GMINNE OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI

2014-11-10

czytaj

Ogłoszenie o XXXIX sesji Rady Gminy Bełżec

2014-11-09

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXXIX sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 14 listopada 2014r. na godz. 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Bełżec w roku szkolnym 2013/2014.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1. uchwalenia zmian ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec”.

7.2. przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Bełżec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2015 rok”.

7.3. zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

7.4. zmian w budżecie gminy.

7.5. emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

7.6. rozpatrzenia skargi.

8. Omówienie błędów w oświadczeniach majątkowych.

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
10.
Sprawy różne.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Zakończenie obrad.

Podstawa prawna do usprawiedliwienia nieobecności w pracy - art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.).

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Marynicz

czytaj

ZAPROSZENIE

2014-11-04

Wójt Gminy Bełżec

zaprasza

Mieszkańców Gminy Bełżec

na

uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę

budynku dydaktycznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej,

 która odbędzie się w dniu 6 listopada 2014 r. o godz. 12:30

na placu budowy przy ul. Świerczewskiego 75 w Bełżcu

czytaj

OGŁOSZENIE

2014-10-30

 

ogloszenie_OHP.jpg

czytaj

OGŁOSZENIE

2014-10-27

NINIEJSZYM OGŁASZAM, ŻE W DNIU 03.11.2014. (poniedziałek)

O GODZ. 1800 W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W BEŁŻCU

ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECTWA BEŁŻEC I,

POŚWIĘCONE PODSUMOWANIU KADENCJI 2010-2014, SPRAWOM PLANOWANIA BUDŻETU NA ROK 2015 I SPRAWOM BIEŻĄCYCM SOŁECTWA.

ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ZEBRANIU.

SOŁTYS

(-) ZBIGNIEW WARZOCHA

czytaj

OGŁOSZENIE

2014-10-27

NINIEJSZYM OGŁASZAM, ŻE W DNIU 04.11.2014. (wtorek)

O GODZ. 1800 W REMIZO – ŚWIETLICY W CHYŻACH

ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECTWA CHYŻE,

POŚWIĘCONE PODSUMOWANIU KADENCJI 2010-2014, SPRAWOM PLANOWANIA BUDŻETU NA ROK 2015 I SPRAWOM BIEŻĄCYCM SOŁECTWA.

ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ZEBRANIU.

SOŁTYS

(-) Adam Babiak

czytaj

OGŁOSZENIE

2014-10-27

NINIEJSZYM OGŁASZAM, ŻE W DNIU 05.11.2014. (środa)

O GODZ. 1800 W REMIZO-ŚWIETLICY W BEŁŻCU II

ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECTWA BEŁŻEC II

POŚWIĘCONE PODSUMOWANIU KADENCJI 2010-2014, SPRAWOM PLANOWANIA BUDŻETU NA ROK 2015 I SPRAWOM BIEŻĄCYCM SOŁECTWA.

ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ZEBRANIU.

PRZEWODNICZĄCY RADY SOŁECKIEJ

(-) MARIAN PIZUN

czytaj

OGŁOSZENIE

2014-10-27

NINIEJSZYM OGŁASZAM, ŻE W DNIU 06.11.2014r. (czwartek)

O GODZ. 1800 W SZALENIK-KOLONII 6

ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECTWA SZALENIK-KOLONIA,

POŚWIĘCONE PODSUMOWANIU KADENCJI 2010-2014, SPRAWOM PLANOWANIA BUDŻETU NA ROK 2015 I SPRAWOM BIEŻĄCYCM SOŁECTWA.

 ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ZEBRANIU.

SOŁTYS

(-) ALBERT MIJAŁ

czytaj

OGŁOSZENIE

2014-10-27

OGŁOSZENIE

Data wykonania czynności wyborczych

Treść czynności wyborczych

od dnia

26 października 2014 r.

udostępnianie spisu wyborców do wglądu w urzędzie gminy - pok. nr 6

do dnia

7 listopada 2014 r.

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania


Wójt Gminy

Andrzej Adamek

czytaj

74. Rocznica eksterminacji Romów i Sinti w Obozie Pracy w Bełżcu

2014-10-22

74_rocznica.jpg

czytaj

Wszystkich wpisów: 734, bieżąca strona: 32/74, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74