50 - lecie małżeństwa

2014-09-02

24 sierpnia 2014r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu odbyła się uroczystość odznaczenia medalami ,, Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanymi przez Prezydenta RP dla par małżeńskich obchodzących 50- lecie małżeństwa. Swoje Złote Gody obchodzili Państwo:

1. Alicja i Franciszek Czop

2. Daniela i Czesław Lomber

3. Bernadeta i Bronisław Józef Kuc

4. Czesława i Szczepam Szepelak

5. Zofia i Czesław Szuper

6. Helena i Julian Wierzchowscy

7. Zofia i Jan Warzocha - niestety Pani Zofia nie doczekała tej uroczystości, zmarła 23.07.2014r.. Prezydent RP nadał medale jeszcze jak Pani Zofia żyła i medale odebrał Pan Jan Warzocha.

Uroczystość poprzedzona była mszą świętą odprawioną prze ks. kanonika Stanisława Szałańskiego w intencji jubilatów . W uroczystości oprócz władz gminy uczestniczył Pan Jan Dawidowski – Przewodniczący Rady Powiatu Tomaszowskiego a Tomaszowska Kapela Podwórkowa umilała uroczystość jubilatom.

czytaj

I N F O R M A C J A WÓJTA GMINY BEŁŻEC Dotycząca wykonania remontu świetlicy w miejscowości Żyłka gm. Bełżec,

2014-09-02

czytaj drukuj

Bezpłatna mammografia

2014-08-27

 

mammograf.jpg

czytaj

Dożynki Gminno - Parafialne 31 sierpnia 2014 r.

2014-08-26

dozynki_2014.jpg

czytaj

Ogłoszenie o XXXVII sesji Rady Gminy Bełżec

2014-08-20

Mieszkańcy Gminy Bełżec


Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXXVII sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 26 sierpnia 2014r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. przyjęcia Gminnego Programu Zdrowia Psychicznego w Gminie Bełżec na lata 2014-2016,

6.2. przystąpienia Gminy Bełżec do realizacji projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.,

6.3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu,

6.4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

6.5. zmian w budżecie gminy.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
8.
Sprawy różne.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Marynicz

czytaj

OGŁOSZENIE

2014-08-08

Z racji tego, że miejsce imprezy Jarmark Św. Wawrzyńca leży przy drodze krajowej nr 17, prowadzącej do przejścia granicznego w Hrebennem, status drogi jak i oznakowanie pionowe i poziome, nie zezwala na parkowanie aut wzdłuż drogi,  oraz na tak zwanym „czerwonym pasie” na środku jezdni,  jak i na przyległych do drogi chodnikach, obok miejsca imprezy.

W związku z tym informujemy wszystkie osoby, które zamierzają wybrać się do Bełżca swoim autem, by korzystały z przygotowanych parkingów. Będą one oznaczone specjalnymi znakami, a ruchem będzie kierowała Policja i Strażacy. Prosimy stosować się do poleceń służb mundurowych.

Policja zapowiada, że kierowcy, którzy nie dostosują się do poleceń służb mundurowych, będą karani mandatami.

czytaj

Jarmark Św. Wawrzyńca

2014-08-06

 

plakat.jpg

czytaj

WYRÓŻNIENIE DLA KGW BRZEZINY

2014-08-04

WYRÓŻNIENIE DLA KGW BRZEZINY

W ubiegłą niedzielę, tj. 03.08.2014 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezinach uczestniczyło w Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła w Baszni Dolnej. Podczas Festiwalu odbył się konkurs kulinarny. W konkursie brało udział około 40 kół gospodyń. Miło nam jest poinformować, że w tym konkursie KGW Brzeziny otrzymało wyróżnienie za potrawę „Brzezińskie Pilcaki”. Panie otrzymały także gratulacje za stylizację. W związku z tym, że nasze Koło brało udział w tej imprezie po raz pierwszy oraz biorąc pod uwagę ilość uczestników konkursu uważamy otrzymane wyróżnienie za bardzo duży sukces naszych Pań. Gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych osiągnięć.

Relacja fotograficzna:

czytaj

Statystyczny Atlas Województwa Lubelskiego 2012

2014-07-29

Opracowanie składa się z czterech głównych bloków tematycznych: położenie, środowisko, społeczeństwo i gospodarka. Każdy z rozdziałów zawiera zestaw map i kartogramów charakteryzujących województwo lubelskie oraz podkreślających specyfikę regionu na tle innych województw w kraju. Część „położenie” obejmuje informacje dotyczące położenia geograficznego i podziałów administracyjnych. W bloku tematycznym „środowisko” zaprezentowano dane na temat zanieczyszczeń powietrza i gleby oraz systemu ochrony przyrody. Z kolei uwarunkowania demograficzne i społeczne zostały zobrazowane w rozdziale „społeczeństwo”, natomiast w części „gospodarka” ujęto zagadnienia związane m.in. z rynkiem pracy, rolnictwem, handlem zagranicznym i finansami publicznymi. Atlas dostępny jest pod adresem http://lublin.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/inne-opracowania/statystyczny-atlas-wojewodztwa-lubelskiego-2012,11,1.html#

czytaj

Informacja o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

2014-07-29

Wójt Gminy Bełżec informuje o możliwości uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W tym celu każdy zainteresowany rolnik powinien przedłożyć w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. wniosek wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 01 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.

Załączniki:

1. Wniosek

2. Oświadczenie

czytaj

Wszystkich wpisów: 847, bieżąca strona: 46/85, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85