Ogłoszenie

2016-11-23

 

ogloszenie paczki.jpg

czytaj

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH SOŁECTW GMINY BEŁŻEC

2016-11-15

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH SOŁECTW GMINY BEŁŻEC

Lp.

Data zebrania

Godzina zebrania

Sołectwo

Miejsce zebrania

1

21.11.2016r.

Poniedziałek

1700

ŻYŁKA

Remizo - świetlica

w Żyłce

3

21.11.2016r.

Poniedziałek

1830

SZALENIK-KOLONIA

W domu u Wójta

Szalenik Kol. 6

4

22.11.2016r.

Wtorek

1700

CHYŻE

Remizo-świetlica

w Chyżach

5

22.11.2016r.

Wtorek

1830

BEŁŻEC II

Remizo - świetlica
w Bełżcu II

6

23.11.2016r.

Środa

1700

BEŁŻEC III

W dom u Sołtysa

Kochanowskiego 15

7

23.11.2016 r.

Środa

1830

BRZEZINY

Remizo - świetlica
w Brzezinach

8

24.11.2016r.

Czwartek

1800

BEŁŻEC I

Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu

czytaj

2016-11-15

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Uprzejmie informuję o spotkaniach Komisji Rady Gminy Bełżec, które odbędą się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w następujących terminach:

Data

Dzień

Godzina

Nazwa Komisji

W sprawie

21.11.2016r

Poniedziałek

830

REWIZYJNA

w sprawie ustalenia stawek podatkowych na 2017 rok oraz
w sprawie projektu budżetu na 2017 rok

22.11.2016r

Wtorek

830

ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

j.w.

23.11.2016r

Środa

1000

ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH, OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

j.w.

24.11.2016r

Czwartek

830

MIENIA KOMUNALNEGO, BUDŻETU, SAMORZĄDU I INICJATYW SPOŁECZNYCH

j.w.

czytaj

Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Bełżec z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego poświęconego wyborom uzupełniającym na człona Rady Sołeckiej Sołectwa Bełżec I

2016-11-15

Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Bełżec z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego poświęconego wyborom uzupełniającym na człona Rady Sołeckiej Sołectwa Bełżec I. (Plik w formacie PDF)

czytaj

Zaproszenie na spotkanie

2016-11-14

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE.jpg

czytaj

Apel o wywieszenie flagi

2016-11-10

flaga_na_powstanie_warszawskie.gifSzanowni Państwo

W dniu 11 listopada, jak co roku, obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Zwracam się z gorącą prośbą o wywieszenie w ten Dzień flag narodowych. Flaga jest symbolem naszej Ojczyzny, symbolem szczególnym. Jej widok budzi w nas szacunek dla naszego kraju oraz wielką radość z tego, że jesteśmy Polakami. Sprawmy, aby nasza Gmina w dniach świąt narodowych była biało – czerwona.

Wywieśmy flagę.

 /-/ Andrzej Adamek

Wójt Gminy Bełżec


czytaj

RELACJA Z PRZEBIEGU „KONFERENCJI EDUKACYJNEJ I WARSZTATÓW HISTORYCZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W BEŁŻCU”

2016-10-31

Dnia 26.10.2016 r. w 4 rocznicę odsłonięcia pomnika „upamiętniającego Romów i Sinti – ofiar obozu pracy w Bełżcu” odbyła się uroczysta konferencja edukacyjna oraz warsztaty historyczne dla dzieci i młodzieży poświęcone upamiętnieniu romskich ofiar obozu pracy w Bełżcu, przywróceniu pamięci o „zapomnianym Holocauście”, jak również przywróceniu pamięci o Romach skazanych na zagładę.

Uroczystość rozpoczęła się na terenie byłego parku podworskiego „Lipki” przemówieniem okolicznościowym wygłoszonym przez Wójta Gminy Bełżec - Andrzeja Adamka, który następnie powitał przybyłych gości.

W uroczystościach udział wzięli: Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Pan Mariusz Kucharek i Pani Marzena Lipert Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Sekretarz Powiatu Tomaszowskiego Pan Stanisław Cisło, Sekretarz Gminy Bełżec Pani Alicja Kopczan, delegacja Rady Gminy Bełżec na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Wiesławem Wielgoszem, Skarbnik Gminy Bełżec Pani Jolanta Malec, Kierownik Muzeum Pamięci w Bełżcu Pan Tomasz Hanejko wraz z pracownikami, Dyrektorzy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bełżcu Pani Alicja Malec i Pani Monika Komadowska wraz z młodzieżą szkolną oraz Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Bełżcu Pan Jan Zatorski wraz z młodzieżą szkolną, Dyrektorzy Biblioteki Publicznej Pani Irena Wiciejowska i Gminnego Ośrodka Kultury Pani Agnieszka Kozyra, Ks. Kan. Stanisław Szałański, Ks. Mateusz Maksim, przedstawiciel Koła Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Pan Adam Urbański, przedstawiciel redakcji Zamość onLine Pan Stanisław Koper, uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Chełmie oraz Zespołu Szkół Nr 2 w Opolu Lubelskim, przedstawiciele Stowarzyszenia Chełmska Roma oraz Stowarzyszenia „Tamburino” z Tomaszowa Lubelskiego .

W trakcie uroczystości przy pomniku Ks. Kan. Stanisław Szałański odmówił modlitwę, a następnie zostały złożone wieńce, kwiaty i znicze przez delegacje uczestników uroczystości.

Następnie zaproszeni goście udali się do Gimnazjum Publicznego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Bełżcu, gdzie młodzież szkolna przygotowała montaż muzyczno-słowny oraz przeprowadzona została konferencja obejmująca 2 prelekcje pn: „HISTORIA ŻYCIA I ZAGŁADY ROMÓW POLSKICH”, którą wygłosił kustosz muzealny, społecznik i inicjator wydarzeń upamiętniających historię i dzieje Romów Pan Adam Bartosz oraz „KULTURA ROMÓW POLSKICH”, którą wygłosiła redaktor naczelna pisma romskiego „Kwartalnik Romski”, animatorka kultury i inicjatorka wydarzeń kulturalnych dotyczących mniejszości romskiej Pani Agnieszka Caban. W tym samym czasie przygotowano i przeprowadzono warsztaty historyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz konkurs plastyczny pn. „Wielonarodowe oblicze Lubelszczyzny”, w którym liczny udział wzięły dzieci szkół podstawowych. 10 najpiękniejszych prac zostało nagrodzonych nagrodami w postaci książek, pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody za udział w konkursie. Nagrody książkowe otrzymali: Paulina Lasota - Bełżec, Gabriela Buryła - Bełżec, Soraja Kowalska – Opole Lubelskie, Eryk Winiarski – Chełm, Małgorzata Malec – Chełm, Krystian Dytłow – Chełm, Damian Górski – Bełżec, Maksymilian Jasiński – Bełżec, Katarzyna Kozak – Chełm, Bartosz Winiarski – Chełm.

Na koniec uroczystości wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek.

Zadania publiczne w całości zrealizowano z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

Wójt Gminy Bełżec

/-/ Andrzej Adamek

czytaj

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

2016-10-24

Tytuł:
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Data utworzenia:
2016-10-24
Załączniki:

czytaj

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

2016-10-24

Tytuł:
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
Data utworzenia:
2016-10-24
Załączniki:

czytaj

UWAGA ROLNICY

2016-10-21

Wójt Gminy Bełżec

informuje rolników zainteresowanych uprawą maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych o konieczności zgłoszenia powierzchni planowanej uprawy

Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Gminy Bełżec ( pokój nr. 14 )
w terminie do 31 października 2016r.
Szczegółowe informacje pod numerem 84 665 24 45 ( w. 12)

czytaj

Wszystkich wpisów: 814, bieżąca strona: 20/82, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82