Konkurs na palmę wielkanocną 2016

2016-02-23

 

palmy 2016.jpg

Regulamin konkursu

Karta zgłszenia

czytaj

OGŁOSZENIE

2016-02-22

OGŁOSZENIE

Informujemy mieszkańców Gminy Bełżec, że Ministerstwo Sprawiedliwości w dniach 22 – 27 lutego br. organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

W tegoroczne obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” włączyły się: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna, Krajowa Rada Kuratorów i Naczelna Izba Lekarska.

W tych dniach osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk w trakcie dyżurów pełnionych w ww. podmiotach. Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00, w sobotę w godzinach 10:00 – 13:00. Lista podmiotów, w których będzie można uzyskać niezbędną informację i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzieni.gov.pl.

czytaj

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH SOŁECTW GMINY BEŁŻEC

2016-02-22

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH SOŁECTW GMINY BEŁŻEC

L.P.

DATA ZEBRANIA

GODZINA ZEBRANIA

SOŁECTWO

MIEJSCE ZEBRANIA

1

24.02.2016r.

środa

1700

BEŁŻEC III

W dom u Sołtysa

Kochanowskiego 15

2

25.02.2016r.

czwartek

1700

ŻYŁKA

Remizo - świetlica

w Żyłce

3

25.02.2016r.

czwartek

1830

SZALENIK-KOLONIA

W domu u Wójta

Szalenik Kol. 6

4

29.02.2016r.

poniedziałek

1800

CHYŻE

Remizo-świetlica

w Chyżach

5

01.03.2016r.

wtorek

1800

BEŁŻEC II

Remizo - świetlica

w Bełżcu II

6

02.03.2016r.

środa

1800

BEŁŻEC I

Gminny Ośrodek Kultury

w Bełżcu

7

03.03.2016

czwartek

1900

BRZEZINY

Remizo - świetlica

w Brzezinach

W Ó J T
(-) Andrzej Adamek

czytaj

ZAPROSZENIE

2016-02-12

 

miks warsztatow.jpg

czytaj

OGŁOSZENIE

2016-02-12

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bełżec

Niniejszym informuję, że Uchwałą Nr XIV/90/2015 Rady Gminy Bełżec z dnia 29 grudnia 2015 r. został określony nowy termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od miesiąca lutego 2016 r. opłatę należy uiszczać - bez wezwania - z góry w terminie

do 25 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

WÓJT GMINY

(-) ANDRZEJ ADAMEK

czytaj

OGŁOSZENIE

2016-02-05

Informuje się mieszkańców Gminy Bełżec, że w dniach od 08.02.2016. do 30.04.2016. w każde dni robocze w godzinach od 12:00 do 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Bełżec, ul. Lwowska 5 możliwe będzie wypełnianie i przesyłanie drogą elektroniczną zeznań o wysokości osiąganego dochodu przez osoby fizyczne ( PIT-37). Pomoc przy wypełnianiu i przesyłaniu zeznań podatkowych będzie nieodpłatna.

Osoby fizyczne zainteresowane pomocą proszone są o zgłaszanie się do tut. Urzędu pokój nr 10.

czytaj

GŁOSZENIE Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski w imieniu samorządów partnerskich gmin tworzących inicjatywę „Aktywne Roztocze”

2016-02-05

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski

w imieniu samorządów partnerskich gmin tworzących inicjatywę „Aktywne Roztocze”

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu

pn.: Strategiczny Plan Terytorialno – Funkcjonalny w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze” do 2023 r. (plik w formacie PDF)

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do projektu dokumentu pn. Strategiczny Plan Terytorialno - Funkcjonalny w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze” do 2023 r.

czytaj drukuj

Informacja o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

2016-01-22

Informacja o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wójt Gminy Bełżec

informuje o możliwości uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej

W tym celu każdy zainteresowany rolnik powinien przedłożyć w terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. wniosek wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie
od 01 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Bełżec (pokój nr 14)
lub na stronie internetowej
www.belzec.pl.

Załączniki:

Oświadczenie

Wniosek

Zestawienie faktur

czytaj

Wzory deklaracji podatkowych

2016-01-12

Podatek leśny:

Podatek od nieruchomości:

Podatek od środków transportowych:

Podatek rolny:


Stawka podatku leśnego

Stawka podatku rolnego

Stawki podatku od nieruchomości

Stawki podatku od środków transportowych

czytaj

E-CENTRA – AKTYWIZACJA CYFROWA MIESZKAŃCÓW GMIN

2016-01-07

W związku z udziałem w projekcie pt.: „E-CENTRA – AKTYWIZACJA CYFROWA MIESZKAŃCÓW GMIN” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zwracamy się do Państwa prośbą wypełnienie krótkiej ankiety badającej zapotrzebowanie w zakresie umiejętności cyfrowych.

Dlatego też w celu uzyskania kompleksowych danych, na podstawie których powinny być ukazane zapotrzebowania mieszkańców w zakresie umiejętności cyfrowych uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety http://www.ankietka.pl/ankieta/210250/ankieta-gmina-belzec.html

czytaj

Wszystkich wpisów: 789, bieżąca strona: 25/79, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79