Święto Matematyki w szkole !

2009-05-13

czytaj

Powiatowe święto Matematyki

2009-05-13

czytaj

Pływać każdy może

2009-05-12 jm

Od maja do końca grudnia 2009 roku uczniowie Szkoły Podstawowej  i Publicznego Gimnazjum w Bełżcu mogą uczestniczyć w zajęciach nauki pływania na  Krytej Pływalni ”Wodny Świat” w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju w ramach projektu pn.: „Zdobycie umiejętności pływania poprzez udział dzieci i młodzieży z terenu Gminy Bełżec w zajęciach na krytej pływalni w Horyńcu – Zdroju” w ramach dofinansowania zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Do szkół, o których mowa uczęszcza ok. 400 osób, z czego większość z nich nie umie pływać. Wpływ na ten stan na pewno ma fakt, iż w Bełżcu ani w okolicach tej miejscowości nie ma krytej pływalni, a wielu rodziców nie ma pieniędzy na pokrycie kosztów związanych z dojazdami i innymi opłatami na basenie. Władze samorządowe gminy Bełżec dostrzegły ten problem. W 2008 roku złożony został  wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Po uzyskaniu dofinansowania 20 000 złotych, o którym poinformowało Ministerstwo w kwietniu bieżącego roku podjęta została decyzja przez Gminę Bełżec o realizacji zadania i dołożeniu jeszcze prawie 24 000 złotych na ten cel z budżetu gminy.

Działania projektowe obejmują wyjazdy 90 uczniów co zostało potwierdzone i udokumentowane wypełnionymi w ubiegłym 2008 roku ankietami, w których Ci uczniowie zadeklarowali chęć i gotowość uczestnictwa w tego typu zajęciach. Po uzyskaniu dofinansowania rozpoczęto rekrutację i w związku z tym przekazano Kwestionariusze Zgłoszeniowe do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej na ręce Dyrekcji, która wytypowała uczniów ( obecnych uczestników projektu) i przekazała  ich listy imienne do Urzędu Gminy. Po dopełnieniu wszystkich formalności od 9 maja 2009 roku rozpoczęliśmy wyjazdy dzieci i młodzieży z Gminy Bełżec na basen, które trwać będą do końca grudnia bieżącego roku. Każdej soboty, jak to jest ujęte w Harmonogramie Wyjazdów, zorganizowany zostanie 1 wyjazd na zajęcia na pływalni. W czasie pobytu na pływalni uczniowie odbywają zajęcia pod okiem instruktora. Każdy uczeń objęty projektem weźmie udział w 15 wyjazdach na krytą pływalnię w ciągu 30 tygodni :

- I edycja (45 osób) przez pierwsze 15 tygodni od 9 maja 2009 r. do 29 sierpnia 2009 r.
-  II edycja (kolejne 45 osób) przez kolejne 15 tygodni od 5 września 2009 r. do 12 grudnia 2009r.

Takie rozplanowanie wyjazdów zapewni odpowiednią naukę pływania, która będzie efektywna. Pobyt na basenie obejmuje czas 2 godziny 15 minut. Jednocześnie może uczyć się pływać 15 osób, więc biorąc pod uwagę 1 autokar 15 osób uczy się pływać przez 45 minut, a reszta uczestniczy w rekreacji i grach zespołowych w wodzie pod okiem opiekunów. Następnie kolejne 15 osób nauka pływania przez 45 minut a reszta rekreacja w wodzie i ponownie następnie kolejne 15 osób nauka pływania przez 45 minut a reszta rekreacja w wodzie.

            Ogółem zaplanowano 30 wyjazdów, co w sumie daje około 70 godzin na pływalni. Uczniowie uczestniczący w zajęciach opanują w tym czasie umiejętność  pływania, będą doskonalić technikę i poznają zasady bezpiecznego zachowania w wodzie oraz w pobliżu zbiorników wodnych. Dzięki takim zajęciom sportowo-rekreacyjnym młodzi mieszkańcy gminy Bełżec mają stworzone bardzo dobre warunki do rozwijania swoich umiejętności sportowych i do aktywnego, zdrowego spędzania wolnego czasu. 

 

czytaj

Informacje o numerach, granicach oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których zostanie przeprowadzone głosowanie do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009r.

2009-05-05

czytaj

Gimnazjum Publiczne - Infogim nr 49

2009-04-30

czytaj

Zaproszenie agroturystyczne

2009-04-20 jm

czytaj

Oferta pracy - trener środowiskowy na kompleksie sportowym

2009-04-20

Gmina Bełżec poszukuje kandydata na trenera środowiskowego na kompleksie boisk „Orlik 2012” w Bełżcu

czytaj

Alert w bełżeckiej podstawówce

2009-04-10 jm

czytaj

Ogłoszenie o XXIV sesji Rady Gminy Bełżec

2009-04-08

czytaj

Życzenia Świąteczne

2009-04-07

czytaj

Wszystkich wpisów: 847, bieżąca strona: 75/85, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85