Ogłoszenie

2017-06-29

czytaj

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY KULINARNE Z JAROSŁAWEM UŚCIŃSKIM

2017-06-29

czytaj

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Karola Świerczewskiego w Bełżcu

2017-06-23

 

informacja o konsultacjach_Strona_1.jpg

informacja o konsultacjach_Strona_2.jpg

czytaj

Kominikat Krajowego Biura Wyborczego

2017-06-21

Komunikat

Dzień 21 czerwca 2017 r. ( środa ), będzie dniem otwartym w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu, w celu przeprowadzenia konsultacji dotyczących propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych w 2018 roku. Konsultacje będą prowadzone w godzinach od 9:00 do 15:00, w siedzibie Delegatury KBW w Zamościu: ul. Partyzantów 3, p. 230, 22-400 Zamość, tel. 84 638 47 03 ( budynek Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ).

Zachęcamy wszystkich wyborców do włączenia się w proces tworzenia kart wyborczych i aktywnego udziału w konsultacjach.

Delegatura KBW

w Zamościu

Załączniki:

Wzory kart 2018 (plik ZIP)

czytaj

Ogłoszenie o XXXI sesji Rady Gminy Bełżec

2017-06-19

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXXI sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 27 czerwca 2017r. na godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1. zmiany nazwy ulicy.

7.2. dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bełżec.

7.3. wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej przez Gminę Bełżec polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Bełżec.

7.4. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tomaszowskiemu.

7.5. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu.

7.6. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Bełżec z wykonania budżetu za 2016 rok.

7.7. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bełżec z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

7.8. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

7.9. zmian w budżecie gminy.

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

9. Sprawy różne.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wielgosz Wiesław

czytaj

Ogłoszenie

2017-06-16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bełżcu

zaprasza na spotkania integracyjne osoby samotne, niepełnosprawne z rodzinami, seniorów, osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo. Najbliższe spotkania odbędą się:

w remizo-świetlicy w Brzezinach, dnia 20 czerwca 2017 r. (wtorek) o godzinie 13.00,

w remizo-świetlicy w Chyżach, dnia 22 czerwca 2017 roku (czwartek) o godzinie 13.00,

w Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu, dnia 23 czerwca 2017 roku (piątek) o godzinie 13.00.

Spotkania mają na celu integrację środowiska, omówienie oczekiwań i planu działania, wymianę doświadczeń, wzajemne wspieranie się oraz wspólne spędzenie wolnego czasu.

czytaj

UWAGA ROLNICY

2017-06-16

UWAGA ROLNICY

w związku z wyznaczeniem nowych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie województwa lubelskiego przypominamy hodowcom trzody chlewnej o ciągłym realnym zagrożeniu tą chorobą oraz o możliwości jej wystąpienia na terenach dotychczas wolnych od zakażeń

 Załączniki:

- Apel do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

- Ulotka informacyjna

czytaj

Ogłoszenie

2017-06-14

Początek sezonu stypendialnego

Rozpoczyna się „sezon na stypendia” – okres, w którym trwają nabory znacznej części polskich i zagranicznych programów stypendialnych. W związku z tym prezentujemy Państwu największy ogólnopolski serwis o stypendiach i konkursach - www.mojestypendium.pl.

Serwis skierowany jest przede wszystkim do uczniów i studentów poszukujących możliwości finansowania swojego rozwoju naukowego oraz do doktorantów, naukowców, artystów i sportowców. Odwiedzający znajdą w zasobach serwisu nie tylko bazę stypendiów i konkursów. Portal jest również źródłem wiedzy o regulacjach prawnych dotyczących pomocy finansowej dla uczniów i studentów, aktualnych informacji na temat projektowanych zmian oraz o badaniach dotyczących rynku stypendiów w Polsce. Posiada także aktualną bazę organizatorów programów stypendialnych.

W ciągu kilku lat serwis był intensywnie rozwijany i obecnie jest jedynym tak bogatym internetowym źródłem wiedzy o tej tematyce. Bazy www.mojestypendium.pl zawierają ponad 8300 stale aktualizowanych informacji dotyczących szerokiej gamy form wsparcia oferowanego przez stowarzyszenia, fundacje, samorządy, firmy, oraz szkoły wyższe.

Serwis mojestypendium.pl ma również przyjemność zaprezentować dwa spoty promujące możliwości rozwoju. Co może być wsparciem na drodze rozwoju? Przekonaj się: www.youtube.com/watch?v=_ZIwxtnUIMc! Przepis na sukces jest prosty: www.youtube.com/watch?v=POQ63Jjny-k.

W bazie znaleźć można stypendia, konkursy i staże, które pomogą Ci się rozwijać. Wejdź na mojestypendium.pl i poszukaj stypendium dla siebie. W znalezieniu odpowiedniej oferty pomoże Ci tutorial „Jak znaleźć stypendium?”: www.youtube.com/watch?v=oX7KqOS4Rtw.

Serwis prowadzony jest w ramach programu Fundacji Dobra Sieć. Partnerem serwisu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

***

Fundacja Dobra Sieć została założona w maju 2009 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Początki FDS to dwa zasadnicze programy: Moje Stypendium i E-wolontariat, które z czasem zaowocowały powstaniem wielu innych działań. Najważniejszym naszym celem jest rozwój wiedzy o stypendiach i e-wolontariacie oraz promocja nowych technologii jako narzędzia wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowania społecznego w Polsce.

Kontakt:

Fundacja Dobra Sieć

ul. Marszałkowska 20/22 lok 41

00-590 Warszawa

tel. +48 22 825 70 22

serwis@mojestypendium.org

czytaj

Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Bełżec z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Karola Świerczewskiego w Bełżcu

2017-06-07

 

zarzadzenie- zmiana nazy ulicy_Strona_1.jpg

zarzadzenie- zmiana nazy ulicy_Strona_2.jpg

czytaj

Zmiana rozkładu jazdy pociągów POLREGIO od 11 czerwca 2017 r.

2017-06-07

korekta rj od 11 czerwca 2017.jpg

Rozkład jazdy

Schemat komunikacji zastępczej

Pociągi sezonowe

czytaj

Wszystkich wpisów: 814, bieżąca strona: 12/82, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82