UWAGA ROLNICY

2017-06-16

UWAGA ROLNICY

w związku z wyznaczeniem nowych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie województwa lubelskiego przypominamy hodowcom trzody chlewnej o ciągłym realnym zagrożeniu tą chorobą oraz o możliwości jej wystąpienia na terenach dotychczas wolnych od zakażeń

 Załączniki:

- Apel do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

- Ulotka informacyjna

czytaj

Ogłoszenie

2017-06-14

Początek sezonu stypendialnego

Rozpoczyna się „sezon na stypendia” – okres, w którym trwają nabory znacznej części polskich i zagranicznych programów stypendialnych. W związku z tym prezentujemy Państwu największy ogólnopolski serwis o stypendiach i konkursach - www.mojestypendium.pl.

Serwis skierowany jest przede wszystkim do uczniów i studentów poszukujących możliwości finansowania swojego rozwoju naukowego oraz do doktorantów, naukowców, artystów i sportowców. Odwiedzający znajdą w zasobach serwisu nie tylko bazę stypendiów i konkursów. Portal jest również źródłem wiedzy o regulacjach prawnych dotyczących pomocy finansowej dla uczniów i studentów, aktualnych informacji na temat projektowanych zmian oraz o badaniach dotyczących rynku stypendiów w Polsce. Posiada także aktualną bazę organizatorów programów stypendialnych.

W ciągu kilku lat serwis był intensywnie rozwijany i obecnie jest jedynym tak bogatym internetowym źródłem wiedzy o tej tematyce. Bazy www.mojestypendium.pl zawierają ponad 8300 stale aktualizowanych informacji dotyczących szerokiej gamy form wsparcia oferowanego przez stowarzyszenia, fundacje, samorządy, firmy, oraz szkoły wyższe.

Serwis mojestypendium.pl ma również przyjemność zaprezentować dwa spoty promujące możliwości rozwoju. Co może być wsparciem na drodze rozwoju? Przekonaj się: www.youtube.com/watch?v=_ZIwxtnUIMc! Przepis na sukces jest prosty: www.youtube.com/watch?v=POQ63Jjny-k.

W bazie znaleźć można stypendia, konkursy i staże, które pomogą Ci się rozwijać. Wejdź na mojestypendium.pl i poszukaj stypendium dla siebie. W znalezieniu odpowiedniej oferty pomoże Ci tutorial „Jak znaleźć stypendium?”: www.youtube.com/watch?v=oX7KqOS4Rtw.

Serwis prowadzony jest w ramach programu Fundacji Dobra Sieć. Partnerem serwisu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

***

Fundacja Dobra Sieć została założona w maju 2009 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Początki FDS to dwa zasadnicze programy: Moje Stypendium i E-wolontariat, które z czasem zaowocowały powstaniem wielu innych działań. Najważniejszym naszym celem jest rozwój wiedzy o stypendiach i e-wolontariacie oraz promocja nowych technologii jako narzędzia wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowania społecznego w Polsce.

Kontakt:

Fundacja Dobra Sieć

ul. Marszałkowska 20/22 lok 41

00-590 Warszawa

tel. +48 22 825 70 22

serwis@mojestypendium.org

czytaj

Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Bełżec z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Karola Świerczewskiego w Bełżcu

2017-06-07

 

zarzadzenie- zmiana nazy ulicy_Strona_1.jpg

zarzadzenie- zmiana nazy ulicy_Strona_2.jpg

czytaj

Zmiana rozkładu jazdy pociągów POLREGIO od 11 czerwca 2017 r.

2017-06-07

korekta rj od 11 czerwca 2017.jpg

Rozkład jazdy

Schemat komunikacji zastępczej

Pociągi sezonowe

czytaj

Ogłoszenie

2017-06-06

Biuro Rejonowe Polskiego Czerwonego Krzyża informuje o terminach wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej, Podprogram 2016:

> 19 czerwca A-Z

> 21 czerwca osoby te które nie odebrały wcześniej

Skierowania wydane po 10 kwietnia nie będą realizowane, bo nie są objęte w zamówieniu żywności. Będą objęte w następnym okresie realizacji 2017/18. Wydawanie żywności od godz 10-15:00 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Kościuszki 24 (z tyłu w budynku TOMSPIN).

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Tomaszowie Lubelskim, 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 68

tel. (84) 664-32-18

or.tomaszow.lubelski@pck.org.pl

www.lublin.pck.pl

czytaj

Trening systemu alarmowania i ostrzegania

2017-06-06

W związku z planowanym krajowym ćwiczeniem RENEGADE – SAREX 17/I, organizowanym przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96), informujemy, że

w dniach 6-8 czerwca 2017 r. (termin zapasowy 9 czerwca br.)

może odbyć się trening systemu alarmowania i ostrzegania. Jednym z elementów przedsięwzięcia jest epizod dotyczący naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. W dniu ćwiczenia Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania (ODN) będą emitować sygnały zgodne z trasą przelotu podejrzanego statku, podczas którego zostanie wyemitowany dźwięk modulowany trwający trzy minuty, oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmu.

Apelujemy do mieszkańców gminy Bełżec o traktowanie nadawanych sygnałów jako ćwiczenia, a nie rzeczywistego zagrożenia.

czytaj

Ogłoszenie

2017-06-06

Prezydium Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie zawiadamia, że posiedzenie Komisji odbędzie się 7 czerwca 2017 r. (środa), w sali kolumnowej im. Kazimierza Pużaka (bud. C-D) w gmachu Sejmu w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 4/6/8.

Początek posiedzenia godz. 10.30

Porządek dzienny:

Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Środowiska na temat zwalczania choroby ASF wśród dzików i trzody chlewnej, stan aktualny oraz proponowane działania wśród myśliwych i rolników.

 Przewodniczący Komisji

/-/ Jarosław Sachajko

W związku z formalnymi wymogami wstępu do budynków sejmowych prosimy o pisemne zgłaszanie na adres e-mail: krrw@sejm.gov.pl lub nr faxu [22] 694-19-76 nazwisk osób delegowanych na posiedzenie Komisji (wraz z podaniem zajmowanego stanowiska), do godz. 15.00 w dniu poprzedzającym posiedzenie.

czytaj

Program Stypendiów Pomostowych 2017/2018

2017-06-01

 

maturzysto maly.jpg

Regulamin (plik w formacie PDF)

czytaj

TURNIEJ Z OKAZJI DNIA DZIECKA

2017-05-30

 

turniej - dzien - dziecka.jpg

czytaj

ZAWIADOMIENIE

2017-05-29

Zawiadamiam mieszkańców gminy Bełżec, że zgodnie z uchwałą

nr XXIX/185/2017 Rady Gminy Bełżec z dnia 16 maja 2017 r.,

cena za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

stanowiących własność Gminy Bełżec od 1 lipca 2017 r. wynosi:

- 5,25 zł NETTO + 0,42 (8% VAT) = 5,67 zł BRUTTO ZA 1 m3 ścieków bytowych,

- 5,55 zł NETTO + 0,44 (8% VAT) = 5,99 zł BRUTTO ZA 1 m3 ścieków komunalnych.

W Ó J T

(-) Andrzej Adamek

czytaj

Wszystkich wpisów: 828, bieżąca strona: 14/83, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83