Konkurs na Palmę Wielkanocną roztrzygnięty

2009-04-05

czytaj

XI edycja konkursu na Palmę Wielkanocną

2009-03-30

czytaj

Wymiana dowodów i unieważnianie z urzędu

2009-03-24

Uprzejmie informuję, że z dniem 1 stycznia 2009 r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw na podstawie których będą unieważniane z urzędu dowody osobiste tych osób, które na skutek zmiany danych zamieszczanych w dowodzie osobistym nie dokonały wymiany dokumentu.

czytaj

Harmonoram otwarcia CKNONW

2009-03-20 jm

HARMONOGRAM OTWARCIA CKNONW w gminie Bełżec do 20 kwietnia 2009r.

czytaj drukuj

Nowe zasady dotyczące obowiązku z wymiany oraz unieważniania dowodów osobistych.

2009-03-17

Informujemy, że z dniem 01 stycznia 2009 r. wprowadzono nowe zasady dotyczące obowiązku z wymiany oraz unieważniania dowodów osobistych.

czytaj drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BEŁŻEC o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec

2009-03-02

czytaj

Ogłoszenie o XXIII sesji Rady Gminy Bełżec

2009-02-13

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXIII sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 20 lutego 2009 r. o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

czytaj

Ogłaszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Bełżcu

2009-02-05

WÓJT GMINY BEŁŻEC ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Bełżcu

czytaj

Zapowiedź audycji radiowej

2009-02-03

czytaj

Trzy B lub Turystycznie transgranicznie

2009-01-31 jm

czytaj

Wszystkich wpisów: 847, bieżąca strona: 76/85, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85