TURNIEJ Z OKAZJI DNIA DZIECKA

2017-05-30

 

turniej - dzien - dziecka.jpg

czytaj

ZAWIADOMIENIE

2017-05-29

Zawiadamiam mieszkańców gminy Bełżec, że zgodnie z uchwałą

nr XXIX/185/2017 Rady Gminy Bełżec z dnia 16 maja 2017 r.,

cena za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

stanowiących własność Gminy Bełżec od 1 lipca 2017 r. wynosi:

- 5,25 zł NETTO + 0,42 (8% VAT) = 5,67 zł BRUTTO ZA 1 m3 ścieków bytowych,

- 5,55 zł NETTO + 0,44 (8% VAT) = 5,99 zł BRUTTO ZA 1 m3 ścieków komunalnych.

W Ó J T

(-) Andrzej Adamek

czytaj

Badanie wzroku

2017-05-24

ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU

I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO

(PROFILAKTYKA JASKRY)

W dniu: 07.06.2017 w Ośrodku Zdrowia ul. Lwowska 34 w Bełżcu

w godzinach od 14:00 do 16:00

odbędą się Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego

dla Mieszkańców gminy.

Zapisy telefonicznie (84)665-24-09

Koszt badania komputerowego 5 zł

Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego 10 zł(badanie dodatkowe)

Zapisy prowadzone będą do dnia 07.06.2017

Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację

okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

Serdecznie zapraszamy

OKO-LUX Sp. z o.o.

czytaj

Ogłoszenie o XXX sesji Rady Gminy Bełżec

2017-05-22

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXX sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 24 maja 2017r. na godz. 800 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

4.2. zmian w budżecie gminy.

5. Zakończenie obrad.

Podstawa prawna do usprawiedliwienia nieobecności w pracy – art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.446 z późn.zm.).

Przewodniczący Rady Gminy

Wielgosz Wiesław

czytaj

Międzynarodowy Dzień Muzeów

2017-05-17

 

MDM.jpg

czytaj

Ogłoszenie o XXIX sesji Rady Gminy Bełżec

2017-05-10

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXIX sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 16 maja 2017r. na godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Ocena zasobów pomocy społecznej.

7. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Gminy Bełżec za 2016 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

8.2. zmian w budżecie gminy.

8.3. zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Bełżec.

8.4. określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.

8.5. wyrażenia zgody na ustawienie tablicy upamiętniającej pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bełżcu.

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

10. Sprawy różne.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wielgosz Wiesław

czytaj

Ogłoszenie

2017-05-08

OGŁOSZENIE

Biuro Rejonowe Polskiego Czerwonego Krzyża przesyła informację o terminach wydawania żywności:

> 13 maja A-Z

> 19 maja osoby te które nie odebrały wcześniej

Skierowania wydane po 10 kwietnia nie będą realizowane, bo nie są objęte w zamówieniu żywności. Będą objęte w następnym okresie realizacji 2017/18.

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Tomaszowie Lubelskim, 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 68

tel. (84) 664-32-18

or.tomaszow.lubelski@pck.org.pl

www.lublin.pck.pl

czytaj

Informacja o spotkaniach Komisji Rady Gminy

2017-05-05

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Uprzejmie informuję o spotkaniach Komisji Rady Gminy Bełżec, które odbędą się w sali narad Urzędu Gminy Bełżec w następujących terminach:

Data

Dzień

Godzina

Nazwa Komisji

W sprawie

08.05.2017r

Poniedziałek

800

ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

ustalenia ceny za ścieki oraz ustalenia maksymalnych stawek za odpady odbierane
z posesji niezamieszkałych
(przedsiębiorcy)

09.05.2017r

Wtorek

800

MIENIA KOMUNALNEGO, BUDŻETU, SAMORZĄDU I INICJATYW SPOŁECZNYCH

j.w.

10.05.2017r

Środa

900

REWIZYJNA

j.w.

11.05.2017r

Czwartek

800

ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH, OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

j.w.

czytaj

Konkurs na najpopularniejszego dzielnicowego powiatu tomaszowskiego

2017-05-04

Najpopularniejszy dzielnicowy powiatu tomaszowskiego

Głosowanie na najpopularniejszego dzielnicowego w Powiecie Tomaszowskim odbywa się przez stronę internetową Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim (link)

czytaj

Ogłoszenie ARiMR

2017-05-01

ARiMR.jpg

czytaj

Wszystkich wpisów: 840, bieżąca strona: 16/84, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84