OGŁOSZENIE

2018-03-07

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu uprzejmie informuje o realizowanej przez Polski Czerwony Krzyż akcji „Z serca dla dzieci”, w ramach której istnieje możliwość udzielenia pomocy np. w formie wyprawki dla dzieci. Środki finansowe będą przeznaczone na wsparcie dzieci i rodzin w potrzebie.

Osoby zainteresowane w/w pomocą prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36c od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca b.r.

<< wróć