100 lat niepodległości

2018-03-16

100 niepodleglosci male.jpg

czytaj

Ogłoszenie o XXXVII sesji Rady Gminy Bełżec

2018-03-15

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXXVII sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 22 marca 2018r. na godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. wyodrębnienia w budżecie Gminy Bełżec środków stanowiących fundusz sołecki;

6.2. udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość;

6.3. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bełżec w 2018r.”;

6.4. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Bełżcu przy ul. Armii Krajowej;

6.5. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Bełżcu;

6.6. zniesienia formy ochrony przyrody;

6.7. nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Bełżec;

6.8. podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;

6.9. podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;

6.10. zmian w wieloletniej prognozie finansowej;

6.11. zmian w budżecie gminy.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

8. Sprawy różne.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wielgosz Wiesław

czytaj

Ogłoszenie

2018-03-15

 

oglszenie-wscieklizna male.jpg

czytaj

OGŁOSZENIE

2018-03-07

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu uprzejmie informuje o realizowanej przez Polski Czerwony Krzyż akcji „Z serca dla dzieci”, w ramach której istnieje możliwość udzielenia pomocy np. w formie wyprawki dla dzieci. Środki finansowe będą przeznaczone na wsparcie dzieci i rodzin w potrzebie.

Osoby zainteresowane w/w pomocą prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36c od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca b.r.

czytaj

OGŁOSZENIE

2018-03-07

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu na podstawie wiadomości e-mail Biura Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Tomaszowie Lub. informuje, że żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej, Podprogram 2017 dla mieszkańców gminy Bełżec uprawnionych do w/w pomocy będzie wydawana dnia 22 marca 2018 r. w godz 11.00-14:00 w Lubyczy Królewskiej. Magazyn z żywnością obecnie znajduje się w budynku stolarni na terenie byłej szkoły rolniczej w Lubyczy Królewskiej.

Bliższych informacji udziela oddział rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Tomaszowie Lubelskim, 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 68

tel. (84) 664-32-18

or.tomaszow.lubelski@pck.org.pl

www.lublin.pck.pl

czytaj

Ostrzeżenie

2018-03-05

PROGNOZA POGODY male.jpg

czytaj

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 16 lutego 2018 r.

2018-02-23

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 16 lutego 2018 r.

Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15, z późn. zm.), niniejszym podaje się do publicznej wiadomości zarządzenie Nr 32 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim.

czytaj

Informacja Starosty Tomaszowskiego w Tomaszowie Lubelskim o wyłożeniu projektu operatu opisowo - kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w gminach Bełżec i Tomaszów Lubelski

2018-02-13

Informacja_Starosty.jpg

czytaj

Ogłoszenie

2018-02-12

mammografia.jpg

czytaj

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH SOŁECTW GMINY BEŁŻEC

2018-02-08

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH SOŁECTW GMINY BEŁŻEC

Lp.

Data zebrania

Godzina zebrania

Sołectwo

Miejsce zebrania

1

12.02.2018r.

Poniedziałek

1800

BEŁŻEC I

Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu

2

13.02.2018r.

Wtorek

1730

ŻYŁKA

Remizo - świetlica

w Żyłce

3

13.02.2018r.

Wtorek

1830

SZALENIK-KOLONIA

Szalenik Kol. 6

4

14.02.2018r.

Środa

1800

BEŁŻEC II

Remizo - świetlica
w Bełżcu II

5

15.02.2018r.

Czwartek

1800

BEŁŻEC III

Kochanowskiego 15

6

16.02.2018r

Piątek

1830

CHYŻE

Remizo-świetlica

w Chyżach

7

17.02.2018r.

Sobota

1800

BRZEZINY

Remizo - świetlica
w Brzezinach

Zapraszam do wzięcia udziału w zebraniach.

WÓJT GMINY BEŁŻEC

(-) ANDRZEJ ADAMEK

czytaj

Wszystkich wpisów: 840, bieżąca strona: 8/84, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84