OGŁOSZENIE

2018-09-27

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 754) informuję, że każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, czy został uwzględniony w spisie wyborców.

Miejsce udostępniana spisu wyborców do wglądu:

- Urząd Gminy Bełżec

- ul. Lwowska 5

- pokój nr 6

- w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy

Andrzej Adamek

<< wróć