Nowe dowody osobiste

2015-03-02

Przedstawiamy ulotkę informacyjną na temat wzorów a także zabezpieczeń nowego dowodu osobistego (plik w formacie PDF)

czytaj

Jak założyć własny biznes? Dowiesz się w Zamościu

2015-02-25

Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich (Lokalny Punkt Informacyjny w Zamościu) zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. Fundusze dotacyjne i zwrotne w 2015 r. - źródła finansowania dla osób fizycznych chcących założyć działalność gospodarczą. Spotkanie odbędzie się 3 i 4 marca 2015 r. w Zamościu. » (proszę kliknąć aby uzyskać więcej informacji)

czytaj

ZAWIADOMIENIE o zmianie godziny zebrania wiejskiego

2015-02-13

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Bełżec zawiadamia, że uległa zmianie godzina zebrania wiejskiego Sołectwa Bełżec I w dniu 18.02.2015 r., którego tematem będzie wybór Sołtysa z godziny 17:00 na godzinę 18:00.

W związku z tym podaje się do publicznej wiadomości, że zebranie wiejskie sołectwa Bełżec I, którego tematem będzie wybór Sołtysa odbędzie się w następującym terminie:

L.p.

Sołectwo

Data zebrania

Godzina zebrania

Miejsce zebrania

1

Bełżec I

18.02.2015. (środa)

18:00

Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu

ul. Lwowska 5

czytaj

Zawiadomienie

2015-02-12

MIESZKAŃCY GMINY BEŁŻEC

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Bełżec zawiadamia, że zebranie wiejskie sołectwa Bełżec I, którego tematem będzie wybór Sołtysa odbędzie się w następującym terminie:

Lp.

Data zebrania

Godzina zebrania

Sołectwo

Miejsce zebrania

1.

18 luty 2015r. (środa)

1700

BEŁŻEC I

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Lwowska 5

Zapraszam do wzięcia udziału w zebraniu.

WÓJT GMINY BEŁŻEC

(-) ANDRZEJ ADAMEK

czytaj

OGŁOSZENIE

2015-02-10

Wójt Gminy Bełżec

informuje rolników o możliwości przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy ( szkolenie chemizacyjne )

Szkolenie zostanie przeprowadzone w dniu 26 marca 2015r. przez pracowników Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Chętnych rolników prosimy o zgłaszanie się do sołtysów lub do Urzędu Gminy Bełżec ( pokój nr. 14).

czytaj

Informacja o zebraniach wiejskich

2015-02-03

MIESZKAŃCY GMINY BEŁŻEC

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Bełżec zawiadamia, że zebrania wiejskie sołectw z terenu gminy Bełżec, których tematem będą wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbędą się w następujących terminach:

Lp.

Data zebrania

Godzina zebrania

Sołectwo

Miejsce zebrania

1.

9 luty 2015r. (poniedziałek)

1700

SZALENIK-KOLONIA

w domu Pana

Andrzeja Adamka – Wójta Gminy Bełżec

Szalenik-Kolonia 6

2.

9 luty 2015r. (poniedziałek)

1830

ŻYŁKA

Remizo-świetlica w Żyłce

3.

10 luty 2015r. (wtorek)

1700

BEŁŻEC III

w domu Pana Aleksandra Bodnara – Sołtysa Gminy Bełżec

ul. Kochanowskiego 15

4.

10 luty 2015r. (wtorek)

1830

BRZEZINY

Remizo-świetlica
w Brzezinach

5.

11 luty 2015r. (środa)

1800

BEŁŻEC I

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Lwowska 5

6.

12 luty 2015r. (czwartek)

1700

CHYŻE

Remizo – świetlica
w Chyżach

7.

12 luty 2015r. (czwartek)

1900

BEŁŻEC II

Remizo-świetlica
w Bełżcu II

Zapraszam do wzięcia udziału w zebraniach.

WÓJT GMINY BEŁŻEC

(-) ANDRZEJ ADAMEK

czytaj

Informacja

2015-02-03

Publiczne Gimnazjum w Bełżcu uczestniczy w projekcie ,, Na własne konto”, którego celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych/aktywnych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów gimnazjum.

Projekt ,,Na własne konto” realizowany jest przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej za pośrednictwem Fundacji na Rzecz Rozwoju Wsi ,,Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja i dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego w ramach programu Edukacji Ekonomicznej.

Zajęcia w ramach projektu prowadzi Pani Agnieszka Kusiak – nauczyciel biologii i chemii w Publicznym Gimnazjum w Bełżcu.

czytaj

Ogłoszenie o szkoleniu dla rolników

2015-02-03

Wójt Gminy Bełżec

informuje rolników o szkoleniu organizowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Tomaszowie Lubelskim dotyczącym przepisów regulujących przyznawanie płatności bezpośrednich w lata 2015 - 2020.

Rolników chętnych do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy do Urzędu Gminy Bełżec w dniu 11 lutego 2015r. ( godzina 10 00 )

czytaj

Informacja o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

2015-02-03

Informacja o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wójt Gminy Bełżec

informuje o możliwości uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W tym celu każdy zainteresowany rolnik powinien przedłożyć w terminie od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. wniosek wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 01 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Bełżec (pokój nr 14) lub na stronie internetowej www.belzec.pl.

Załączniki:

Oświadczenie

Wniosek

Zestawienie faktur VAT

czytaj

Ogłoszenie o V sesji Rady Gminy Bełżec

2015-01-29

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje V sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 4 luty 2015r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2014 rok.

7. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy na 2015 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1. uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.

8.2. uchwalenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2015 rok.

8.3. uchwalenia planu pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki na 2015 rok.

8.4. uchwalenia planu pracy Komisji Mienia Komunalnego, Budżetu, Samorządu i Inicjatyw Społecznych.

8.5. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu gminy Bełżec.

8.6. udzielenia pomocy finansowej w 2015 roku Miastu Zamość.

8.7. przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Bełżec na lata 2014-2017.

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

10. Sprawy różne.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Wielgosz

czytaj

Wszystkich wpisów: 847, bieżąca strona: 41/85, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85