Informacja Starosty Tomaszowskiego w Tomaszowie Lubelskim o wyłożeniu projektu operatu opisowo - kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w gminach Bełżec i Tomaszów Lubelski

2018-02-13

Informacja_Starosty.jpg

czytaj

Ogłoszenie

2018-02-12

mammografia.jpg

czytaj

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH SOŁECTW GMINY BEŁŻEC

2018-02-08

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH SOŁECTW GMINY BEŁŻEC

Lp.

Data zebrania

Godzina zebrania

Sołectwo

Miejsce zebrania

1

12.02.2018r.

Poniedziałek

1800

BEŁŻEC I

Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu

2

13.02.2018r.

Wtorek

1730

ŻYŁKA

Remizo - świetlica

w Żyłce

3

13.02.2018r.

Wtorek

1830

SZALENIK-KOLONIA

Szalenik Kol. 6

4

14.02.2018r.

Środa

1800

BEŁŻEC II

Remizo - świetlica
w Bełżcu II

5

15.02.2018r.

Czwartek

1800

BEŁŻEC III

Kochanowskiego 15

6

16.02.2018r

Piątek

1830

CHYŻE

Remizo-świetlica

w Chyżach

7

17.02.2018r.

Sobota

1800

BRZEZINY

Remizo - świetlica
w Brzezinach

Zapraszam do wzięcia udziału w zebraniach.

WÓJT GMINY BEŁŻEC

(-) ANDRZEJ ADAMEK

czytaj

Ostrzeżenie

2018-02-07

Ostrzezenie o opadach marznacych z dn 07.02.2018.jpg

czytaj

Targi rolnicze AGRO - PARK

2018-02-06

plakat agro-park maly.jpg

Zasady dofinansowania dojazdu (plik PDF)

czytaj

POWIADOMIENIE

2018-01-31

POWIADOMIENIE

Ministerstwo Finansów zachęca przedsiębiorców, aby założyli już teraz bezpłatny profil zaufany (eGO) i byli gotowi do wysyłki obowiązkowego JPK_VAT za styczeń. Instrukcja jak to zrobić dostępna jest na pz.gov.pl.  Profil zaufany (eGO) upraszcza kontakt z administracją skarbową oraz umożliwia załatwianie wielu innych spraw urzędowych.

  UWAGA! Pierwszy JPK_VAT (za styczeń) należy przesłać do 26 lutego 2018 r. Przesyłka plików JPK_VAT możliwa jest wyłącznie drogą elektroniczną.

 Profil zaufany (eGO) to twój elektroniczny podpis (bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji państwowej, który działa jak odręczny podpis). Dzięki niemu możesz potwierdzać swoją tożsamość w internecie i wiele spraw urzędowych załatwić on-line bez wychodzenia z domu (m.in. założyć firmę w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, załatwić sprawy na Platformie Usług Elektronicznych ZUS).

Teraz profil zaufany jest potrzebny, aby prawidłowo i bezpiecznie złożyć Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Dlaczego? JPK_VAT trzeba uwierzytelnić – albo podpisem kwalifikowanym albo bezpłatnym profilem zaufanym (eGO). Dzięki temu będziesz mieć pewność, że w dniu wysyłki jesteś gotowy oraz właściwie autoryzujesz i podpiszesz JPK_VAT.

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłają ją jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Dotyczy to również najmniejszych przedsiębiorców – zatrudniających do 10 pracowników, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie, w tym także prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze.

Obowiązek złożenia pliku JPK_VAT za styczeń upływa 26 lutego 2018 r. Plik można wysłać od 1 lutego 2018 r. za pośrednictwem bezpłatnych aplikacji udostępnianych przez Ministerstwo Finansów – „Klient 2” v3 oraz „e-mikrofirma”. Uwaga! Plik JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Więcej informacji na stronie jpk.mf.gov.pl.

Nie zwlekaj i załóż profil zaufany (eGO) już dzisiaj! Możesz to zrobić na dwa sposoby:

1. Przez internet za pośrednictwem bankowości elektronicznej – opcja dostępna w pełni on-line 24h/7 dni w tygodniu dla osób posiadających konta w PKO Bank Polski SA, Bank Zachodni WBK, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Millennium Bank lub posiadających konta na platformie Envelo.

2. Przez internet, potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym – wejdź na stronę pz.gov.pl i postępuj krok po kroku. Załóż profil w internecie i potwierdź go w wyznaczonym punkcie w ciągu 14 dni. W całej Polsce funkcjonuje prawie 1500 takich punktów. To m.in. urzędy skarbowe, inspektoraty ZUS, banki, urzędy miejsce czy wojewódzkie. Pełną listę znajdziesz TUTAJ.

Dowiedz się więcej w serwisie obywatel.gov.pl lub na stronie pz.gov.pl.


Ministerstwo Finansów
Departament Poboru Podatków

czytaj

Ogłoszenie

2018-01-24

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu na podstawie wiadomości e-mail Biura Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Tomaszowie Lub. informuje, że żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej, Podprogram 2017 dla mieszkańców gminy Bełżec uprawnionych do w/w pomocy będzie wydawana dnia 6 lutego 2018 r. w godz 10.00-14:30 w Lubyczy Królewskiej. Magazyn z żywnością obecnie znajduje się w budynku stolarni na terenie byłej szkoły rolniczej w Lubyczy Królewskiej.

Bliższych informacji udziela oddział rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Tomaszowie Lubelskim, 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 68

tel. (84) 664-32-18

or.tomaszow.lubelski@pck.org.pl

www.lublin.pck.pl

czytaj

Ogłoszenie o XXXVI sesji Rady Gminy Bełżec

2018-01-19

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXXVI sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 26 stycznia 2018r. na godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawozdania z działalności komisji stałych rady Gminy Bełżec za 2017 rok.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1. zmieniająca uchwałę w spawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec, terenu położonego przy ul. Lwowskiej w Bełżcu, z przeznaczeniem pod teren usług.

7.2. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec, terenu położonego pomiędzy ul. Lwowską a ul. Słoneczną w m. Bełżec, z przeznaczeniem pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

7.3. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Bełżcu.

7.4. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Bełżcu.

7.5. ustalenia czasu realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bełżec.

7.6. zmian w budżecie gminy na 2018 r.

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

9. Sprawy różne.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wielgosz Wiesław

czytaj

FERIE ZIMOWE W GÓRACH 2018

2018-01-15

FERIE ZIMOWE W GÓRACH 2018

Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy”
przedstawia ofertę
wypoczynku zimowego dla 50 dzieci w RABCE ZDRÓJ koło Zakopanego.

Termin zimowiska: 02 – 11 luty 2018 rok (10 dni)

Miejsce: Dom Wypoczynkowy Żuraw w Rabce Zdrój

Uczestnicy: 50 dzieci w wieku 10-16 lat (urodzonych po 1 stycznia 2002 roku)

Program bogaty w atrakcje:

1. Zajęcia sportowe na stoku narciarskim z nauką jazdy na nartach wg stopnia zaawansowania pod opieką instruktorów narciarskich (zapewniamy sprzęt i karnety na stok);

2. Zajęcia sportowe na lodowisku;

3. Zajęcia pływackie w Aquaparku;

4. Zwiedzanie Rabki Zdrój (Park Zdrojowy, Królewska Góra, Pomnik Św. Mikołaja itp.);

5. Wycieczki krajoznawcze m.in. do Zakopanego (Krupówki, Gubałówka i wycieczki szlakami górskimi
z przewodnikiem górskim);

6. Gry i zabawy na śniegu: zjazdy na jabłuszkach, bitwa na śnieżki i inne zimowe zabawy;

7. Zajęcia na świeżym powietrzu, m.in. ognisko z pieczeniem kiełbasek;

8. Gry i zabawy integracyjne na świetlicy: zajęcia plastyczne, dyskoteki, zawody sportowe i inne atrakcje kolonijne;

9. Realizacja programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

10. I wiele innych….

OFERTA SPECJALNA DLA DZIECI ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS: 700 zł

Pozostałą kwotę dopłaca Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
w kwocie 750 zł na uczestnika*

Warunki oferty specjalnej dla dzieci rolników: wymagane jest potwierdzenie uprawnień do świadczenia KRUS (oryginał zaświadczenia wystawionego przez terenowy oddział KRUS). UWAGA: nie będą uwzględniane odcinki wpłat!!!)

Oryginał zaświadczenia pobranego z KRUS, powinienem wykazywać, że jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS. Zaświadczenia muszą być wystawione na rodziców/prawnych opiekunów.

Rodzice/opiekunowie prawni pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń
z KRUS, stwierdzających pobieranie renty bądź emerytury z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem). Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne!

W cenie zimowiska gwarantujemy:

ü Bogaty program turystyczny i kulturalny

ü Sprzęt narciarski, karnety oraz opiekę instruktora na stoku

ü Zakwaterowanie i wyżywienie – 5 posiłków dziennie

ü Ubezpieczenie

ü Transport autokarowy z i do Rabki oraz w czasie wypoczynku

ü Opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej

ü Opiekę medyczną, przewodnika, ratownika

ü Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów

Warunki uczestnictwa:

1. wiek uczestnika 10– 16 lat (kwalifikacji podlegają dzieci urodzone w latach 2002 – 2008);

2. Wypełniona prawidłowo i wysłana do organizatora karta kwalifikacyjna uczestnika;

3. Wypełnione oświadczenie do przetwarzania danych osobowych;

4. Potwierdzenie uprawnień do świadczenia KRUS w przypadku dzieci rolników (oryginał zaświadczenia wystawionego przez terenowy oddział KRUS). UWAGA: nie będą uwzględniane odcinki wpłat!!!)

5. W przypadku innego nazwiska rodzica i dziecka - opiekunowie prawni zobowiązani są dostarczyć wyrok/decyzję Sądu o prawach do opieki nad dzieckiem. Rodzic o innym nazwisku niż dziecko zobowiązany jest przedstawić akt urodzenia dziecka.

6. Uczestnicy muszą posiadać w trakcie kolonii aktualną legitymację szkolną

Informacja i Rezerwacja miejsc na zimowisko

508-194-663

domeuropy@lubelskie.pl

Wpłaty należy dokonywać na konto Stowarzyszenia Dom Europy:

Europejskie Centrum Integracji I Współpracy Samorządowej „Dom Europy”

ul. Marii Curie Skłodowskiej 32/9

20-029 Lublin

Numer konta: 80 2030 0045 1110 0000 0261 1360

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 49, 20-076 Lublin

TYTUŁEM:

Imię i nazwisko dziecka, wpłata na działalność statutową, zimowisko 2018

(np. Jan Kowalski, wpłata na działalność statutową, zimowisko 2018)

W przypadku wpłat za całą grupę- należy wpisać - Wpłata na działalność statutową zimowisko 2018

DOKUMENTY do pobrania na stronie domeuropy.lubelskie.pl

Wypełnione dokumenty proszę przesłać na adres:

Stowarzyszenie DOM EUROPY

Ul. Marii Curie Skłodowskiej 32/9

20-029 Lublin

*W przypadku stwierdzenia braku stosownych zaświadczeń KRUS w czasie trwania kolonii lub stwierdzeniu, iż na ich podstawie uczestnicy nie są uprawnieni do skorzystania z dofinansowania Funduszu Składkowego, kosztami wyjazdu zostanie obciążony rodzic dziecka.

* Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnika.

czytaj

Informacja o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

2018-01-08

Informacja o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wójt Gminy Bełżec

informuje o możliwości uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W tym celu każdy zainteresowany rolnik powinien przedłożyć w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. wniosek wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 01 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Bełżec (pokój nr 14)
lub na stronie internetowej www.belzec.pl.

Załączniki:

Oświadczenie

Wniosek

Zestawienie faktur

Oświadczenie w sprawie pomocy publicznej w rolnictwie

czytaj

Wszystkich wpisów: 763, bieżąca strona: 1/77, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77