Konkurs Najlepsze inicjatywy lokalne na obszarze LGD 'Roztocze Tomaszowskie' w 2014 roku

2015-05-08

 

plakat_LGD.jpg

czytaj

Gminne Święto Strażaków w Żyłce

2015-05-05

4 maja 2015 roku w miejscowości Żyłka obchodzono Gminne Święto Strażaka. Mszę w intencji strażaków odprawił w miejscowej kaplicy Ksiądz Kanonik Stanisław Szałański, proboszcz bełżeckiej parafii, powiatowy kapelan strażaków. Po mszy, w drugiej części uroczystości, nadano medale i odznaczenia. Tę część uroczystości prowadził Krzysztof Gmoch, Gminny Komendant OSP.

Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali: Michał Dudziński, Jerzy Dudek, Grzegorz Dudek z OSP Bełżec I i Marian Mandziuk i Zygmunt Byra z OSP Żyłka.
Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali: Jan Skowronek, Aldona Cybulska, Henryk Cybulski, Krzysztof Szepelak i Marek Piątek z OSP Chyże, Bogdan Komadowski, Wiesław Malicki, Marek Pankiewicz, Paweł Pępiak, Andrzej Pępiak, Damian Rogala, Sylwester Pępiak, Sebastian Jarosz i Janusz Lentowicz z OSP Bełżec II oraz Tomasz Brodowski i Leszek Szumada z OSP Żyłka.
Odznaki „Strażak Wzorowy” otrzymali: Sławomir Sycz, Arkadiusz Welcz, Andrzej Osiadacz, Grzegorz Brogowski, Andrzej Pilarski, Maciej Pępiak, Maciej Brodowski i Paweł Głaz.
Natomiast medale za wysługę lat w straży otrzymali: Sylwester Pępiak (21 lat), Marek Pankiewicz (21 lat), Waldemar Komadowski (27 lat), Tadeusz Ostasz (32 lata) Mieczysław Chmielowiec (33 lata), Józef Jarosz (40 lat), Wacław Panasowiec (40 lat), Stanisław Pępiak (46 lat) i Józef Byra (50 lat).
Medale wręczali Andrzej Adamek, Wójt Gminy Bełżec, Prezes Zarządu Gminnego OSP RP w Bełżcu, Antoni Wawryca – wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Tomaszowie Lubelskim, starszy brygadier Stanisław Kielech – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim oraz ksiądz kanonik Stanisław Szałański – powiatowy kapelan strażaków.
Warto dodać, że podczas uroczystości podano informację o tym, iż czynione są starania, by włączyć Ochotniczą Straż Pożarną w Bełżcu II do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

Relacja fotograficzna dostępna na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu pod adresem  http://gok.belzec.pl/2015/05/gminne-swieto-strazakow-w-zylce/

czytaj

Informacja o godzinach kursowania pociągów PKP przejeżdżających przez Bełżec

2015-04-30

PKP.jpg

czytaj

Informacja o godzinach kursowania pociągów PKP przejeżdżających przez Bełżec

2015-04-30

PKP 1.jpg

czytaj

Ogłoszenie o VII sesji Rady Gminy Bełżec

2015-04-22

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje VII sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 28 kwietnia 2015r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Debata społeczna poświęcona poprawie stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Bełżec.

7. Sprawozdania kierowników jednostek organizacyjnych z działalności za 2014 rok:

- GOPS

- GOK

- Biblioteka

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji programu współpracy Gminy Bełżec z podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego za 2014 rok.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

9.1. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Bełżec lub jej jednostkom podległym, stosowania z urzędu wyżej wymienionych ulg, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg.

9.2. zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

9.3. zmian w budżecie gminy.

10. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
11.
Sprawy różne.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Wielgosz

czytaj

ZMOBILIZUJMY SIĘ BO BEŁŻEC DALEKO W TYLE!

2015-04-13

„Podwórka Nivea” zostaną wybudowane tylko w 40 miejscach w Polsce. Wygrana nie będzie łatwa, bo w konkursie bierze udział 1089 miejscowości. Place zabaw, które powstaną dzięki inicjatywie Nivea będą przyjaznym, rodzinnym miejscem, w których rodzice i dzieci będą mogli wspólnie spędzić czas w sposób aktywny. Na Podwórku znajdą się sprzęty zarówno dla tych najmłodszych, jak i nieco starszych dzieci, a także dla samych rodziców. Pojawią się nowoczesne elementy, a także strefy na zabawy popularne od pokoleń, np. na trzepaku czy gra w klasy.

Rywalizacja została podzielona na dwa etapy. W pierwszym z nich zostanie wyłonionych 20 uczestników, którzy do 30 kwietnia zdobędą największą ilość głosów. Tym, którym nie uda się w pierwszej rundzie, nie muszą się martwić. II etap wyłoni kolejnych 20 miejscowości, w których zostaną zbudowane „Podwórka Nivea”. Głosowanie odbywa się na specjalnej platformie internetowej www.nivea.pl/podworko i potrwa do 31 maja. Chcąc wziąć udział w głosowaniu wystarczy mieć aktywny adres e-mail. Każdego dnia można oddać tylko jeden głos na wybraną przez siebie lokalizację. Znaleźć ją można za pomocą wyszukiwarki wybierając województwo lubelskie i powiat tomaszowski lub odnaleźć bezpośrednio na liście zgłoszonych lokalizacji.

Zachęcamy do codziennego oddawania głosów! Pokażmy, że potrafimy się zmobilizować, a dzieciakom wybudować wymarzony plac zabaw.

czytaj

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

2015-04-13

Wójt Gminy Bełżec informuje, że w dniu 7 kwietnia 2015 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2015r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. 2015 r., poz. 485).

W związku z powyższym, od dnia 22 kwietnia 2015 r. stawki dopłat do 1 ha powierzchni, na której wysiano/wysadzono materiał siewny będą wynosiły:

- 80 zł – zboża, mieszanki zbożowe i pastewne,

- 130 zł – rośliny strączkowe,

- 400 zł – ziemniaki.

O dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany można ubiegać się w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2015 r.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się na stronie http://www.arr.gov.pl/rynki-rolne-dzialania-arr/nasiona

Załączniki:

Wniosek o przyznanie dopłaty (pdf)

Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie (pdf)

czytaj

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

2015-03-27

czytaj

Ogłoszenie

2015-03-26

Bezpłatny Portal przeznaczony dla każdego, kto potrzebuje wsparcia w dziedzinie wychowania bądź też dla osób, które pragną podzielić się swoją wiedza i zdobytym doświadczeniem. <link>

czytaj

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 19 marca 2015 roku

2015-03-26

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 19 marca 2015 roku. (plik w formacie PDF)

czytaj

Wszystkich wpisów: 716, bieżąca strona: 26/72, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72