OGŁOSZENIE ARiMR

2016-03-10

Ogłoszenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie naboru wniosków na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji    w gospodarstwach rolnych" (plik w formacie PDF)

czytaj

INFORMACJA DOTYCZĄCA 500+

2016-03-04

W związku z tym, że w internecie pojawiły się „oferty” sprzedaży wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, że druki wniosków o świadczenie wychowawcze (Program Rodzina 500+) są bezpłatne.

Poniżej zamieszczamy link, z którego można pobrać za darmo kompletny wniosek (razem z załącznikami) w formacie PDF. Druki wniosków są też dostępne w siedzibie GOPS w Bełżcu, ul. Lwowska 36c, tel.: 84 6652143. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane od dnia wejścia w życie Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz. 195), czyli od 1 kwietnia 2016 r.

Do pobrania:

Wniosek 500+ (plik w formacie PDF)

czytaj

Ogłoszenie o XV sesji Rady Gminy Bełżec

2016-03-04

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XV sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 10 marca 2016r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Gminy Bełżec za 2015 rok.

7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1. uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 w Gminie Bełżec,

8.2. wyodrębnienia w budżecie Gminy Bełżec środków stanowiących fundusz sołecki,

8.3. udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość,

8.4. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bełżec w 2016 r.”,

8.5. Przystąpienia do opracowania Strategicznego Planu Terytorialno-Funkcjonalnego w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze” do 2023 r.,

8.6. dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bełżec,

8.7. zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

8.8. zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
10. Sprawy różne.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Wielgosz

czytaj

Ogłoszenie

2016-03-01

Wójt Gminy Bełżec

informuje rolników o szkoleniu organizowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Tomaszowie Lubelskim dotyczącym Zasad przyznawania wsparcia oraz wypełniania wniosków na 2016 rok

Rolników chętnych do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy do Urzędu Gminy Bełżec w dniu
3 marca 2016r.
( godzina 10 00 )

czytaj

INFORMACJA W SPRAWIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

2016-03-01

INFORMACJA W SPRAWIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, że od 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz. 195). Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017 roku. Dzięki temu nie będzie potrzeby składania dwóch wniosków w 2016 roku. Druki wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36c, w godz. od 7:30 do 15:30, tel.: 84 6652143.

czytaj

OGŁOSZENIE

2016-03-01

Witam członków PCK i Honorowych Krwiodawców Zarząd Rejonowy PCK w Tomaszowie Lubelskim zwraca się z prosbą o oddawanie krwi dla Natalki Jurczyszyn naszej tomaszowianki Leży w szpitalu w Lublinie na hematologii iest bardzo potrzebna dla niej krew.

Wystarczy pójść do punktu krwiodawstawa i powiedzieć że oddajecie krew dla Natalki. Prosimy nie bądź obojętny, pomóż! Zarząd Rejonowy PCK

--

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Tomaszowie Lubelskim 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 68

czytaj

OGŁOSZENIE

2016-03-01

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, że Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie, posiada wolne miejsca na bezpłatne leczenie dla dzieci w terminie od 15 marca 2016 r. do 5 kwietnia 2016 r. wraz z pobytem świątecznym. Wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty, które należy złożyć we właściwym Oddziale NFZ lub dostarczyć do Sanatorium (można wysłać pocztą). W Sanatorium leczone są schorzenia:

górnych i dolnych dróg oddechowych;

ortopedyczno – urazowe;

reumatologiczne;

układu nerwowego i neurologiczne;

otyłości.

Dzieci w wieku 3-6 lat przebywają w Sanatorium z opiekunem (opiekun ponosi koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, opłatą klimatyczną, opłatą za telewizor). Dzieci w wieku 7-18 lat mogą przebywać samodzielnie.

Sanatorium umożliwia uczniom kontynuację nauki na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespole Szkół przy Sanatorium.

Dane kontaktowe:

Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie, ul. Sanatoryjna 1, 22-440 Krasnobród, tel. 84 660 71 02, tel./fax: 84 660 73 39, e-mail: poczta@sanatorium-krasnobrod.pl, strona www: www.sanatorium-krasnobrod.pl

czytaj

OGŁOSZENIE

2016-02-25

1. Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bełżcu informuje, że w dniach od 1do 31 marca 2016 roku prowadzona będzie rekrutacja do przedszkola dzieci urodzonych w roku 2011, 2012, 2013. Wnioski będzie można pobrać w sekretariacie szkoły podstawowej lub w przedszkolu.

2. Ważna informacja dla rodziców dzieci urodzonych w roku 2010, 2011, 2012, 2013

Dnia 10 marca o godz. 16.30 w szkole podstawowej odbędzie się spotkanie Rodziców z Wójtem Gminy Bełżec oraz Dyrekcją Zespołu Szkolno- Przedszkolnego. Tematem spotkania będzie przedstawienie oferty edukacyjnej dla dzieci przedszkolnych z terenu naszej gminy oraz sytuacji związanej ze zniesieniem obowiązku szkolnego dla 6-ciolatków oraz obowiązku przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5-cioletnich.

Prosimy o liczny udział w spotkaniu.

czytaj

Konkurs na palmę wielkanocną 2016

2016-02-23

 

palmy 2016.jpg

Regulamin konkursu

Karta zgłszenia

czytaj

OGŁOSZENIE

2016-02-22

OGŁOSZENIE

Informujemy mieszkańców Gminy Bełżec, że Ministerstwo Sprawiedliwości w dniach 22 – 27 lutego br. organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

W tegoroczne obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” włączyły się: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna, Krajowa Rada Kuratorów i Naczelna Izba Lekarska.

W tych dniach osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk w trakcie dyżurów pełnionych w ww. podmiotach. Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00, w sobotę w godzinach 10:00 – 13:00. Lista podmiotów, w których będzie można uzyskać niezbędną informację i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzieni.gov.pl.

czytaj

Wszystkich wpisów: 847, bieżąca strona: 30/85, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85