Ogłoszenie o X sesji Rady Gminy Bełżec

2011-11-17

Bełżec, dnia 15.11.2011 r.

RADA GMINY

BEŁŻEC

Pan/i

MIESZKAŃCY GMINY BEŁŻEC

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zaprasza na X sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 22 listopada 2011 r. o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Omówienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Bełżec w roku szkolnym 2010/2011: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Przedszkole.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1. zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

7.2. zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

7.3. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok,

7.4. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2012 rok,

7.5. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Bełżec,

7.6. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

7.7. zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,

7.8. określenia wysokości stawek opłat lokalnych: od posiadania psów, targowej.

8. Omówienie błędów w oświadczeniach majątkowych.

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

10. Sprawy różne.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Marynicz

czytaj

ZAPEOSZENIE NA SZKOLENIE

2011-10-12

czytaj

INFORMACJA

2011-09-30

INFORMACJA

dot. wydawania jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Przedsiębiorcy oraz jednostki OSP posiadający stałe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ubiegający się o wydanie jednorazowego zezwolenia zobowiązani są złożyć wniosek do 15.dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym organizowana będzie impreza.

Złożenie wniosku po tym dniu skutkować będzie negatywnym załatwieniem podania.

czytaj

Ogłoszenie o IX sesji Rady Gminy Bełżec

2011-09-29

czytaj

OBWIESCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

2011-09-22

czytaj

OGŁOSZENIE

2011-09-21

czytaj

OGŁOSZENIE

2011-09-20

czytaj

Dożynki

2011-09-09

Dożynkowe Brzeziny

Dożynki Parafialno – Gminne w gminie Bełżec odbyły się w tym roku w Brzezinach. Był korowód dożynkowy i uroczysta suma. Nie zabrakło także części artystycznej, podczas której wystąpiło wiele zespołów, zarówno lokalnych jak i przyjezdnych.

Uroczysta Suma Dożynkowa, odprawiona pod przewodnictwem księdza dziekana Jana Krawczyka, rozpoczęła się w samo południe w kaplicy w Brzezinach. W jej trakcie poświęcono wieńce dożynkowe przygotowane przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Brzezin, Bełżca I, Bełżca II, Chyżów oraz Żyłki. Po sumie korowód dożynkowy, prowadzony przez Szczebrzeską Kapelę Podwórkową, przemaszerował na plac dożynkowy. Przepiękną inscenizację dożynkową przedstawiła młodzież i dorośli mieszkańcy Brzezin. Tuż po niej miała miejsce część oficjalna i rozrywkowa dożynek. O tym co było i planach na przyszłość mówił Wójt Bełżca Andrzej Adamek. Odczytano także list od Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana. Wielu sukcesów wszystkim rolnikom z terenu gminy Bełżec życzył też obecny na uroczystości Wicestarosta Tomaszowski Jan Fila.

Po przemówieniach przyszedł czas na część artystyczną. Jako pierwsza wystąpiła młodzież z Brzezin. Ich zespół „spod sklepu o nazwie bezimienni” - bo taką nazwę przyjął – zaśpiewał piosenkę o rolniku Józku. Po nich wystąpiła Kapela „Pogranicze” z Lubyczy Królewskiej. Tuż po niej na scenie pojawiła się Szczebrzeska Kapela Podwórkowa. Występ tej kapeli to niezapomniane szlagiery lwowskie i warszawskie. Kilka piosenek z repertuaru znanych polskich współczesnych wokalistek zaśpiewała Kasia Kukułka z Żyłki. Na scenie występowały również inne zespoły przyjezdne. Piękny pokaz teatralny i taneczny dali członkowie Zespołu Wokalno – Teatralnego „Czerwona Jarzębina” z Moroczyna pod Hrubieszowem. Z kolei ciekawy miks piosenek dożynkowych przedstawił też Zespół „Kłosy” ze Szpikołos. Wiele wesołych i skocznych piosenek zaśpiewała Jarczowska Kapela Biesiadna z Jarczowa. Nie zabrakło również elementów cygańskich. Przeboje cygańskie, połączone z pięknym tańcem cygańskim, przedstawił Zespół Artystyczny „Tamburino” z Tomaszowa Lubelskiego.

Znane przeboje disco-polowe, ale i nie tylko, grane były podczas zabawy dożynkowej przez, biłgorajski zespół „Orinoko”.

Na dożynki do Brzezin trudno było nie trafić. Czterokilometrowy odcinek drogi z Bełżca do Brzezin udekorowany był przepięknymi motywami ze słomy, które nawiązywały do tematów rolniczych. W trakcie uroczystości czynne było także stoisko Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie” z Tomaszowa Lubelskiego. Przedstawiciele LGD przeprowadzili szereg konkursów dla publiczności. Natomiast przedstawiciele Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego z Tomaszowa Lubelskiego, na czele z kierownikiem Katarzyną Urbańską, udzielali porad zainteresowanym rolnikom. Starostami dożynek w Brzezinach byli Agnieszka Kijko i Tomasz Żołądek.

Całość uroczystości przygotowali pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu wraz z mieszkańcami Brzezin, którzy włożyli wiele wysiłku w to, by tegoroczne dożynki w Gminie Bełżec były niezapomniane. W trakcie uroczystości rozstrzygnięto również konkurs na wieniec dożynkowy. Konkurs rozstrzygnięto w dwóch kategoriach: wieńców dożynkowych tradycyjnych i wieńców dożynkowych współczesnych. W pierwszej kategorii pierwsze miejsce zajął wieniec przygotowany przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Brzezin, natomiast w drugiej kategorii pierwsze miejsce zajął wieniec przygotowany przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Żyłce.

4 września w Telatynie miały miejsce Dożynki Powiatowe. W konkursie na wieniec tradycyjny ponownie zwyciężyły Panie z KGW w Brzezinach.

 Relacja fotograficzna:

czytaj

INFORMACJA

2011-09-01

czytaj

INFORMACJA

2011-08-31

czytaj

Wszystkich wpisów: 800, bieżąca strona: 57/80, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80