Ogłoszenie o XII Sesji Rady Gminy Bełżec

2015-11-04

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XII sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 10 listopada 2015r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Bełżec w roku szkolnym 2014/2015.

7. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na południe od drogi wojewódzkiej nr 865 w miejscowości Bełżec,

8.2. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Bełżcu przy ul. Grunwaldzkiej,

8.3. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Bełżcu przy ul. Hetmańskiej,

8.4. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Bełżcu przy ul. Hetmańskiej,

8.5. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bełżec,

8.6. w sprawie wyrażenia zgody na działalność Gminy Bełżec w zakresie telekomunikacji,

8.7. w sprawie przyjęcia rocznego „Programu Współpracy Gminy Bełżec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2016 rok”,

8.8. zmian w budżecie gminy.

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

10. Sprawy różne.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Wielgosz

czytaj

IV EDYCJA TOMASZOWSKIEJ HALOWEJ LIGI FIRM PIĄTEK PIŁKARSKICH O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

2015-11-04

 

THLF IV plakat.jpg

czytaj

VI EDYCJA TOMASZOWSKIEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR STAROSTY TOMASZOWSKIEGO

2015-11-04

 

TLS VI plakat.jpg

czytaj

Ogłoszenie o naborze wniosków na zadanie związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bełżec

2015-10-28

Wójt Gminy Bełżec informuje, że w ramach „Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocnionego sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” finansowanego ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy z dniem 02 listopada 2015 r. rozpoczyna się nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w roku 2016. Nabór trwał będzie do dnia 27 listopada 2015 r.

O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. W przypadku osób fizycznych maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 100% kosztów za usunięcie odpadów.


Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Bełżec, pokój nr 12.

Szczegółowe procedury dotyczące naboru wniosków oraz wzory niezbędnych dokumentów zawarte są w Regulaminie Projektu dostępnym na stronie internetowej www.azbest.lubelskie.pl lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Bełżec www.belzec.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Bełżec, pokój nr 12.

Wójt Gminy Bełżec

/-/ Andrzej Adamek

czytaj

Seminarium informacyjne "Fundusze dla przedsiębiorców w nowej perspektywie UE"

2015-10-19

 

seminarium informacyjne.gif

czytaj

Nasza Krew - Nasza Ojczyzna

2015-10-19

krwiodawstwo.jpg

czytaj

25-lecie Światowego Związku Żołnieży Armii Krajowej Okręg Zamość

2015-10-15

 

25 lat ak.jpg

czytaj

Rota przysięgi AK

2015-10-15

 

rota ak.jpg

czytaj

GRA MIEJSKA UPAMIĘTNIAJĄCA ŻOŁNIEŻY AK I ŻOŁNIEŻY WYKLĘTYCH

2015-10-15

 

gra miejska.jpg

czytaj

Ogłoszenie o jednodniowej wycieczce integracyjnej

2015-10-13

OGŁOSZENIE

Osoby zainteresowane jednodniową wycieczką integracyjną do Zamościa zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36 C do dnia 21 października 2015 roku. Planowany termin wycieczki 27 października 2015 roku. Szacunkowy koszt odpłatności około 30 zł. za osobę. Koszt wycieczki obejmuje przejazd busem oraz ubezpieczenie NNW.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni GOPS w Bełżcu od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530 lub pod numerem telefonu 84 6652143.

czytaj

Wszystkich wpisów: 763, bieżąca strona: 25/77, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77