Spotkania Komisji Rady Gminy Bełżec

2015-06-01

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Uprzejmie informuję o spotkaniach Komisji Rady Gminy Bełżec, które odbędą się w sali narad Urzędu Gminy Bełżec w następujących terminach:

Data

Dzień

Godzina

Nazwa Komisji

W sprawie

2 czerwca 2015r.

Wtorek

900

- Rewizyjna

-w sprawie ceny za ścieki

3 czerwca 2015r.

Środa

900

- Zdrowia, Spraw
Socjalnych,
Oświaty, Kultury,
Sportu i Turystyki

-w sprawie ceny za ścieki

-w sprawie zaopiniowania uchwały w spr. przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Bełżec na lata 2015-2023

-w sprawie zaopiniowania oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Bełżec

8 czerwca 2015r.

Poniedziałek

900

- Rolnictwa i Ochrony
Środowiska

-w sprawie ceny za ścieki

9 czerwca 2015r.

Wtorek

900

- Mienia Komunalnego,
Budżetu, Samorządu
i Inicjatyw Społecznych

-w sprawie ceny za ścieki

czytaj

Powiatowy Dzień Strażaka w Bełżcu

2015-05-29

W minioną niedzielę 17 maja w Bełżcu obchodzono Powiatowy Dzień Strażaka. Do miejscowości zjechali strażacy niemal wszystkich jednostek OSP i PSP z terenu powiatu tomaszowskiego oraz zaproszeni goście – przedstawiciele Senatu RP, Sejmiku Województwa Lubelskiego, Starosta Tomaszowski i Wójtowie niemal wszystkich gmin z terenu powiatu. Nie zabrakło odznaczeń strażackich i strażackiej grochówki. Mszę w intencji strażaków odprawił miejscowy proboszcz a zarazem powiatowy kapelan strażaków ksiądz kanonik Stanisław Szałański.

Nie bez powodu wybrano Bełżec na obchody Powiatowego Dnia Strażaka. 110 lat w tym roku skończyła Ochotnicza Straż Pożarna z Bełżca I. Powstała ona w 1905 r. kiedy jeszcze miejscowość była pod zaborem austriackim, a więcej o historii straży można przeczytać TUTAJ
Święto Powiatowego Dnia Strażaka rozpoczęło się odprawieniem mszy w miejscowym kościele w intencji strażaków. Po niej strażacy w asyście orkiestry dętej przemaszerowali na bełżecki stadion. Tam odbyła się oficjalna część uroczystości z wręczeniem odznaczeń strażakom. Nad ceremoniałem uroczystości czuwał Krzysztof Gmoch, komendant OSP Bełżec I. Historię OSP Bełżec I opracował i przedstawił druh Wojciech Stepaniuk. W przemówieniach głos zabrali Andrzej Adamek Wójt Gminy Bełżec, Jan Kowalczyk – Starosta Tomaszowski, Jerzy Chróścikowski – Senator RP i Pułkownik Pożarnictwa w Stanie Spoczynku Mieczysław Skiba, rodowity Bełżanin.
Złotym znakiem Związku za długoletnią działalność w OSP odznaczono: Franciszka Furmana (OSP Muratyn), Wiesława Komińczaka (OSP Jarczów) i Jana Madeja (OSP Bełżec 1).
Medal Honorowy imienia Bolesława Chomicza odebrali: Wacław Panasowiec (OSP Bełżec 1) i Antoni Pępiak (OSP Bełżec II).
Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa po raz drugi w swojej karierze odebrali: Edmund Czernij (OSP Kazimierówka), Stanisław Janicki (OSP Rachanie), Piotr Jasiński (OSP Werechanie), Wiktor Rogala (OSP Bełżec II), Józef Staszewski (OSP Dutrów) i Tadeusz Maciej Wojtasiuk (OSP Pieniany).
Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa po raz pierwszy odebrali: Jan Brodowski, Jan Bober, Andrzej Lorenz, Jan Łakus, Waldemar Łakus, Waldemar Komadowski, Zbigniew Pępiak, Wacław Rogala i Lucjan Skalski z OSP Bełżec.
Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa odebrali: Stanisław Harbuz (Strażacka Orkiestra Dęta w Tomaszowie Lubelskim) i Andrzej Adamek (Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Bełżcu, wójt Gminy Bełżec).
Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa odebrali: ksiądz Stanisław Szałański (kapelan powiatowy straży pożarnych), Anna Komadowska, Piotr Pasek i Sebastian Portka (Strażacka Orkiestra Dęta w Tomaszowie Lubelskim).

Relacja fotograficzna dostępna na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu (proszę kliknąć aby przejść na stronę)

czytaj

Konkurs Najlepsze inicjatywy lokalne na obszarze LGD 'Roztocze Tomaszowskie' w 2014 roku

2015-05-08

 

plakat_LGD.jpg

czytaj

Gminne Święto Strażaków w Żyłce

2015-05-05

4 maja 2015 roku w miejscowości Żyłka obchodzono Gminne Święto Strażaka. Mszę w intencji strażaków odprawił w miejscowej kaplicy Ksiądz Kanonik Stanisław Szałański, proboszcz bełżeckiej parafii, powiatowy kapelan strażaków. Po mszy, w drugiej części uroczystości, nadano medale i odznaczenia. Tę część uroczystości prowadził Krzysztof Gmoch, Gminny Komendant OSP.

Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali: Michał Dudziński, Jerzy Dudek, Grzegorz Dudek z OSP Bełżec I i Marian Mandziuk i Zygmunt Byra z OSP Żyłka.
Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali: Jan Skowronek, Aldona Cybulska, Henryk Cybulski, Krzysztof Szepelak i Marek Piątek z OSP Chyże, Bogdan Komadowski, Wiesław Malicki, Marek Pankiewicz, Paweł Pępiak, Andrzej Pępiak, Damian Rogala, Sylwester Pępiak, Sebastian Jarosz i Janusz Lentowicz z OSP Bełżec II oraz Tomasz Brodowski i Leszek Szumada z OSP Żyłka.
Odznaki „Strażak Wzorowy” otrzymali: Sławomir Sycz, Arkadiusz Welcz, Andrzej Osiadacz, Grzegorz Brogowski, Andrzej Pilarski, Maciej Pępiak, Maciej Brodowski i Paweł Głaz.
Natomiast medale za wysługę lat w straży otrzymali: Sylwester Pępiak (21 lat), Marek Pankiewicz (21 lat), Waldemar Komadowski (27 lat), Tadeusz Ostasz (32 lata) Mieczysław Chmielowiec (33 lata), Józef Jarosz (40 lat), Wacław Panasowiec (40 lat), Stanisław Pępiak (46 lat) i Józef Byra (50 lat).
Medale wręczali Andrzej Adamek, Wójt Gminy Bełżec, Prezes Zarządu Gminnego OSP RP w Bełżcu, Antoni Wawryca – wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Tomaszowie Lubelskim, starszy brygadier Stanisław Kielech – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim oraz ksiądz kanonik Stanisław Szałański – powiatowy kapelan strażaków.
Warto dodać, że podczas uroczystości podano informację o tym, iż czynione są starania, by włączyć Ochotniczą Straż Pożarną w Bełżcu II do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

Relacja fotograficzna dostępna na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu pod adresem  http://gok.belzec.pl/2015/05/gminne-swieto-strazakow-w-zylce/

czytaj

Informacja o godzinach kursowania pociągów PKP przejeżdżających przez Bełżec

2015-04-30

PKP.jpg

czytaj

Informacja o godzinach kursowania pociągów PKP przejeżdżających przez Bełżec

2015-04-30

PKP 1.jpg

czytaj

Ogłoszenie o VII sesji Rady Gminy Bełżec

2015-04-22

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje VII sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 28 kwietnia 2015r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Debata społeczna poświęcona poprawie stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Bełżec.

7. Sprawozdania kierowników jednostek organizacyjnych z działalności za 2014 rok:

- GOPS

- GOK

- Biblioteka

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji programu współpracy Gminy Bełżec z podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego za 2014 rok.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

9.1. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Bełżec lub jej jednostkom podległym, stosowania z urzędu wyżej wymienionych ulg, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg.

9.2. zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

9.3. zmian w budżecie gminy.

10. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
11.
Sprawy różne.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Wielgosz

czytaj

ZMOBILIZUJMY SIĘ BO BEŁŻEC DALEKO W TYLE!

2015-04-13

„Podwórka Nivea” zostaną wybudowane tylko w 40 miejscach w Polsce. Wygrana nie będzie łatwa, bo w konkursie bierze udział 1089 miejscowości. Place zabaw, które powstaną dzięki inicjatywie Nivea będą przyjaznym, rodzinnym miejscem, w których rodzice i dzieci będą mogli wspólnie spędzić czas w sposób aktywny. Na Podwórku znajdą się sprzęty zarówno dla tych najmłodszych, jak i nieco starszych dzieci, a także dla samych rodziców. Pojawią się nowoczesne elementy, a także strefy na zabawy popularne od pokoleń, np. na trzepaku czy gra w klasy.

Rywalizacja została podzielona na dwa etapy. W pierwszym z nich zostanie wyłonionych 20 uczestników, którzy do 30 kwietnia zdobędą największą ilość głosów. Tym, którym nie uda się w pierwszej rundzie, nie muszą się martwić. II etap wyłoni kolejnych 20 miejscowości, w których zostaną zbudowane „Podwórka Nivea”. Głosowanie odbywa się na specjalnej platformie internetowej www.nivea.pl/podworko i potrwa do 31 maja. Chcąc wziąć udział w głosowaniu wystarczy mieć aktywny adres e-mail. Każdego dnia można oddać tylko jeden głos na wybraną przez siebie lokalizację. Znaleźć ją można za pomocą wyszukiwarki wybierając województwo lubelskie i powiat tomaszowski lub odnaleźć bezpośrednio na liście zgłoszonych lokalizacji.

Zachęcamy do codziennego oddawania głosów! Pokażmy, że potrafimy się zmobilizować, a dzieciakom wybudować wymarzony plac zabaw.

czytaj

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

2015-04-13

Wójt Gminy Bełżec informuje, że w dniu 7 kwietnia 2015 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2015r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. 2015 r., poz. 485).

W związku z powyższym, od dnia 22 kwietnia 2015 r. stawki dopłat do 1 ha powierzchni, na której wysiano/wysadzono materiał siewny będą wynosiły:

- 80 zł – zboża, mieszanki zbożowe i pastewne,

- 130 zł – rośliny strączkowe,

- 400 zł – ziemniaki.

O dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany można ubiegać się w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2015 r.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się na stronie http://www.arr.gov.pl/rynki-rolne-dzialania-arr/nasiona

Załączniki:

Wniosek o przyznanie dopłaty (pdf)

Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie (pdf)

czytaj

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

2015-03-27

czytaj

Wszystkich wpisów: 828, bieżąca strona: 37/83, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83