Spotkania Komisji Rady Gminy Bełżec

2016-04-29

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Uprzejmie informuję o spotkaniach Komisji Rady Gminy Bełżec, które odbędą się

w sali narad Urzędu Gminy Bełżec w następujących terminach:

Data

Dzień

Godzina

Nazwa Komisji

W sprawie

05.05.2016r

Czwartek

1000

ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

w sprawie ustalenia ceny za ścieki

06.15.2016r

Piątek

1000

REWIZYJNA

j.w.

09.05.2016r

Poniedziałek

1000

ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH, OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

j.w.

10.05.2016r

Wtorek

800

MIENIA KOMUNALNEGO, BUDŻETU, SAMORZĄDU I INICJATYW SPOŁECZNYCH

j.w.

czytaj

Komunkat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie z dnia 21 marca 2016 r.

2016-04-28

K O M U N I K A T

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

z dnia 21 marca 2016 r.

W grudniu 2015 r. w województwie lubelskim na terenie powiatu opolskiego

stwierdzono występowanie w sadach jabłoniowych na pędach i owocach jabłoni

TARCZNIKA NISZCZYCIELA (Quadraspidiotus perniciosus Comstock)

 ważnego szkodnika upraw sadowniczych, w Polsce podlegającego obowiązkowi zwalczania (Rozporządzenie MRiRW w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się tarcznika niszczyciela (Dz. U. z 2007 r., nr 124, poz. 861)

Tarcznik niszczyciel jest uznawany za organizm kwarantannowy m.in. w

FEDERACI ROSYJSKIEJ, BIAŁORUSI, KAZACHSTANIE, UZBEKISTANIE

Tarcznik niszczyciel poraża główne:

jabłoń (Malus spp.), gruszę (Pyrus spp.), śliwę (Prunus spp.) i gatunki z rodzaju Rubus tj. maliny i jeżyny,

Objawy porażenia:

- na powierzchni zaatakowanych roślin szczególnie dobrze zauważalne są tarczki, pod którymi ukryte są larwy i samice. Owady żerują na powierzchni organów roślinnych, głównie atakują części zdrewniałe, ale przy liczniejszych pojawach również liście i owoce,

- występowaniu osiadłych larw i samic towarzyszą charakterystyczne, fioletowoczerwone obwódki na powierzchni zasiedlonych organów roślinnych. Obwódki ulegają powiększeniu wraz ze wzrostem owadów i mogą zlewać się ze sobą, a głębsze tkanki ulegają wyraźnemu poczerwienieniu,

- zdjęcia porażonych roślin pod adresem: https://gd.eppo.int/taxon/QUADPE/photos

Wykrywanie obecności szkodnika opiera się na prowadzeniu oceny wizualnej roślin:

- lustracje sadów prowadzić najlepiej w okresie: maj – październik,

- lustracje zebranych owoców zmagazynowanych po zbiorze można prowadzić w całym okresie ich przechowywania, w tym również przed planowaną wysyłką, w przypadku owoców przeznaczonych na eksport,

- w trakcie lustracji sadów poddawać ocenie głównie pnie i gałęzie drzew, jak również liście i owoce. W przypadku owoców oględzinom poddawać nie tylko odsłoniętą powierzchnię ale i wszelkie wgłębienia, okolice ogonka i resztek kwiatu.

 Zwalczanie:

usuwanie i niszczenie porażonych roślin,

w okresie zimowym:

stosować oleje mineralne, które niszczą osobniki zimujące,

w okresie wegetacji:

do stwierdzenia czy w sadzie występuje szkodnik można wykorzystywać pułapki feromonowe – wystawiane w sadach jabłoniowych od fazy różowego pąka,

biologiczne zwalczanie przy pomocy Encarsia perniciosi (Aphelinidae).

czytaj

70. rocznica odbicia więźniów z komunistycznego więzienia w Zamoścu

2016-04-28

 

8 maja 2016.jpg

czytaj

Informacja ARR

2016-04-27

Agencja Rynku Rolnego informuje o możliwości składania wniosków o dopłaty do materiału siewnego (plik w formacie PDF)

czytaj

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W TOMASZOWIE LUBELSKIM I N F O R M U J E,

2016-04-25

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO

W TOMASZOWIE LUBELSKIM

I N F O R M U J E,

że w dniach 28 i 29 kwietnia 2016 r. Urząd Skarbowy czynny będzie w godz. od 7³º do 18ºº. Punkt kasowy w tych dniach czynny będzie od godz.od 7³º do 17³º. W dniu 02 maja 2016 r. Urząd Skarbowy czynny będzie w godz. od 7³º do 18ºº. Punkt kasowy w tym dniu czynny będzie od godz.od 7³º do 15ºº.

czytaj

Mobilne Punkty Informacyjne

2016-04-13

Informacja MPI Belzec.jpg

czytaj

Ogłoszenie o planowanym szczepieniu lisów wolnożyjących metodą doustną

2016-04-12

Ogłoszenie o planowanym szczepieniu lisów wolnożyjących metodą doustną (plik w formacie PDF)

czytaj

2016-04-12

dzien otwarty oglszenie prasa.jpg

czytaj

Wznowienie połączeń PKP do Zamościa Wschód

2016-04-11

PKP_notatka prasowa Zamosc Wsch.jpg

Tabela z rozkładem jazdy (plik PDF)

Informacja o bilecie miejskim (plik PDF)


czytaj

Wypalanie traw

2016-04-04

 

Pismo wypalanie traw male.jpg

czytaj

Wszystkich wpisów: 763, bieżąca strona: 20/77, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77