Konkurs internetowy - Zagłosuj na roztoczańskie propozycje!

2009-10-12

Internauci z całej Polski i świata mogą wybrać swój najlepszy produkt turystyczny roku 2009. Do głosowania zaprasza portal www.otowakacje.pl. Miłośnicy Roztocza mogą zagłosować na dwie kandydatury pochodzące z naszego regionu

czytaj

Ankieta dotycząca sezonu turystycznego 2009 na Roztoczu

2009-10-08 adm

czytaj

Rozstrzygnięcie Konkursu na projekt graficzny herbu Bełżca

2009-10-01

czytaj

Aerobik -zaproszenie na pierwsze zajęcia

2009-09-19

czytaj

Badania przesiewowe w kierunku gruźlicy i chorób płuc

2009-09-10 jm

Informuję, iż istnieje możliwość wykonania bezpłatnych badań przesiewowych, które realizowane są przez lekarzy specjalistów zatrudnionych w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc SP ZOZ w Tomaszowie Lubelski (teren szpitala)od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.35.

czytaj

Podsumowanie I edycji wyjazdów na basen.

2009-09-09 jm

Już dobiegła końca I edycja zajęć nauki pływania realizowanych w ramach projektu pn.: „Zdobycie umiejętności pływania poprzez udział dzieci i młodzieży z terenu Gminy Bełżec w zajęciach na krytej pływalni w Horyńcu – Zdroju”.

czytaj

Dożynki Powiatowe - Krynice

2009-09-07

W dniu 6 września 2009 roku w Krynicach odbyły się Dożynki Powiatowe.

W przemarszu korowodu wieńcowego wzięła udział również nasza gmina reprezentowana przez Andrzeja Adamka – Wójta Gminy Bełżec, Alicję Kopczan – Sekretarza Gminy Bełżec, Kazimierza Marynicza – Przewodniczącego Rady Gminy Bełżec, poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej z Bełżca I i z Chyż, oraz Koła Gospodyń Wiejskich Bełżec II i Koło Gospodyń Wiejskich Żyłka.

         Miło jest nam poinformować, że wieniec Koła Gospodyń Wiejskich z Żyłki zajął II miejsce w konkursie na wieniec dożynkowy w kategorii: wieniec nowoczesny.

         Mieszkańcy naszej gminy z Bełżca II: Pan Eugeniusz Rykała i Pan Mieczysław Dominik  otrzymali  przyznaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznakę honorową „Zasłużony dla rolnictwa”.

         W trakcie części artystycznej naszą gminę reprezentował Zespół Muzyczny Roztocza „Kapela Bełżecka”.

czytaj

Wnioski o stypendium szkolne dla uczniów na rok szkolny 2009/2010

2009-08-31

OBWIESZCZENIE

            Uprzejmie informuje  się, że do dnia 15 września 2009r. w Urzędzie Gminy Bełżec (pokój nr 4) w godzinach pracy urzędu przyjmowane będą wnioski osób ubiegających się o stypendium szkolne dla uczniów na rok szkolny 2009/2010, zaś  do dnia 15 października 2009r. przyjmowane będą wnioski słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich,  nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

 

Stypendium  szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej gdzie wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza 351 zł netto , w szczególności gdy w rodzinie tej występuje  bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, rodzina niepełna.

 

Wzory stosownych wniosków wydane są w pokoju nr 4 Urzędu Gminy Bełżec oraz sekretariatach  Szkoły Podstawowej w Bełżcu i Publicznego Gimnazjum w Bełżcu.

Wykaz dokumentów  i poświadczeń wymaganych do złożenia wniosku o stypendium szkolne :

1. Zaświadczenie o dochodach uzyskiwanych przez  członków rodziny uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,

 

a/ osoby posiadające dochód z tytułu zatrudnienia – zaświadczenie z zakładu pracy o dochodzie pomniejszonym o obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne i  społeczne, kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób,

 

b/ osoby posiadające świadczenie rentowe i emerytalne – odcinek renty lub emerytury za wymagany miesiąc,

 

c/ osoby posiadające świadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy lub status osoby bezrobotnej- zaświadczenie o wysokości otrzymanego zasiłku (netto) lub zaświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej,

 

d/ osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą –  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego,

 

e/ osoby otrzymujące świadczenia z pomocy społecznej – zaświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu,

 

f/ osoby  mające przyznany dodatek mieszkaniowy – decyzja o przyznaniu dodatku, lub zaświadczenie,

 

g/ osoby posiadające gospodarstwo rolne – zaświadczenie  z  urzędów miejsca położenia gospodarstwa o ilości hektarów przeliczeniowych,

Przyjmuje się, że  z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się  dochód miesięczny w wysokości 207,00 zł,

 

h/ osoby otrzymujące alimenty – kopia wyroku sądowego zasądzającego alimenty i przekaz lub przelew pieniężny dokumentujący wysokość otrzymywanych alimentów,

 

j/ osoby bez dochodu – własne oświadczenie o środkach utrzymania w danym okresie, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lub. potwierdzające status osoby bezrobotnej,

 

k/ osoby otrzymujące dochody z innych źródeł-  zaświadczenie o wysokości dochodów

 

l/ osoby  uzyskujące dochody nie podlegające opodatkowaniu -oświadczenia  członków rodziny o wysokości dochodów.

czytaj

2009-08-13

czytaj

Konkurs fotograficzny POLSKA JEST NIEZWYKŁA

2009-08-05


Konkurs fotograficzny POLSKA JEST NIEZWYKŁA


Rusza konkurs fotograficzny serwisu www.polskaniezwykla.pl. Czas wakacji sprzyja wędrówkom z aparatem po różnych zakątkach naszego kraju – warto podzielić się tym, co nas zachwyciło, zdumiało, urzekło… Warto też pokazać innym swoją „małą ojczyznę” - własny, niepowtarzalny kawałek Polski.


Zdjęcia można zgłaszać w czterech kategoriach: Cuda natury, Perły architektury, Niezapomniana impreza, Miejsca niezwykłe. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić jedną lub więcej fotografii do każdej z konkursowych kategorii, przy czym łączna liczba zgłoszonych przez niego zdjęć nie może przekroczyć czterech. Jury wyłoni zdobywcę Grand Prix oraz przyzna I, II i III miejsce, a także wyróżnienia w każdej kategorii, Przewidziano atrakcyjne nagrody – zdobywca Grand Prix spędzi niezapomniany weekend w zabytkowym pałacu, natomiast laureaci w poszczególnych kategoriach otrzymają sprzęt turystyczny, kosmetyki oraz przewodniki z serii Polska Niezwykła. Organizatorzy czekają na wspomnienia zatrzymane w obiektywie do 30 września.

 
Regulamin dostępny jest na stronie konkursowej www.polskaniezwykla.pl/konkurs/

 foto.jpg

czytaj

Wszystkich wpisów: 814, bieżąca strona: 70/82, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82