ZAWIADOMIENIE

2018-04-20

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Bełżec zwołuje II Zwyczajne Ogólne Zebranie Członków Spółki dla Zagospodarowania Gruntów Wspólnoty Gruntowej wsi Brzeziny. Zebranie odbędzie się dnia 29 kwietnia 2018 r. godz. 1800 w świetlicy wiejskiej w Brzezinach.

Proponowany porządek zebrania:

  1. Wybór Przewodniczącego zebrania.
  2. Przyjęcie porządku zebrania.
  3. Ustalenie sposobu dokonania wyboru władz Spółki i ewentualne powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  4. Wybór władz Spółki:

- Zarządu,

- Komisji Rewizyjnej.

  1. Podjęcie uchwał w sprawie:

5.1. powołania Zarządu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Brzeziny

5.2. powołania Komisji Rewizyjnej Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Brzeziny

5.3. uchwalenia Statutu Spółki dla Zagospodarowania Gruntów Wspólnoty wsi Brzeziny, gmina Bełżec, powiat tomaszowski, województwo lubelskie.

  1. Inne wnioski.
  2. Dyskusja.
  3. Zakończenie zebrania.

WÓJT GMINY BEŁŻEC

/-/ Andrzej Adamek

<< wróć