Ogłoszenie o XVI sesji Rady Gminy Bełżec

2016-05-06

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XVI sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 12 maja 2016r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawozdania kierowników jednostek organizacyjnych z działalności za 2015 rok:

- GOPS

- GOK

- Biblioteka

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji programu współpracy Gminy Bełżec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1. zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Bełżec,

8.2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Bełżcu przy ul. Reja,

8.3. dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bełżec,

8.4. dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bełżec,

8.5. dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bełżec,

8.6. zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

8.7. zmian w budżecie gminy.

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

10. Sprawy różne.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Zakończenie obrad.

czytaj

Spotkania Komisji Rady Gminy Bełżec

2016-04-29

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Uprzejmie informuję o spotkaniach Komisji Rady Gminy Bełżec, które odbędą się

w sali narad Urzędu Gminy Bełżec w następujących terminach:

Data

Dzień

Godzina

Nazwa Komisji

W sprawie

05.05.2016r

Czwartek

1000

ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

w sprawie ustalenia ceny za ścieki

06.15.2016r

Piątek

1000

REWIZYJNA

j.w.

09.05.2016r

Poniedziałek

1000

ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH, OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

j.w.

10.05.2016r

Wtorek

800

MIENIA KOMUNALNEGO, BUDŻETU, SAMORZĄDU I INICJATYW SPOŁECZNYCH

j.w.

czytaj

Komunkat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie z dnia 21 marca 2016 r.

2016-04-28

K O M U N I K A T

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

z dnia 21 marca 2016 r.

W grudniu 2015 r. w województwie lubelskim na terenie powiatu opolskiego

stwierdzono występowanie w sadach jabłoniowych na pędach i owocach jabłoni

TARCZNIKA NISZCZYCIELA (Quadraspidiotus perniciosus Comstock)

 ważnego szkodnika upraw sadowniczych, w Polsce podlegającego obowiązkowi zwalczania (Rozporządzenie MRiRW w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się tarcznika niszczyciela (Dz. U. z 2007 r., nr 124, poz. 861)

Tarcznik niszczyciel jest uznawany za organizm kwarantannowy m.in. w

FEDERACI ROSYJSKIEJ, BIAŁORUSI, KAZACHSTANIE, UZBEKISTANIE

Tarcznik niszczyciel poraża główne:

jabłoń (Malus spp.), gruszę (Pyrus spp.), śliwę (Prunus spp.) i gatunki z rodzaju Rubus tj. maliny i jeżyny,

Objawy porażenia:

- na powierzchni zaatakowanych roślin szczególnie dobrze zauważalne są tarczki, pod którymi ukryte są larwy i samice. Owady żerują na powierzchni organów roślinnych, głównie atakują części zdrewniałe, ale przy liczniejszych pojawach również liście i owoce,

- występowaniu osiadłych larw i samic towarzyszą charakterystyczne, fioletowoczerwone obwódki na powierzchni zasiedlonych organów roślinnych. Obwódki ulegają powiększeniu wraz ze wzrostem owadów i mogą zlewać się ze sobą, a głębsze tkanki ulegają wyraźnemu poczerwienieniu,

- zdjęcia porażonych roślin pod adresem: https://gd.eppo.int/taxon/QUADPE/photos

Wykrywanie obecności szkodnika opiera się na prowadzeniu oceny wizualnej roślin:

- lustracje sadów prowadzić najlepiej w okresie: maj – październik,

- lustracje zebranych owoców zmagazynowanych po zbiorze można prowadzić w całym okresie ich przechowywania, w tym również przed planowaną wysyłką, w przypadku owoców przeznaczonych na eksport,

- w trakcie lustracji sadów poddawać ocenie głównie pnie i gałęzie drzew, jak również liście i owoce. W przypadku owoców oględzinom poddawać nie tylko odsłoniętą powierzchnię ale i wszelkie wgłębienia, okolice ogonka i resztek kwiatu.

 Zwalczanie:

usuwanie i niszczenie porażonych roślin,

w okresie zimowym:

stosować oleje mineralne, które niszczą osobniki zimujące,

w okresie wegetacji:

do stwierdzenia czy w sadzie występuje szkodnik można wykorzystywać pułapki feromonowe – wystawiane w sadach jabłoniowych od fazy różowego pąka,

biologiczne zwalczanie przy pomocy Encarsia perniciosi (Aphelinidae).

czytaj

70. rocznica odbicia więźniów z komunistycznego więzienia w Zamoścu

2016-04-28

 

8 maja 2016.jpg

czytaj

Informacja ARR

2016-04-27

Agencja Rynku Rolnego informuje o możliwości składania wniosków o dopłaty do materiału siewnego (plik w formacie PDF)

czytaj

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W TOMASZOWIE LUBELSKIM I N F O R M U J E,

2016-04-25

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO

W TOMASZOWIE LUBELSKIM

I N F O R M U J E,

że w dniach 28 i 29 kwietnia 2016 r. Urząd Skarbowy czynny będzie w godz. od 7³º do 18ºº. Punkt kasowy w tych dniach czynny będzie od godz.od 7³º do 17³º. W dniu 02 maja 2016 r. Urząd Skarbowy czynny będzie w godz. od 7³º do 18ºº. Punkt kasowy w tym dniu czynny będzie od godz.od 7³º do 15ºº.

czytaj

Mobilne Punkty Informacyjne

2016-04-13

Informacja MPI Belzec.jpg

czytaj

Ogłoszenie o planowanym szczepieniu lisów wolnożyjących metodą doustną

2016-04-12

Ogłoszenie o planowanym szczepieniu lisów wolnożyjących metodą doustną (plik w formacie PDF)

czytaj

2016-04-12

dzien otwarty oglszenie prasa.jpg

czytaj

Wznowienie połączeń PKP do Zamościa Wschód

2016-04-11

PKP_notatka prasowa Zamosc Wsch.jpg

Tabela z rozkładem jazdy (plik PDF)

Informacja o bilecie miejskim (plik PDF)


czytaj

Wszystkich wpisów: 824, bieżąca strona: 26/83, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83