Narodowa Loteria Paragonowa

2015-11-05

Szanowni Państwo

PODATNICY I PRZEDSIĘBIORCY


1 października 2015 r. ruszyła Narodowa Loteria Paragonowa organizowana przez Ministerstwo Finansów. Loteria ma zachęcać do wydawania i brania paragonów fiskalnych i tym samym uświadomić Polakom, jak dużą rolę pełnią w uczciwym obrocie gospodarczym.

Na uczestników pierwszej w Polsce loterii paragonowej czekają samochody Opel Astra oraz nowoczesne laptopy i iPady. Dodatkowo, co trzy miesiące do wygrania będzie auto Opel Insignia.

Aby wziąć udział w loterii, wystarczy mieć ukończone 18 lat i paragon fiskalny na minimum 10 zł oraz zarejestrować go na stronie www.loteriaparagonowa.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Losowanie zwycięskich paragonów odbywa się co miesiąc. Dodatkowym losowaniem będą premiowane paragony z określonych branż usługowych. W pierwszych trzech miesiącach loterii są to paragony z zakładów fryzjerskich i kosmetycznych. W kolejnych kwartałach premiowane będą paragony za usługi z prywatnych gabinetów lekarskich i dentystycznych, warsztatów samochodowych oraz z restauracji i kawiarni.

Loteria ma przekonać Polaków, że codzienne wydawanie i branie prawidłowych paragonów fiskalnych podczas zakupów, w restauracji, barze czy u fryzjera ma znaczenie nie tylko przy dochodzeniu praw przez klientów w sytuacjach problemowych, ale także dla uczciwej konkurencji i stanu wspólnego budżetu. To przekłada się na lepsze funkcjonowanie kraju i finansowanie oświaty, służby zdrowia, sportu czy kultury.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim zaprasza do udziału w Narodowej Loterii Paragonowej. Najbliższe losowanie nagród odbędzie się 16 listopada, ale już od 1 października można zbierać paragony fiskalne i rejestrować je na stronie Loterii Paragonowej.

1. Loteria trwa od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r.

2. Aby wziąć udział, trzeba dokonać zakupu towaru lub usługi za minimum 10 zł brutto, mieć świadczący o tym paragon fiskalny i w miesiącu zakupu zgłosić się do loterii za pośrednictwem strony internetowej www.loteriaparagonowa.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

3. Do loterii przyjmowane są tylko paragony fiskalne. Można zgłosić ich dowolną liczbę, przy czym jeden paragon można zgłosić tylko raz w loterii.

4. Raz w miesiącu będzie można wylosować Opla Astrę, a raz na kwartał – Opla Insignię. Ponadto można wygrać nowoczesny Lenovo Thinkpad oraz iPad-y Air 2. 

5. Losowania najcenniejszych nagród będzie można obejrzeć na żywo w TVP Regionalna. Nagrania z losowań będą też dostępne na kanale YouTube Ministerstwa Finansów. 

6. Wyniki losowań będą publikowane na stronie www.loteriaparagonowa.gov.pl/wynik (link otwiera nowe okno w innym serwisie) w dniu losowań. 

7. Zwycięzcy losowań nie mogą wymieniać nagród na inne ani otrzymać jej wartości w gotówce. 

8. Wszystkie nagrody w Narodowej Loterii Paragonowej są zwolnione z podatku! 

9. W loterii nie mogą brać udziału pracownicy Ministerstwa Finansów i organizatora loterii oraz członkowie ich najbliższej rodziny.


Wszystkie informacje o Loterii dostępne są na stronie: www.loteriaparagonowa.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim informuje, że w ramach współpracy z organizacjami przedsiębiorców i przedsiębiorcami Ministerstwo Finansów organizuje akcje:

1. Akcja banerowa „Jestem partnerem Loterii Paragonowej – wystawiam Paragony, wspieram Gospodarkę”. Na stronie Loterii znajdziecie Państwo stosowne banery dla przedsiębiorców do pobrania i umieszczenia na ich stronach internetowych. W zamian za pobranie baneru i wsparcie Loterii, zostanie przedsiębiorcą zaproponowane umieszczenie ich logotypu na stronie www Loterii.

2. Ambasador Uczciwej Konkurencjiwśród przedsiębiorców biorących udział w promocji Loterii Ministerstwo Finansów wybierze tych najbardziej aktywnych i zaangażowanych i nagrodzi ich tytułem Ambasadora Uczciwej Konkurencji.

3. Akcja naklejkowa dla przedsiębiorców z MSP. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na wsparcie akcji, otrzymają naklejkę, którą będą mogli przykleić w dowolnie wybranym, widocznym dla klientów miejscu w siedzibie swojej firmy i promować Loterie Paragonową.

z poważaniem


Zbigniew Czubek

Naczelnik Urzędu Skarbowego

w Tomaszowie Lubelskim

czytaj

Ogłoszenie o XII Sesji Rady Gminy Bełżec

2015-11-04

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XII sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 10 listopada 2015r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Bełżec w roku szkolnym 2014/2015.

7. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na południe od drogi wojewódzkiej nr 865 w miejscowości Bełżec,

8.2. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Bełżcu przy ul. Grunwaldzkiej,

8.3. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Bełżcu przy ul. Hetmańskiej,

8.4. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Bełżcu przy ul. Hetmańskiej,

8.5. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bełżec,

8.6. w sprawie wyrażenia zgody na działalność Gminy Bełżec w zakresie telekomunikacji,

8.7. w sprawie przyjęcia rocznego „Programu Współpracy Gminy Bełżec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2016 rok”,

8.8. zmian w budżecie gminy.

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

10. Sprawy różne.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Wielgosz

czytaj

IV EDYCJA TOMASZOWSKIEJ HALOWEJ LIGI FIRM PIĄTEK PIŁKARSKICH O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

2015-11-04

 

THLF IV plakat.jpg

czytaj

VI EDYCJA TOMASZOWSKIEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR STAROSTY TOMASZOWSKIEGO

2015-11-04

 

TLS VI plakat.jpg

czytaj

Ogłoszenie o naborze wniosków na zadanie związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bełżec

2015-10-28

Wójt Gminy Bełżec informuje, że w ramach „Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocnionego sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” finansowanego ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy z dniem 02 listopada 2015 r. rozpoczyna się nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w roku 2016. Nabór trwał będzie do dnia 27 listopada 2015 r.

O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. W przypadku osób fizycznych maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 100% kosztów za usunięcie odpadów.


Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Bełżec, pokój nr 12.

Szczegółowe procedury dotyczące naboru wniosków oraz wzory niezbędnych dokumentów zawarte są w Regulaminie Projektu dostępnym na stronie internetowej www.azbest.lubelskie.pl lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Bełżec www.belzec.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Bełżec, pokój nr 12.

Wójt Gminy Bełżec

/-/ Andrzej Adamek

czytaj

Seminarium informacyjne "Fundusze dla przedsiębiorców w nowej perspektywie UE"

2015-10-19

 

seminarium informacyjne.gif

czytaj

Nasza Krew - Nasza Ojczyzna

2015-10-19

krwiodawstwo.jpg

czytaj

25-lecie Światowego Związku Żołnieży Armii Krajowej Okręg Zamość

2015-10-15

 

25 lat ak.jpg

czytaj

Rota przysięgi AK

2015-10-15

 

rota ak.jpg

czytaj

GRA MIEJSKA UPAMIĘTNIAJĄCA ŻOŁNIEŻY AK I ŻOŁNIEŻY WYKLĘTYCH

2015-10-15

 

gra miejska.jpg

czytaj

Wszystkich wpisów: 824, bieżąca strona: 31/83, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83