Ogłoszenie

2014-09-18

OGŁOSZENIE

NINIEJSZYM OGŁASZAM, ŻE W DNIU 24.09.2014. (środa) O GODZ. 1930 W DOMU U PANA ANDRZEJA ADAMKA ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECTWA SZLENIK-KOLONIA POŚWIĘCONE PODZIAŁOWI FUNDUSZU SOŁECKIEGO. ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ZEBRANIU.

SOŁTYS

(-) ALBERT MIJAŁ

czytaj

Gmina Bełżec przygotowała kolejne inwestycje: plac zabaw oraz siłownię zewnętrzną

2014-09-12

czytaj drukuj

Gminno – Parafialne Dożynki – Bełżec 2014 – fotorelacja

2014-09-11

Dożynki rozpoczęły się tym razem od przemarszu korowodu dożynkowego spod budynku Urzędu Gminy na stadion sportowy, który był zamieniony na plac dożynkowy. Tam została odprawiona uroczysta Suma Dożynkowa z poświęceniem wieńców, które przygotowały tradycyjnie panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Bełżec, sołectwa oraz Legion Maryi. Mszę celebrował ksiądz Jan Krawczyk z Tomaszowa Lubelskiego, a pomagał mu proboszcz bełżeckiej parafii ks. kanonik Stanisław Szałański. Starostami dożynek byli: Pani Halina Warzocha i Pan Albert Mijał.
Halina Warzocha ma 52 lata i wraz z mężem Zbigniewem mieszka w Bełżcu. Oboje są właścicielami gospodarstwa o powierzchni 12 ha. Uprawiają głównie: truskawki, malinę i zboża: pszenicę oraz jęczmień. Ze sprzętu rolniczego posiadają traktor i sprzęt towarzyszący, Pani Halina udziela się kulturalnie. Śpiewa w chórze parafialnym oraz w działającym przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu zespole MARASE.
Albert Mijał ma 47 lat. Wraz z żoną Anną i córką Magdaleną mieszkają w Szaleniku Kolonii. Albert Mijał sprawuje także funkcję sołtysa. Państwo Mijałowie są właścicielami gospodarstwa o powierzchni prawie 17 ha. Uprawiają głównie zboża: żyto, pszenica, jęczmień. gorczycę, rzepak.
Dzięki uporowi i ciężkiej pracy Państwa Mijałów gospodarstwo jest obecnie wyposażone w odpowiedni sprzęt rolniczy – traktor, sprzęt towarzyszący i kombajn zbożowy marki Bizon. Gospodarstwo Alberta Mijała prowadzone jest w sposób wzorowy i stanowi przykład dla innych rolników.
Głos na scenie podczas dożynek zabrali Wójt Gminy Bełżec – Andrzej Adamek, Przewodniczący Rady Powiatu Tomaszowskiego – Jan Dawidowski, Wójt Gminy Krynice – Janusz Bałabuch, sekretarz Urzędu Gminy Lubycza Królewska – Marek Kellner oraz Włodzimierz Mucha, mer miasta Bełz na Ukrainie, z którym Gmina Bełżec ma podpisaną współpracę partnerską.
Następnie rozpoczęła się część artystyczna. Na scenie pojawiła się Kapela Bełżecka. Był też występ Orkiestry Dętej z Łosińca. Po nich śpiewał zespół Sonata z Tomaszowa Lubelskiego. Następnie zebrani mogli obejrzeć pokaz tańców z wykonaniu Grupy Tanecznej „Wesoła Ferajna” z Husynnego pod Hrubieszowem. Na scenie pojawiła się także „Tomaszowska Kapela Biesiadna” oraz zespół „Pogranicze” z Lubyczy Królewskiej. Wieczorny koncert muzyki disco polo dała znana w regionie grupa „Solaris”, a dożynki zakończyły się zabawą, do której przygrywał zespół „4 Heaven”.
Wszyscy czekali jednak na ogłoszenie wyników na najładniejszy wieniec dożynkowy. Pierwsze miejsce zdobył wieniec wykonany przez Panie z KGW Bełżec I, drugie – wieniec wykonany przez Panie z KGW Bełżec II, a trzecie – wieniec wykonany przez Panie z KGW „Brzezinanki” z Brzezin. Pozostałe wieńce zostały wyróżnione.
Fundatorami nagród w tym konkursie byli: Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu, Gmina Bełżec oraz Parafia w Bełżcu.
Tegoroczne dożynki okraszone były jeszcze jedną atrakcją. Ponownie zorganizowano Turniej Sołectw. Zgłosiło się do niego pięć sołectw z terenu Gminy Bełżec – Sołectwo Bełżec I, Sołectwo Bełżec II, Sołectwo Bełżec III, Sołectwo Brzeziny, Sołectwo Kolonia Szalenik. Turniej był ciekawym wydarzeniem ze względu na konkurencje, jakie przygotowano. Drużyny miały do wykonania określone zadania: nasypanie zboża do worka tak, by jego waga była jak najbliższa 1 kg, żółwia jazda rowerem, jedzenie jabłka na kiju, rzut ziemniakiem do kosza i przekładanie ziemniaków z kupki na kupkę na czas. Bezkonkurencyjna okazała się drużyna z Bełżca I, za nią znalazła się drużyna z Bełżca III, a miejsce trzecie zajęła drużyna z Sołectwa Brzeziny.
Wydarzenie „Gminno – Parafialne Dożynki Bełżec 2014” zrealizowane przez Gminę Bełżec, dzięki Lokalnej Grupie Działania „Roztocze Tomaszowskie” w ramach: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskich w ramach Osi 4 LEADER, Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Relacja fotograficzna dostępna jest tutaj <link>

czytaj

50 - lecie małżeństwa

2014-09-02

24 sierpnia 2014r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu odbyła się uroczystość odznaczenia medalami ,, Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanymi przez Prezydenta RP dla par małżeńskich obchodzących 50- lecie małżeństwa. Swoje Złote Gody obchodzili Państwo:

1. Alicja i Franciszek Czop

2. Daniela i Czesław Lomber

3. Bernadeta i Bronisław Józef Kuc

4. Czesława i Szczepam Szepelak

5. Zofia i Czesław Szuper

6. Helena i Julian Wierzchowscy

7. Zofia i Jan Warzocha - niestety Pani Zofia nie doczekała tej uroczystości, zmarła 23.07.2014r.. Prezydent RP nadał medale jeszcze jak Pani Zofia żyła i medale odebrał Pan Jan Warzocha.

Uroczystość poprzedzona była mszą świętą odprawioną prze ks. kanonika Stanisława Szałańskiego w intencji jubilatów . W uroczystości oprócz władz gminy uczestniczył Pan Jan Dawidowski – Przewodniczący Rady Powiatu Tomaszowskiego a Tomaszowska Kapela Podwórkowa umilała uroczystość jubilatom.

czytaj

I N F O R M A C J A WÓJTA GMINY BEŁŻEC Dotycząca wykonania remontu świetlicy w miejscowości Żyłka gm. Bełżec,

2014-09-02

czytaj drukuj

Bezpłatna mammografia

2014-08-27

 

mammograf.jpg

czytaj

Dożynki Gminno - Parafialne 31 sierpnia 2014 r.

2014-08-26

dozynki_2014.jpg

czytaj

Ogłoszenie o XXXVII sesji Rady Gminy Bełżec

2014-08-20

Mieszkańcy Gminy Bełżec


Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXXVII sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 26 sierpnia 2014r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. przyjęcia Gminnego Programu Zdrowia Psychicznego w Gminie Bełżec na lata 2014-2016,

6.2. przystąpienia Gminy Bełżec do realizacji projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.,

6.3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu,

6.4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

6.5. zmian w budżecie gminy.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
8.
Sprawy różne.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Marynicz

czytaj

OGŁOSZENIE

2014-08-08

Z racji tego, że miejsce imprezy Jarmark Św. Wawrzyńca leży przy drodze krajowej nr 17, prowadzącej do przejścia granicznego w Hrebennem, status drogi jak i oznakowanie pionowe i poziome, nie zezwala na parkowanie aut wzdłuż drogi,  oraz na tak zwanym „czerwonym pasie” na środku jezdni,  jak i na przyległych do drogi chodnikach, obok miejsca imprezy.

W związku z tym informujemy wszystkie osoby, które zamierzają wybrać się do Bełżca swoim autem, by korzystały z przygotowanych parkingów. Będą one oznaczone specjalnymi znakami, a ruchem będzie kierowała Policja i Strażacy. Prosimy stosować się do poleceń służb mundurowych.

Policja zapowiada, że kierowcy, którzy nie dostosują się do poleceń służb mundurowych, będą karani mandatami.

czytaj

Jarmark Św. Wawrzyńca

2014-08-06

 

plakat.jpg

czytaj

Wszystkich wpisów: 840, bieżąca strona: 45/84, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84