Wnioski o stypendium szkolne dla uczniów na rok szkolny 2009/2010

2009-08-31

OBWIESZCZENIE

            Uprzejmie informuje  się, że do dnia 15 września 2009r. w Urzędzie Gminy Bełżec (pokój nr 4) w godzinach pracy urzędu przyjmowane będą wnioski osób ubiegających się o stypendium szkolne dla uczniów na rok szkolny 2009/2010, zaś  do dnia 15 października 2009r. przyjmowane będą wnioski słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich,  nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

 

Stypendium  szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej gdzie wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza 351 zł netto , w szczególności gdy w rodzinie tej występuje  bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, rodzina niepełna.

 

Wzory stosownych wniosków wydane są w pokoju nr 4 Urzędu Gminy Bełżec oraz sekretariatach  Szkoły Podstawowej w Bełżcu i Publicznego Gimnazjum w Bełżcu.

Wykaz dokumentów  i poświadczeń wymaganych do złożenia wniosku o stypendium szkolne :

1. Zaświadczenie o dochodach uzyskiwanych przez  członków rodziny uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,

 

a/ osoby posiadające dochód z tytułu zatrudnienia – zaświadczenie z zakładu pracy o dochodzie pomniejszonym o obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne i  społeczne, kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób,

 

b/ osoby posiadające świadczenie rentowe i emerytalne – odcinek renty lub emerytury za wymagany miesiąc,

 

c/ osoby posiadające świadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy lub status osoby bezrobotnej- zaświadczenie o wysokości otrzymanego zasiłku (netto) lub zaświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej,

 

d/ osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą –  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego,

 

e/ osoby otrzymujące świadczenia z pomocy społecznej – zaświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu,

 

f/ osoby  mające przyznany dodatek mieszkaniowy – decyzja o przyznaniu dodatku, lub zaświadczenie,

 

g/ osoby posiadające gospodarstwo rolne – zaświadczenie  z  urzędów miejsca położenia gospodarstwa o ilości hektarów przeliczeniowych,

Przyjmuje się, że  z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się  dochód miesięczny w wysokości 207,00 zł,

 

h/ osoby otrzymujące alimenty – kopia wyroku sądowego zasądzającego alimenty i przekaz lub przelew pieniężny dokumentujący wysokość otrzymywanych alimentów,

 

j/ osoby bez dochodu – własne oświadczenie o środkach utrzymania w danym okresie, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lub. potwierdzające status osoby bezrobotnej,

 

k/ osoby otrzymujące dochody z innych źródeł-  zaświadczenie o wysokości dochodów

 

l/ osoby  uzyskujące dochody nie podlegające opodatkowaniu -oświadczenia  członków rodziny o wysokości dochodów.

czytaj

2009-08-13

czytaj

Konkurs fotograficzny POLSKA JEST NIEZWYKŁA

2009-08-05


Konkurs fotograficzny POLSKA JEST NIEZWYKŁA


Rusza konkurs fotograficzny serwisu www.polskaniezwykla.pl. Czas wakacji sprzyja wędrówkom z aparatem po różnych zakątkach naszego kraju – warto podzielić się tym, co nas zachwyciło, zdumiało, urzekło… Warto też pokazać innym swoją „małą ojczyznę” - własny, niepowtarzalny kawałek Polski.


Zdjęcia można zgłaszać w czterech kategoriach: Cuda natury, Perły architektury, Niezapomniana impreza, Miejsca niezwykłe. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić jedną lub więcej fotografii do każdej z konkursowych kategorii, przy czym łączna liczba zgłoszonych przez niego zdjęć nie może przekroczyć czterech. Jury wyłoni zdobywcę Grand Prix oraz przyzna I, II i III miejsce, a także wyróżnienia w każdej kategorii, Przewidziano atrakcyjne nagrody – zdobywca Grand Prix spędzi niezapomniany weekend w zabytkowym pałacu, natomiast laureaci w poszczególnych kategoriach otrzymają sprzęt turystyczny, kosmetyki oraz przewodniki z serii Polska Niezwykła. Organizatorzy czekają na wspomnienia zatrzymane w obiektywie do 30 września.

 
Regulamin dostępny jest na stronie konkursowej www.polskaniezwykla.pl/konkurs/

 foto.jpg

czytaj

Otwarty list protestacyjny

2009-07-30

czytaj

Program profilaktyczny - BEZPŁATNE BADANIA !!!

2009-06-19 jm

czytaj

Uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych „ Moje Boisko - Orlik 2012” w Bełżcu

2009-06-04

Kompleks Boisk Sportowych „ Moje Boisko - Orlik 2012” w Bełżcu uroczyście otwarty 1 czerwca 2009 roku w dniu Międzynarodowego Dnia Dziecka i Gminnego Święta Sportu. Symbolicznego przecięcia wstęgi, a tym samym otwarcia boiska dokonali: Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski, Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk, Wicestarosta Tomaszowski Jan Wójtowicz, Kierownik Zamojskiego Oddziału Zamiejscowego Lubelskiego Kuratorium Oświaty Jan Lelonek oraz w imieniu gospodarzy Wójt Gminy Bełżec Andrzej Adamek, Ksiądz Proboszcz Stanisław Szałański i uczeń Gimnazjum Mateusz Wawryca.

czytaj

Gminne Święto Sportu połączone z uroczystym otwarciem kompleksu boisk "Moje Boisko - Orlik 2012"

2009-05-25

1 czerwca 2009 r. na boisku przy Publicznym Gimnazjum w Bełżcu o godzinie 10.00 rozpocznie się „ Gminne Święto Sportu” dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz wszystkich osób chętnych z Gminy Bełżec, które połączone będzie z uroczystym otwarciem o godzinie 12.00 nowo wybudowanego kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012”.

czytaj

Konkurs plastyczny propagujący profilaktykę uzależnień od narkotyków

2009-05-23

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Ośrodek Kultury ogłaszają konkurs plastyczny propagujący profilaktykę uzależnień od narkotyków...

czytaj

Ogłoszenie o XXV sesji Rady Gminy Bełżec

2009-05-20

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXV sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 27 maja 2009 r. o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

czytaj

Powiatowe obchody Dnia Strażaka 2009 - Jarczów 10 maja 2009 r.

2009-05-14

W dniu 10 maja 2009 r. w miejscowości Jarczów odbyły się "Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2009". Uroczystości rozpoczęła msza święta w Kościele pw. św. Stanisława BM w Jarczowie w intencji strażaków. Podczas uroczystości poświęcono i przekazano samochód ratowniczo gaśniczy dla jednostki OSP Jarczów. Zasłużonym strażakom wręczono odznaczenia pożarnicze.  Organizatorzy nie zapomnieli o tradycyjnej grochówce która wszystkim bardzo smakowała. W uroczystości brali udział druhowie z jednostek OSP z terenu gminy Bełżec.

Relacja fotograficzna.


czytaj

Wszystkich wpisów: 847, bieżąca strona: 74/85, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85