Ogłoszenie

2018-06-27

OGŁOSZENIE

w sprawie rządowego programu „Dobry start”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, że od dnia 1 lipca 2018 r. można składać wnioski drogą elektroniczną (np. poprzez strony internetowe banków, w których macie Państwo otwarte rachunki) o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”.

Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300,00 zł na dziecko, przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20-go roku życia, a w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, do ukończenia 24-go roku życia.

Wnioski w wersji tradycyjnej (papierowej) można składać od dnia 1 sierpnia 2018 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36c, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r.

<< wróć