OGŁOSZENIE

2012-10-10

UWAGA ROLNICY

Wójt Gminy Bełżec informuje rolników zainteresowanych uprawą maku niskomorfinowego o konieczności zgłoszenia powierzchni planowanej uprawy

Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Gminy Bełżec ( pokój nr. 14 ) lub u sołtysów w terminie do 23 października 2012r.

Szczegółowe informacje pod numerem 84 665 24 45 ( w. 12)

czytaj

OGŁOSZENIE

2012-10-09

czytaj

INFORMACJA

2012-10-05

czytaj

OGŁOSZENIE

2012-10-05

czytaj

Ogłoszenie o XVIII sesji Rady Gminy Bełżec

2012-09-25

czytaj

OGŁOSZENIE

2012-09-20

W związku z przeprowadzeniem powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWiA) w dniu 27.09.2012 roku odbędzie się głośne uruchomienie syren w ćwiczących jednostkach:

  • godz. 18.00 - alarm o skażeniach,
  • godz. 18.30 - odwołanie alarmu.

są to sygnały ćwiczebne, dlatego proszę o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych zadań wynikających z treści

czytaj

PODZIĘKOWANIE

2012-09-14

czytaj

OGŁOSZENIE

2012-09-13

zarabiac w kryzysie.jpg

czytaj

OGŁOSZENIE

2012-09-03

OGŁOSZENIE

W związku z Rządowym programem pomocy uczniom w 2012r. ,,Wyprawka szkolna” istnieje możliwość dofinansowania podręczników szkolnych dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I-IV szkoły podstawowej.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, jest udzielana też uczniom słabo widzącym, nie- słyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wyżej wymieniona, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić :

1) do kwoty 180,-zł dla uczniów klasy I-III szkoły podstawowej oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III,

2) do kwoty 210,-zł dla uczniów IV klasy szkoły podstawowej oraz uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkoły podstawowej,

3) do kwoty 325,- zł dla uczniów niepełnosprawnych gimnazjum.

Pomoc w formie dofinansowania przysługuje uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium programu ( dochód na osobę w rodzinie, który nie przekracza miesięcznie 351,- zł netto) z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej, w których dochód na osobę miesięcznie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 504.-zł netto. Dodatkowo poza kryterium dochodowym pomoc może być udzielona uczniom dotkniętym między innymi sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, ciężką chorobą, przemocą w rodzinie, alkoholizmem w rodzinie, wielodzietnością. Liczba uczniów spoza kryterium dochodowym nie może przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów, z wyjątkiem uczniów klasy I szkoły podstawowej.

Rodzice uczniów spełniających powyższe kryterium proszeni są o składanie wniosków na dofinansowanie do podręczników w sekretariatach Szkoły Podstawowej w Bełżcu i Publicznego Gimnazjum w Bełżcu do dnia 05 września 2012r.

/-/ Andrzej Adamek

Wójt Gminy

czytaj

INFORMACJA

2012-09-03

INFORMACJA

Uprzejmie informuje się, że wnioski na stypendium szkolne dla uczniów na rok szkolny 2012/2013 należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżcu – ul. Lwowska 36C do dnia 15 września 2012 r.

czytaj

Wszystkich wpisów: 847, bieżąca strona: 56/85, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85