XXI sesja Rady Gminy Bełżec

2016-08-26

R A D A G M I N Y

B E Ł Ż E C

Bełżec, 25 sierpnia 2016r.

Mieszkańcy Gminy Bełżec

 Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXI sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 2 września 2016r. na godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bełżec.

6.2. zmian w budżecie gminy.

7. Omówienie błędów w oświadczeniach majątkowych.

8. Zajęcie stanowiska w sprawie współfinansowania organizacji kolejowych przewozów osób w 2017 roku na odcinku Zawada-Bełżec wraz z pociągami łącznikowymi Zamość Wschód-Zawada.

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
10. Sprawy różne.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wielgosz Wiesław

czytaj

Ogłoszenie - spotkania integracyjne

2016-08-24

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu zaprasza na najbliższe spotkania integracyjne osoby samotne, niepełnosprawne z rodzinami oraz seniorów, które odbędą się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżcu, dnia 25 sierpnia 2016 roku oraz 29 września (czwartek) o godzinie 13.00.

Spotkania mają na celu omówienie oczekiwań i planu działania, wymianę doświadczeń, wzajemne wspieranie się oraz wspólne spędzenie wolnego czasu.

czytaj

Cykl bezpłatnych szkoleń „Przedsiębiorstwo z klimatem”

2016-08-22

Cykl bezpłatnych szkoleń „Przedsiębiorstwo z klimatem”

Przedsiębiorco ! Pozyskaj finansowanie, zoptymalizuj zużycie energii, wygeneruj oszczędności

Koszty związane z energią są jednymi z najistotniejszych, stałych kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa. W obliczu rosnących cen energii, coraz większą uwagę przykłada się do jej efektywnego wykorzystywania. Jej racjonalne zużycie w przedsiębiorstwie przynosi wymierne korzyści finansowe  i wizerunkowe dla firmy.

Na szkoleniach "Przedsiębiorca z klimatem" uczestnik dowie się jakie są dostępne do dyspozycji narzędzia i mechanizmy pomagające w procesie optymalizacji zużycia energii w przedsiębiorstwie. Ponadto zapozna się z aktualnymi możliwościami wsparcia finansowego, do przeprowadzenia inwestycji poprawiających efektywność energetyczną przedsiębiorstwa, jak również inwestycji w odnawialne źródła energii.

Podczas szkolenia odpowiemy na pytania jak oszczędzać energię w biurze, jak beznakładowo zmniejszyć zużycie paliwa, jak oszczędzać w budynkach dzięki termomodernizacji oraz jak pozyskać finansowanie ze środków unijnych na energooszczędność dla firmy.

Szkolenia dedykowane są mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (właścicielom i ich pracownikom). Organizowane są w większości dużych miast Polski, w okresie od sierpnia do listopada br.

Organizatorami szkoleń są Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw (ośrodek Krajowego Systemu Usług dla MŚP) oraz Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Więcej informacji na stronie www.autobusenergetyczny.pl

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Kontakt:

Fundacja MSP

marketing@fund.org.pl 

22 838-01-72  

Agnieszka Łodygowska

Justyna Karczewska

czytaj

OGŁOSZENIE - stypendia szkolne

2016-08-19 mb

OGŁOSZENIE

STYPENDIUM SZKOLNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, że termin składania wniosków o stypendium szkolne wraz z załącznikami upływa 15 września 2016 roku. Druk wniosku o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36C w godz. od 730 do 1530.

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bełżec znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 514,00 zł na osobę w rodzinie miesięcznie. Wnioskodawcy przedstawiają informację o dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium. Szczegółowe informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżcu,
tel. 84 6652143.

czytaj drukuj

Afrykański pomór świń

2016-08-16

W związku z wykryciem ASF (afrykańskiego pomoru świń) w województwie lubelskim Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim przekazuje informacje w których opisane są metody zapobiegania ASF.

Afrykański pomór świń Materiały szkoleniowo - informacyjne dla hodowców i producentów świń  (PDF)

Bioasekuracja ferm trzody chlewnej (PDF)

Ulotka informacyjna (PDF)

 

czytaj

OGŁOSZENIE

2016-08-10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje o możliwości ubiegania się o pomoc w ramach wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania, przez osoby i rodziny spełniające kryterium dochodowe w wysokości 150 % kwoty, o której mowa w art. 8 Ustawy o pomocy społecznej, tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

Do ubiegania się o pomoc są uprawnione osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i spełniające kryteria określone w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.

Osoby zainteresowane w/w pomocą prosimy o składanie wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36C, tel. (84) 6652143.

czytaj

Jarmark Św. Wawrzyńca 2016

2016-07-28

 

jarmark 2016.jpg

czytaj

Zarządzenie Nr 96 Prezesa Rady Ministrów

2016-07-21

Zarzadzenie stopnie alarmowe 1.jpg

czytaj

Ogłoszenie o XX sesji Rady Gminy Bełżec

2016-07-20

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XX sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 25 lipca 2016r. na godz. 1400 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. zmian w budżecie gminy.

6.2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Chyże, gmina Bełżec,

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
8.
Sprawy różne.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wielgosz Wiesław

czytaj

Ogłoszenie

2016-07-20

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

zaprasza do udziału w projekcie:

„Czas dla młodych – program aktywizacji zawodowej osób młodych”

Dla kogo?

Mieszkańcy województwa lubelskiego z wykształceniem minimum gimnazjalnym
w wieku 18-29 lat, pozostający bez pracy, nie uczestniczący w kształceniu
i szkoleniu.

Jakie działania będą oferowane w ramach projektu w Tomaszowie Lubelskim?

1. Wsparcie aktywizacyjno-doradcze, indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe.

2. Szkolenie: „Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera i urządzeń biurowych” (104 godz.) – miejsce szkolenia: Tomaszów Lubelski (dodatek szkoleniowy w wysokości 6,52 zł za godzinę szkolenia)

3. Staże zawodowe - 4 miesiące (stypendium stażowe w wysokości 997,00 zł/m-c)

4. Pośrednictwo pracy

5. Ponadto

· prezentacja metod i narzędzi poszukiwania pracy

· materiały edukacyjne i szkoleniowe

· zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

· zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi w trakcie szkolenia i stażu.

Gdzie uzyskasz więcej informacji o projekcie?

Lokalny Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy w Tomaszowie Lubelskim:

ul. Lwowska 32, I piętro; tel. 84 664 10 27, e-mail: tomaszow@fundacja.lublin.pl,

Biuro czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-13:00, w piątki nieczynne, kontakt telefoniczny: codziennie do godziny 15:00.

www.fundacja.lublin.pl

czytaj

Wszystkich wpisów: 814, bieżąca strona: 22/82, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82