OGŁOSZENIE

2016-06-16

OGŁOSZENIE

W związku z przygotowywaniem projektu budowy wodociągu Wójt Gminy Bełżec upoważnił sołtysów z terenu Gminy Bełżec do zbierania danych do ankiet w przedmiotowej sprawie.

Prosi się mieszkańców Gminy o podawanie sołtysom wymaganych danych.

czytaj

Ogłoszenie o XVII Sesji RadyGminy Bełżec

2016-06-09

Mieszkańcy Gminy Bełżec

 Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XVII sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 13 czerwca 2016r. na godz. 800 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

6.2. zmian w budżecie gminy.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
8.
Sprawy różne.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Zakończenie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Marian Pizun

czytaj

Ogłoszenie

2016-06-07

W związku z możliwością przystąpienia gminy Bełżec do realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej na lata 2014-2020 w roku 2016, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, że do ubiegania się o pomoc są uprawnione osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby i rodziny zainteresowane w/w pomocą prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36C, tel. (84) 6652143 w terminie do dnia 14 czerwca 2016 roku.

czytaj

ZAWIADOMIENIE

2016-05-31

Zawiadamiam mieszkańców gminy Bełżec, że zgodnie z uchwałą nr XVI/102/2016 Rady Gminy Bełżec z dnia 12 maja 2016 r., cena za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Bełżec od 1 lipca 2016 r. wynosi:

- 5,10 zł NETTO + 0,41 (8% VAT) = 5,51 zł BRUTTO ZA 1 m3 ścieków bytowych,

- 5,40 zł NETTO + 0,43 (8% VAT) = 5,83 zł BRUTTO ZA 1 m3 ścieków komunalnych.

W Ó J T

(-) Andrzej Adamek

czytaj

Ogłoszenie

2016-05-31

 

ogloszenie UM TL.jpg

Formularz konsultacyjny (plik programu MS Word)

czytaj

"Młodzi - Aktywni - Doświadczeni na lubelskim rynku pracy"

2016-05-30

Projekt MAD_plakat_maly.jpg

 

czytaj

2016-05-23

 

Plakat informacyjny.jpg

czytaj

POWIATOWE ŚWIĘTO LUDOWE

2016-05-21

czytaj

ZAPROSZENIE NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO

2016-05-20

ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY I ZAĆMY)

W dniu: 01.06.2016r. w Ośrodku Zdrowia ul. Lwowska 34 w Bełżcu w godzinach od 14:00 do 16:00 odbędą się badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy

Zapisy telefonicznie 84)665-24-09

Badanie ostrości wzroku- koszt 5zł

Pomiar ciśnienia śródgałkowego- koszt 10zł

Zapisy prowadzone będą do dnia 01.06.2016r.

Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

Serdecznie zapraszamy

OKO-LUX sp. z o.o.

czytaj

Pies do oddania

2016-05-16

Urząd Gminy Bełżec ma do oddania psa widocznego na zdjęciach poniżej. Pies jest zaszczepiony i odrobaczony, był przebadany przez lekarza weterynarii. Jeżeli ktoś by chciał zaadoptować psa proszę zgłosić się do Urzędu Gminy Bełżec lub zadzwonić pod numer telefonu 84 66 52 445

1.jpg

2.jpg

czytaj

Wszystkich wpisów: 847, bieżąca strona: 27/85, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85