Ogłoszenie o XXVII sesji Rady Gminy Bełżec

2013-08-23

RADA GMINY

BEŁŻEC

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXVII Sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 30 sierpnia 2013 r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Zajęcie stanowiska w sprawie budowy szkoły.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Bełżcu, stanowiącej własność Gminy Bełżec w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

7.2. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Bełżcu, obręb ewidencyjny Święcie – Kolonia, stanowiącej własność Gminy Bełżec w drodze ustnego przetargu ograniczonego.

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

9. Sprawy różne.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Marynicz

czytaj

Informacja o projekcie

2013-08-20

W chwili obecnej Gmina Bełżec realizuje projekt pt. Kreowanie pozytywnego wizerunku centrum Bełżca pod kątem wzrostu atrakcyjności społecznej i turystycznej. Operacja wchodzi w zakres działania „Odnowa i rozwój wsi” i jest realizowana w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Celem realizowanego projektu jest podniesienie atrakcyjności i unkcjonalności publicznej obszaru, który sprzyjał będzie nawiązywaniu kontaktów społecznych mieszkańców wsi oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej.

Zakres prac obejmuje: remont elewacji wraz z dociepleniem i malowaniem ścian zewnętrznych budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz poprawa funkcjonalności i estetyki otoczenia poprzez wykonanie utwardzonych parkingów i chodników. Zamontowane zostaną również elementy małej architektury: stojaki na rowery, kosze na śmieci, słup ogłoszeniowy, kwietniki, stylowe ławki oraz stylowe latarnie parkowe.

Całkowita wartość zadania po przetargu to 157 789,27 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych to 80% kosztów kwalifikowanych czyli: 102 926,00 zł

logo_plac_zabaw.jpg

czytaj drukuj

Jarmark Św. Wawrzyńca 2013

2013-08-01

jarmark2013.jpg

czytaj

POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

2013-07-24

zawody_powiatowe.jpg

czytaj

KONKURS KULINARNY

2013-07-15

konkurs kulinarny.jpg

czytaj

Ogłoszenie o XXVI sesji Rady Gminy Bełżec

2013-07-12

czytaj

OGŁOSZENIE

2013-07-08

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Zamościu prowadzi rekrutację młodzieży w wieku

15 -18 lat w następujących kierunkach kształcenia zawodowego:

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

Cykl 3 – letni

Fryzjer, murarz - tynkarz, ślusarz, dekarz, piekarz, cukiernik, mechanik monter maszyn

i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, kucharz, betoniarz - zbrojarz

Gimnazjum klasa I - status ucznia

Gimnazjum klasa II i III

Dekarz, fryzjer, kucharz, murarz- tynkarz, ślusarz

Warunkiem podjęcia nauki w 3- 2 OSiW OHP jest ukończone 15 lat i nieukończone 18 lat.

Ośrodek dysponuje zapleczem w skład, którego wchodzą:

- internat (pokoje trzyosobowe z łazienkami)

- świetlica

- stołówka i kuchnia

- siłownia

- pracownia komputerowa z dostępem do Internetu

Ponadto Ośrodek Szkolenia i Wychowania zapewnia całodzienne zakwaterowanie i wyżywienie uczestników. Pobyt i nauka w ośrodku są bezpłatne. Ponadto młodzież za udział w zajęciach praktycznych otrzymuje wynagrodzenie w wysokości:

I rok nauki - 143,74 miesięcznie

II rok nauki -179,34 miesięcznie

III rok nauki - 215,21 miesięcznie

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji o możliwości kontynuacji nauki osobom, które nie realizują obowiązku szkolnego, bądź są w trudnej sytuacji materialnej i potrzebują wsparcia.

Ponadto zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji o uczniach, którzy z różnych przyczyn przerwał: naukę i nie kontynuują, a tym samym nie spełniają obowiązku nauki.

czytaj

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bełżec

2013-07-02

Od 1 lipca 2013r obowiązuje nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Gmina przygotowując się do odbioru odpadów, podjęła stosowne uchwały w drodze przetargu wyłoniła wykonawcę.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o z Tomaszowa Lubelskiego w najbliższych dniach wyposaży każdą nieruchomość w brakujące pojemniki na odpady zmieszane i worki na odpady segregowane do tego czasu bardzo proszę o wyrozumiałość. Opracowany harmonogram odbioru odpadów otrzymacie Państwo do swoich domów. Jest dostępny także na stronie wwwbelzec.pl W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości lub niejasności proszę o kontakt pod nr tel.

(84) 6652182.

Z poważaniem

Andrzej Adamek

czytaj

UROCZYSTOŚĆ UPAMIĘTNIENIA 69 ROCZNICY MODRU POD BEŁŻCEM

2013-06-20

16 czerwca 1944 r., około 7.30 rano, Zachariasz Procyk, pochodzący z Żurawiec ukraiński maszynista, niespodziewanie zatrzymał w lesie koło Zatyla pociąg relacji Zamość – Bełżec – Rawa Ruska – Lwów. Wtedy zaatakowała UPA, która dokonała niewyobrażalnej rzezi na polskich pasażerach pociągu.

Ilu pasażerów było w tym pociągu, nie wiadomo do dziś: byli to Polacy, Ukraińcy i Niemcy. Członkowie UPA okładali ludzi kolbami karabinów, rozpruwali brzuchy, kłuli bagnetami nawet kilkuletnie dzieci. Ciężarną kobietę przybito bagnetem do ziemi. W sumie zginęło 49 osób, choć ich ostateczna liczba nie jest znana. Nie wszystkich udało się zidentyfikować. Część pochowano w zbiorowej mogile na bełżeckim cmentarzu. Kilka osób pochowano również na cmentarza w Tomaszowie Lubelskim i Narolu. W lesie tuż po zbrodni ktoś postawił metalowy krzyż. Niestety, niedawno został ukradziony. W jego miejsce gmina postawiła krzyże z drewna brzozowego. Nieopodal miejsca rzezi stoi też pomnik, poświęcony tej tragedii.

Działo się to 69 lat temu – 16 czerwca 1944 roku. W związku z rocznicą, w niedzielę 16 czerwca br., Urząd Gminy Bełżec wraz z Zarządem Powiatowym PSL w Tomaszowie Lubelskim zorganizowali uroczystości rocznicowe, nad którymi patronat honorowy objął Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman. Uroczystości rozpoczęły się odprawieniem Mszy Św. na cmentarzu parafialnym za zabitych podczas mordu pod Bełżcem. Specjalnie z tej okazji zbudowano tam ołtarz polowy. Po mszy złożono wieńce na grobie pomordowanych na bełżeckim cmentarzu i przy pomniku w Zatylu. Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu przygotował w bełżeckiej Cerkwi specjalną wystawę zdjęć z miejsca mordu, które wykonał Por. Tadeusz Żelechowski z wywiadu AK, który wraz z żołnierzami dotarł na miejsce zbrodni przed przybyciem policji niemieckiej. Zdjęcia te należą do wyjątkowo drastycznych dlatego udostępniano je tylko starszej widowni. Tego dnia otwarto też wystawę malarstwa autorstwa Marii Krenz „Kainie, gdzie jest brat twój”. Wystawa poświęcona jest ofiarom ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA, w latach 1943 – 1947 na ziemiach południowo – wschodniej Polski. Specjalny program artystyczny przedstawiła również młodzież z Gimnazjum w Bełżcu.

Na uroczystości do Bełżca przybyli przedstawiciele marszałka i wojewody lubelskiego, Starosta Tomaszowski – Jan Kowalczyk, przewodniczący Rady Powiatu Jan Dawidowski, sekretarz Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim – Stanisław Cisło, przewodniczący Rady Gminy Bełżec – Kazimierz Marynicz oraz wiceprzewodniczący RG Bełżec – Wiesław Wielgosz, sekretarz Gminy Bełżec – Alicja Kopczan, skarbnik Gminy Bełżec – Jolanta Malec, wójtowie gmin: Andrzej Adamek – wójt Gminy Bełżec jako organizator, Tomasz Leszczyński – wójt Gminy Lubycza Królewska, Janusz Bałabuch – wójt Gminy Krynice, burmistrz Tomaszowa Lubelskiego – Wojciech Żukowski oraz przedstawiciele Straży Granicznej, Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim, Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim oraz przedstawiciele Polskich Kolei Państwowych.  

czytaj

Ogłoszenie o XXV sesji Rady Gminy Bełżec

2013-06-18

czytaj

Wszystkich wpisów: 814, bieżąca strona: 48/82, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82