Ogłoszenie o XXXX Sesji Rady Gnminy Bełżec

2018-07-18

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXXX sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 25 lipca 2018r. na godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącego własność Gminy Bełżec,

6.2. dopłaty do ceny netto 1m3 odprowadzanych ścieków.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

8. Sprawy różne.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Wielgosz

czytaj

Ostrzeżenie

2018-07-16

 

LUPN_WLU_16.07.jpg

czytaj

Ostrzeżenie

2018-07-11


LUPN_WLU_11.07 - Kopia.jpg

czytaj

Ogłoszenie

2018-07-02

UWAGA!

Dotyczy świadczenia „Dobry start”.

Infoirmacja ze strony Ministrerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/dobry-start/art,10065,uwazaj-by-dobry-start-nie-padl-lupem-oszustow.html

1 lipca rusza przyjmowanie wniosków o świadczenie z programu „Dobry Start”. To po 300 zł raz w roku dla każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny. O przyznaniu świadczenia gmina lub powiat powiadomi rodzinę mailem. Ministerstwo Rodziny przestrzega przed oszustami podszywającymi się pod instytucje realizujące świadczenie.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia dobry start zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnych. Będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

- „Jako że procedury ograniczyliśmy do absolutnego minimum, świadczenie dobry start jest na wyciągnięcie ręki. Wniosek złożymy online od początku lipca, a świadczenie będzie przyznawane bez wydawania decyzji administracyjnej” – mówi minister Elżbieta Rafalska.

Skąd wiadomo o przyznaniu świadczenia?

Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail.

Co w razie braku adresu e-mail lub nieodebrania wiadomości?

Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście. Co ważne, nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia z programu „Dobry Start”.

Uwaga na oszustów

Ministerstwo Rodziny zaleca ostrożność i przestrzega przed oszustami. Ci bowiem mogą podszywać się pod instytucję gminną lub powiatową, wysyłając wiadomości mailowe z linkiem lub prośbą o podanie numeru konta w celu dokonania przelewu świadczenia lub kliknięcia w link.

Na co zwrócić uwagę?

Warto mieć świadomość, że realizatorzy programu nie wysyłają wiadomości. Instytucja gminna lub powiatowa realizująca świadczenie dobry start nie prosi o numer konta, a wysyłana przez nią wiadomość e-mail ma charakter czysto informacyjny. W wiadomości od instytucji gminnej lub powiatowej nie znajdzie się prośba ani o odpowiedź, ani o kliknięcie w jakikolwiek link.

czytaj

WŁĄCZENIE SYREN ALARMOWYCH

2018-06-27

WŁĄCZENIE SYREN ALARMOWYCH

Uprzejmie informuję, że w związku sprawdzeniem stanu technicznego urządzeń alarmowych, w dniu
28 czerwca 2018 r. o godz.
12.00 planowane jest włączenie syren alarmowych – sygnał alarmowy trwający 1 minutę.

Prosi się mieszkańców o zachowanie spokoju
i niepodejmowanie w związku z włączeniem syren żadnych działań.

WÓJT GMINY

Andrzej Adamek

czytaj

Ogłoszenie

2018-06-27

OGŁOSZENIE

w sprawie rządowego programu „Dobry start”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, że od dnia 1 lipca 2018 r. można składać wnioski drogą elektroniczną (np. poprzez strony internetowe banków, w których macie Państwo otwarte rachunki) o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”.

Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300,00 zł na dziecko, przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20-go roku życia, a w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, do ukończenia 24-go roku życia.

Wnioski w wersji tradycyjnej (papierowej) można składać od dnia 1 sierpnia 2018 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36c, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r.

czytaj

Ogłoszenie

2018-06-27

OGŁOSZENIE

w sprawie

świadczenia wychowawczego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, że od 1 lipca 2018 r. można składać wnioski drogą elektroniczną (np. poprzez strony internetowe banków, w których macie Państwo otwarte rachunki) o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres świadczeniowy 2018/2019.

Formularze wniosków w wersji tradycyjnej (papierowej) można składać od dnia 1 sierpnia 2018 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36c, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Formularze wniosków dostępne do pobrania są także na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

czytaj

Ogłoszenie

2018-06-27

ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU

I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO

(PROFILAKTYKA JASKRY)

W dniu: 04.07.2018 w Ośrodku Zdrowia ul. Lwowska 34 w Bełżcu w godz. od 14:00: do 16:00 odbędą się Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.

Zapisy telefonicznie (84)665-24-09
Koszt badania komputerowego 5 zł
Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego- 10zł
Zapisy prowadzone będą do dnia 04.07.2018
Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację

okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

Serdecznie zapraszamy

OKO-LUX Sp z o.o.

czytaj

Powiat Tomaszowski w fotografii

2018-06-25

album.jpg

Powiat Tomaszowski w fotografii (wersja elektroniczna w formacie PDF)

czytaj

Ostrzeżenie

2018-06-21

LUW 21.06.2018.jpg

czytaj

Wszystkich wpisów: 800, bieżąca strona: 1/80, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80