Informacja o mozliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

2009-01-14

Wójt Gminy Bełżec informuje o możliwości uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W tym celu każdy zainteresowany powinien przedłożyć w terminie od 1 marca 2009r. do 31 marca 2009r. wniosek wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 września 2008r. do 28 lutego 2009r.

czytaj

Ogłoszenie o kursie dla rolników stosujących środki ochrony roślin

2009-01-13

czytaj

UWAGA PILNE !!! Informacja dla osób fizycznych- właścicieli obiektów budowlanych zawierających wyroby azbestowe

2009-01-06 jm

czytaj drukuj

Ogłaszenie o konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej

2008-12-30 admin.

Wójt Gminy Bełżec ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej

czytaj

Życzenia Świąteczne

2008-12-22

czytaj

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

2008-12-22

§ 1. W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego. § 2.1. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje od dnia określonego w § 5 do dnia 31 stycznia 2009 r., z wyjątkiem 31 grudnia 2008 r. i 1 stycznia 2009 r.

czytaj

Informacja o XXII sesji Rady Gminy w Bełżcu

2008-12-20 admin

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXII sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 29 grudnia 2008 r. o godz. 11:30 w sali Urzędu Gminy w Bełżcu.

czytaj

Ogłoszenie o zebraniach wiejskich

2008-11-28

czytaj

Podpisanie strategii

2008-11-19 jm

Uroczyste podpisanie „Strategii współpracy Gminy Bełżec z Miastem Bełz” i konferencja prasowa podsumowująca projekt

czytaj

Ogłoszenie o XXI sesji Rady Gminy Bełżec

2008-11-18

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXI sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 25 listopada 2008 r. o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu.

czytaj

Wszystkich wpisów: 847, bieżąca strona: 77/85, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85