RELACJA Z PRZEBIEGU „KONFERENCJI EDUKACYJNEJ I WARSZTATÓW HISTORYCZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W BEŁŻCU”

2016-10-31

Dnia 26.10.2016 r. w 4 rocznicę odsłonięcia pomnika „upamiętniającego Romów i Sinti – ofiar obozu pracy w Bełżcu” odbyła się uroczysta konferencja edukacyjna oraz warsztaty historyczne dla dzieci i młodzieży poświęcone upamiętnieniu romskich ofiar obozu pracy w Bełżcu, przywróceniu pamięci o „zapomnianym Holocauście”, jak również przywróceniu pamięci o Romach skazanych na zagładę.

Uroczystość rozpoczęła się na terenie byłego parku podworskiego „Lipki” przemówieniem okolicznościowym wygłoszonym przez Wójta Gminy Bełżec - Andrzeja Adamka, który następnie powitał przybyłych gości.

W uroczystościach udział wzięli: Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Pan Mariusz Kucharek i Pani Marzena Lipert Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Sekretarz Powiatu Tomaszowskiego Pan Stanisław Cisło, Sekretarz Gminy Bełżec Pani Alicja Kopczan, delegacja Rady Gminy Bełżec na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Wiesławem Wielgoszem, Skarbnik Gminy Bełżec Pani Jolanta Malec, Kierownik Muzeum Pamięci w Bełżcu Pan Tomasz Hanejko wraz z pracownikami, Dyrektorzy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bełżcu Pani Alicja Malec i Pani Monika Komadowska wraz z młodzieżą szkolną oraz Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Bełżcu Pan Jan Zatorski wraz z młodzieżą szkolną, Dyrektorzy Biblioteki Publicznej Pani Irena Wiciejowska i Gminnego Ośrodka Kultury Pani Agnieszka Kozyra, Ks. Kan. Stanisław Szałański, Ks. Mateusz Maksim, przedstawiciel Koła Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Pan Adam Urbański, przedstawiciel redakcji Zamość onLine Pan Stanisław Koper, uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Chełmie oraz Zespołu Szkół Nr 2 w Opolu Lubelskim, przedstawiciele Stowarzyszenia Chełmska Roma oraz Stowarzyszenia „Tamburino” z Tomaszowa Lubelskiego .

W trakcie uroczystości przy pomniku Ks. Kan. Stanisław Szałański odmówił modlitwę, a następnie zostały złożone wieńce, kwiaty i znicze przez delegacje uczestników uroczystości.

Następnie zaproszeni goście udali się do Gimnazjum Publicznego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Bełżcu, gdzie młodzież szkolna przygotowała montaż muzyczno-słowny oraz przeprowadzona została konferencja obejmująca 2 prelekcje pn: „HISTORIA ŻYCIA I ZAGŁADY ROMÓW POLSKICH”, którą wygłosił kustosz muzealny, społecznik i inicjator wydarzeń upamiętniających historię i dzieje Romów Pan Adam Bartosz oraz „KULTURA ROMÓW POLSKICH”, którą wygłosiła redaktor naczelna pisma romskiego „Kwartalnik Romski”, animatorka kultury i inicjatorka wydarzeń kulturalnych dotyczących mniejszości romskiej Pani Agnieszka Caban. W tym samym czasie przygotowano i przeprowadzono warsztaty historyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz konkurs plastyczny pn. „Wielonarodowe oblicze Lubelszczyzny”, w którym liczny udział wzięły dzieci szkół podstawowych. 10 najpiękniejszych prac zostało nagrodzonych nagrodami w postaci książek, pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody za udział w konkursie. Nagrody książkowe otrzymali: Paulina Lasota - Bełżec, Gabriela Buryła - Bełżec, Soraja Kowalska – Opole Lubelskie, Eryk Winiarski – Chełm, Małgorzata Malec – Chełm, Krystian Dytłow – Chełm, Damian Górski – Bełżec, Maksymilian Jasiński – Bełżec, Katarzyna Kozak – Chełm, Bartosz Winiarski – Chełm.

Na koniec uroczystości wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek.

Zadania publiczne w całości zrealizowano z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

Wójt Gminy Bełżec

/-/ Andrzej Adamek

czytaj

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

2016-10-24

Tytuł:
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Data utworzenia:
2016-10-24
Załączniki:

czytaj

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

2016-10-24

Tytuł:
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
Data utworzenia:
2016-10-24
Załączniki:

czytaj

UWAGA ROLNICY

2016-10-21

Wójt Gminy Bełżec

informuje rolników zainteresowanych uprawą maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych o konieczności zgłoszenia powierzchni planowanej uprawy

Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Gminy Bełżec ( pokój nr. 14 )
w terminie do 31 października 2016r.
Szczegółowe informacje pod numerem 84 665 24 45 ( w. 12)

czytaj

Informacja o spotkaniach Komisji Rady Gminy Bełżec

2016-10-07

czytaj

Konferencja edukacyjna i warsztaty historyczne dla dzieci i młodzieży w Bełżcu

2016-09-27

 

PLAKAT sinti.jpg

czytaj

Złote Gody

2016-09-26

czytaj

Ogłoszenie

2016-09-22

ogloszenie PZU male.jpg

czytaj

OGŁOSZENIE

2016-09-12

Rolniku,

jeżeli chcesz rozpocząć działalność w dziedzinie przetwórstwa to od 29.09 do 28.10.2016 r. ARiMR prowadzi nabór wniosków na małe przetwórstwo, czyli wsparcie inwestycji w przetwarzanie i obrót produktów rolnych.

Max poziom dotacji to 300 tys. zł

Umów się na indywidualne bezpłatne spotkanie informacyjne na temat możliwości pozyskania dotacji.

Kontakt telefoniczny: 507054746

Kontakt e-mail: biuro.litwinczuk@gmail.com

czytaj

Konkurs FIO 2017 – Spotkanie w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie

2016-09-08

Konkurs FIO 2017 – Spotkanie w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, 13.09.2016, godz. 10-13.30

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego na spotkanie z ekspertami z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które odbędzie się w dniu 13 września br., o godz. 10.00, w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie.

W czasie spotkania odbędzie się prezentacja Regulaminu Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 r. oraz zasad ubiegania się o dotację.

Czas spotkania – ok. 3 godzin. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 11.09.2016 r. na adres e-mail: lsikora@lublin.uw.gov.pl

Uwaga! Wysłane zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na spotkanie. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane otrzymają informację w dniu 12 września 2016 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program Spotkania

Godz. 10.00-10.15 – Rejestracja uczestników

Godz. 10.15-10.20 – Powitanie i otwarcie spotkania

Godz. 10.20- 11.45 – Prezentacja Regulaminu Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 r. oraz zasad ubiegania się o dotacje  (wskazanie podmiotów uprawnionych i nieuprawnionych do udziału w konkursie, procedura ubiegania się o otrzymanie dotacji, kryteria ogólne i szczegółowe oceny, procedura oceny i przyznawania dotacji, komponenty). Prelegent: Filip Kołodziejski.

Godz. 11.45- 11.50 –Przerwa

Godz. 11.50-13:00 – Prezentacja logiki projektowej projektów społecznych (prezentacja dotycząca zagadnień logiki projektowej takich jak m.in. wyjaśnienie myślenia projektowego, opracowanie projektu w kontekście rozumienia logiki projektu, planowanie działań, tworzenie harmonogramu i budżetu projektu). Prelegent: Piotr Marzęda.

Godz. 13.00-13.30 – Podsumowanie i zakończenie.

****

Ogłoszenie naboru w konkursie FIO 2017 w Priorytecie 1 (Małe inicjatywy) i Priorytecie 2 (Aktywne społeczeństwo) planowane jest na początek września 2016 r., zaś ogłoszenie naboru w Priorytecie 3 (Aktywni obywatele) i Priorytecie 4 (Silne organizacje pozarządowe) na grudzień 2016. Planowany termin naboru ofert to 21 dni. Złożenie oferty we wrześniu wyczerpuje możliwość złożenia oferty w grudniu. Regulamin Konkursu FIO 2017 r. jest już dostępny na stronie internetowej

www.pozytek.gov.pl/download/files/FIO_2017/Regulamin_FIO_2017.pdf

czytaj

Wszystkich wpisów: 828, bieżąca strona: 22/83, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83