Trening systemu alarmowania i ostrzegania

2017-06-06

W związku z planowanym krajowym ćwiczeniem RENEGADE – SAREX 17/I, organizowanym przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96), informujemy, że

w dniach 6-8 czerwca 2017 r. (termin zapasowy 9 czerwca br.)

może odbyć się trening systemu alarmowania i ostrzegania. Jednym z elementów przedsięwzięcia jest epizod dotyczący naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. W dniu ćwiczenia Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania (ODN) będą emitować sygnały zgodne z trasą przelotu podejrzanego statku, podczas którego zostanie wyemitowany dźwięk modulowany trwający trzy minuty, oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmu.

Apelujemy do mieszkańców gminy Bełżec o traktowanie nadawanych sygnałów jako ćwiczenia, a nie rzeczywistego zagrożenia.

czytaj

Ogłoszenie

2017-06-06

Prezydium Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie zawiadamia, że posiedzenie Komisji odbędzie się 7 czerwca 2017 r. (środa), w sali kolumnowej im. Kazimierza Pużaka (bud. C-D) w gmachu Sejmu w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 4/6/8.

Początek posiedzenia godz. 10.30

Porządek dzienny:

Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Środowiska na temat zwalczania choroby ASF wśród dzików i trzody chlewnej, stan aktualny oraz proponowane działania wśród myśliwych i rolników.

 Przewodniczący Komisji

/-/ Jarosław Sachajko

W związku z formalnymi wymogami wstępu do budynków sejmowych prosimy o pisemne zgłaszanie na adres e-mail: krrw@sejm.gov.pl lub nr faxu [22] 694-19-76 nazwisk osób delegowanych na posiedzenie Komisji (wraz z podaniem zajmowanego stanowiska), do godz. 15.00 w dniu poprzedzającym posiedzenie.

czytaj

Program Stypendiów Pomostowych 2017/2018

2017-06-01

 

maturzysto maly.jpg

Regulamin (plik w formacie PDF)

czytaj

TURNIEJ Z OKAZJI DNIA DZIECKA

2017-05-30

 

turniej - dzien - dziecka.jpg

czytaj

ZAWIADOMIENIE

2017-05-29

Zawiadamiam mieszkańców gminy Bełżec, że zgodnie z uchwałą

nr XXIX/185/2017 Rady Gminy Bełżec z dnia 16 maja 2017 r.,

cena za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

stanowiących własność Gminy Bełżec od 1 lipca 2017 r. wynosi:

- 5,25 zł NETTO + 0,42 (8% VAT) = 5,67 zł BRUTTO ZA 1 m3 ścieków bytowych,

- 5,55 zł NETTO + 0,44 (8% VAT) = 5,99 zł BRUTTO ZA 1 m3 ścieków komunalnych.

W Ó J T

(-) Andrzej Adamek

czytaj

Badanie wzroku

2017-05-24

ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU

I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO

(PROFILAKTYKA JASKRY)

W dniu: 07.06.2017 w Ośrodku Zdrowia ul. Lwowska 34 w Bełżcu

w godzinach od 14:00 do 16:00

odbędą się Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego

dla Mieszkańców gminy.

Zapisy telefonicznie (84)665-24-09

Koszt badania komputerowego 5 zł

Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego 10 zł(badanie dodatkowe)

Zapisy prowadzone będą do dnia 07.06.2017

Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację

okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

Serdecznie zapraszamy

OKO-LUX Sp. z o.o.

czytaj

Ogłoszenie o XXX sesji Rady Gminy Bełżec

2017-05-22

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXX sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 24 maja 2017r. na godz. 800 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

4.2. zmian w budżecie gminy.

5. Zakończenie obrad.

Podstawa prawna do usprawiedliwienia nieobecności w pracy – art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.446 z późn.zm.).

Przewodniczący Rady Gminy

Wielgosz Wiesław

czytaj

Międzynarodowy Dzień Muzeów

2017-05-17

 

MDM.jpg

czytaj

Ogłoszenie o XXIX sesji Rady Gminy Bełżec

2017-05-10

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXIX sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 16 maja 2017r. na godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Ocena zasobów pomocy społecznej.

7. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Gminy Bełżec za 2016 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

8.2. zmian w budżecie gminy.

8.3. zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Bełżec.

8.4. określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.

8.5. wyrażenia zgody na ustawienie tablicy upamiętniającej pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bełżcu.

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

10. Sprawy różne.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wielgosz Wiesław

czytaj

Ogłoszenie

2017-05-08

OGŁOSZENIE

Biuro Rejonowe Polskiego Czerwonego Krzyża przesyła informację o terminach wydawania żywności:

> 13 maja A-Z

> 19 maja osoby te które nie odebrały wcześniej

Skierowania wydane po 10 kwietnia nie będą realizowane, bo nie są objęte w zamówieniu żywności. Będą objęte w następnym okresie realizacji 2017/18.

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Tomaszowie Lubelskim, 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 68

tel. (84) 664-32-18

or.tomaszow.lubelski@pck.org.pl

www.lublin.pck.pl

czytaj

Wszystkich wpisów: 763, bieżąca strona: 8/77, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77