Ogłoszenie

2018-08-20

OGŁOSZENIE

W związku z ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1507) informuję, że z dniem 23 sierpnia 2018 r. wniosek o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Na terenie gminy Bełżec jest to:

Koło Łowieckie Nr 61 ,,Roztocze” w Zamościu

ul. Świętego Piątka 59

22-400 Zamość

lub

Koło Łowieckie Nr 11 ,,Bażant”

w Lubyczy Królewskiej

ul. Zamojska 20a

22-670 Bełżec

Wójt Gminy

Andrzej Adamek

<< wróć