Ogłoszenie

2017-06-06

Prezydium Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie zawiadamia, że posiedzenie Komisji odbędzie się 7 czerwca 2017 r. (środa), w sali kolumnowej im. Kazimierza Pużaka (bud. C-D) w gmachu Sejmu w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 4/6/8.

Początek posiedzenia godz. 10.30

Porządek dzienny:

Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Środowiska na temat zwalczania choroby ASF wśród dzików i trzody chlewnej, stan aktualny oraz proponowane działania wśród myśliwych i rolników.

 Przewodniczący Komisji

/-/ Jarosław Sachajko

W związku z formalnymi wymogami wstępu do budynków sejmowych prosimy o pisemne zgłaszanie na adres e-mail: krrw@sejm.gov.pl lub nr faxu [22] 694-19-76 nazwisk osób delegowanych na posiedzenie Komisji (wraz z podaniem zajmowanego stanowiska), do godz. 15.00 w dniu poprzedzającym posiedzenie.

<< wróć