Deklaracje podatkowe:

2014-01-15

* deklaracja na podatek rolny

* deklaracja na podatek leśny

* deklaracja na podatek od nieruchomości

* deklaracja od środków transportowych

- załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

 UCHWAŁA NR XXX/149/2013 RADY GMINY BEŁŻEC z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/150/2013 RADY GMINY BEŁŻEC z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Bełżec.

UCHWAŁA NR XXX/151/2013 RADY GMINY BEŁŻEC z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

czytaj

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

2013-12-23

czytaj

Ogłoszenie o XXXI sesji Rady Gminy Bełżec

2013-12-19

czytaj

OGŁOSZENIE

2013-12-17

czytaj

Życzenia Bożonarodzeniowe

2013-12-13

czytaj

OGŁOSZENIE

2013-11-26

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bełżec

Niniejszym informuję, że firma dokonująca odbioru śmieci tj. PGKiM Tomaszów Lubelski rozpoczyna odbiór śmieci w dniu wynikającym z harmonogramu

od godziny 7.00.
W związku z powyższym, śmieci nie wystawione do tej godziny mogą zostać nie zabrane, gdyż firma nie ma obowiązku powtórnego przyjazdu na daną ulicę.

WÓJT GMINY

(-) ANDRZEJ ADAMEK

czytaj

Ogłoszenie o XXX sesji Rady Gminy Bełżec

2013-11-12

czytaj

Ogłoszenie o XXIX sesji Rady Gminy Bełżec

2013-10-18

czytaj

Oferta pozyskania dofinansowania na opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w jednostkach samorządu terytorialnego ze środków POliŚ

2013-10-11

czytaj

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI

2013-09-30

Wójt gminy Bełżec informuje, iż zostały rozpoczęte prace nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bełżec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2014 " stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2013 Wójta Gminy Bełżec z dnia 24 września 2013 r.

Mając na uwadze powyższe, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. Z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), mających zasięg działania na terenie gminy Bełżec, do wnoszenia propozycji i uwag dotyczących projektu uchwały, na FORMULARZU ZGŁOSZENIA OPINII stanowiącym załącznik Nr 2 do w/w Zarządzenia, w terminie od dnia 07.10.2013 r. do dnia 21.10.2013 r. na adres: epepiak@belzec.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy Bełżec - pokój Nr 10.

Załączniki:

1. Projekt konsultowanego aktu
2. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia konsultacji
3.
FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII

W Ó J T (-) Andrzej Adamek

czytaj

Wszystkich wpisów: 814, bieżąca strona: 46/82, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82