Ogłoszenie

2016-11-30

 

Zaproszenie 5_12_2016_A4.jpg

czytaj

Ogłoszenie o XXIII sesji Rady Gminy Bełżec

2016-11-23

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXIII sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 28 listopada 2016r. na godz. 900 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Bełżec w roku szkolnym 2015/2016.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2019.

7.2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Bełżcu przy ul. Czarnieckiego.

7.3. uchwalenia Strategicznego Planu Terytorialno-Funkcjonalnego w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze” do 2023 roku.

7.4. przyjęcia rocznego „Programu Współpracy Gminy Bełżec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2017 rok”.

7.5. zmian w budżecie gminy.

7.6. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Bełżec.

7.7. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok.

7.8. określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

7.9. obniżenia średniej ceny drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2017 rok.

7.10. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Bełżec.

7.11. wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.

7.12. wprowadzenia opłaty od posiadania psów.

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
9.
Sprawy różne.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wielgosz Wiesław

czytaj

Ogłoszenie

2016-11-23

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Mienia Komunalnego, Budżetu, Samorządu i Inicjatyw Społecznych, które odbędzie się dnia 24 listopada 2016r. zostało przeniesione z Gminnego Ośrodka Kultury do Publicznego Gimnazjum przy ul. Świerczewskiego 75.

Wójt Gminy

Andrzej Adamek

czytaj

Ogłoszenie

2016-11-23

 

ogloszenie paczki.jpg

czytaj

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH SOŁECTW GMINY BEŁŻEC

2016-11-15

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH SOŁECTW GMINY BEŁŻEC

Lp.

Data zebrania

Godzina zebrania

Sołectwo

Miejsce zebrania

1

21.11.2016r.

Poniedziałek

1700

ŻYŁKA

Remizo - świetlica

w Żyłce

3

21.11.2016r.

Poniedziałek

1830

SZALENIK-KOLONIA

W domu u Wójta

Szalenik Kol. 6

4

22.11.2016r.

Wtorek

1700

CHYŻE

Remizo-świetlica

w Chyżach

5

22.11.2016r.

Wtorek

1830

BEŁŻEC II

Remizo - świetlica
w Bełżcu II

6

23.11.2016r.

Środa

1700

BEŁŻEC III

W dom u Sołtysa

Kochanowskiego 15

7

23.11.2016 r.

Środa

1830

BRZEZINY

Remizo - świetlica
w Brzezinach

8

24.11.2016r.

Czwartek

1800

BEŁŻEC I

Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu

czytaj

2016-11-15

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Uprzejmie informuję o spotkaniach Komisji Rady Gminy Bełżec, które odbędą się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w następujących terminach:

Data

Dzień

Godzina

Nazwa Komisji

W sprawie

21.11.2016r

Poniedziałek

830

REWIZYJNA

w sprawie ustalenia stawek podatkowych na 2017 rok oraz
w sprawie projektu budżetu na 2017 rok

22.11.2016r

Wtorek

830

ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

j.w.

23.11.2016r

Środa

1000

ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH, OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

j.w.

24.11.2016r

Czwartek

830

MIENIA KOMUNALNEGO, BUDŻETU, SAMORZĄDU I INICJATYW SPOŁECZNYCH

j.w.

czytaj

Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Bełżec z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego poświęconego wyborom uzupełniającym na człona Rady Sołeckiej Sołectwa Bełżec I

2016-11-15

Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Bełżec z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego poświęconego wyborom uzupełniającym na człona Rady Sołeckiej Sołectwa Bełżec I. (Plik w formacie PDF)

czytaj

Zaproszenie na spotkanie

2016-11-14

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE.jpg

czytaj

Apel o wywieszenie flagi

2016-11-10

flaga_na_powstanie_warszawskie.gifSzanowni Państwo

W dniu 11 listopada, jak co roku, obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Zwracam się z gorącą prośbą o wywieszenie w ten Dzień flag narodowych. Flaga jest symbolem naszej Ojczyzny, symbolem szczególnym. Jej widok budzi w nas szacunek dla naszego kraju oraz wielką radość z tego, że jesteśmy Polakami. Sprawmy, aby nasza Gmina w dniach świąt narodowych była biało – czerwona.

Wywieśmy flagę.

 /-/ Andrzej Adamek

Wójt Gminy Bełżec


czytaj

RELACJA Z PRZEBIEGU „KONFERENCJI EDUKACYJNEJ I WARSZTATÓW HISTORYCZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W BEŁŻCU”

2016-10-31

Dnia 26.10.2016 r. w 4 rocznicę odsłonięcia pomnika „upamiętniającego Romów i Sinti – ofiar obozu pracy w Bełżcu” odbyła się uroczysta konferencja edukacyjna oraz warsztaty historyczne dla dzieci i młodzieży poświęcone upamiętnieniu romskich ofiar obozu pracy w Bełżcu, przywróceniu pamięci o „zapomnianym Holocauście”, jak również przywróceniu pamięci o Romach skazanych na zagładę.

Uroczystość rozpoczęła się na terenie byłego parku podworskiego „Lipki” przemówieniem okolicznościowym wygłoszonym przez Wójta Gminy Bełżec - Andrzeja Adamka, który następnie powitał przybyłych gości.

W uroczystościach udział wzięli: Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Pan Mariusz Kucharek i Pani Marzena Lipert Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Sekretarz Powiatu Tomaszowskiego Pan Stanisław Cisło, Sekretarz Gminy Bełżec Pani Alicja Kopczan, delegacja Rady Gminy Bełżec na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Wiesławem Wielgoszem, Skarbnik Gminy Bełżec Pani Jolanta Malec, Kierownik Muzeum Pamięci w Bełżcu Pan Tomasz Hanejko wraz z pracownikami, Dyrektorzy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bełżcu Pani Alicja Malec i Pani Monika Komadowska wraz z młodzieżą szkolną oraz Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Bełżcu Pan Jan Zatorski wraz z młodzieżą szkolną, Dyrektorzy Biblioteki Publicznej Pani Irena Wiciejowska i Gminnego Ośrodka Kultury Pani Agnieszka Kozyra, Ks. Kan. Stanisław Szałański, Ks. Mateusz Maksim, przedstawiciel Koła Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Pan Adam Urbański, przedstawiciel redakcji Zamość onLine Pan Stanisław Koper, uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Chełmie oraz Zespołu Szkół Nr 2 w Opolu Lubelskim, przedstawiciele Stowarzyszenia Chełmska Roma oraz Stowarzyszenia „Tamburino” z Tomaszowa Lubelskiego .

W trakcie uroczystości przy pomniku Ks. Kan. Stanisław Szałański odmówił modlitwę, a następnie zostały złożone wieńce, kwiaty i znicze przez delegacje uczestników uroczystości.

Następnie zaproszeni goście udali się do Gimnazjum Publicznego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Bełżcu, gdzie młodzież szkolna przygotowała montaż muzyczno-słowny oraz przeprowadzona została konferencja obejmująca 2 prelekcje pn: „HISTORIA ŻYCIA I ZAGŁADY ROMÓW POLSKICH”, którą wygłosił kustosz muzealny, społecznik i inicjator wydarzeń upamiętniających historię i dzieje Romów Pan Adam Bartosz oraz „KULTURA ROMÓW POLSKICH”, którą wygłosiła redaktor naczelna pisma romskiego „Kwartalnik Romski”, animatorka kultury i inicjatorka wydarzeń kulturalnych dotyczących mniejszości romskiej Pani Agnieszka Caban. W tym samym czasie przygotowano i przeprowadzono warsztaty historyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz konkurs plastyczny pn. „Wielonarodowe oblicze Lubelszczyzny”, w którym liczny udział wzięły dzieci szkół podstawowych. 10 najpiękniejszych prac zostało nagrodzonych nagrodami w postaci książek, pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody za udział w konkursie. Nagrody książkowe otrzymali: Paulina Lasota - Bełżec, Gabriela Buryła - Bełżec, Soraja Kowalska – Opole Lubelskie, Eryk Winiarski – Chełm, Małgorzata Malec – Chełm, Krystian Dytłow – Chełm, Damian Górski – Bełżec, Maksymilian Jasiński – Bełżec, Katarzyna Kozak – Chełm, Bartosz Winiarski – Chełm.

Na koniec uroczystości wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek.

Zadania publiczne w całości zrealizowano z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

Wójt Gminy Bełżec

/-/ Andrzej Adamek

czytaj

Wszystkich wpisów: 847, bieżąca strona: 23/85, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85