Wyniki naboru - "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne"

2018-10-11

Dnia 3 lipca 2018 roku przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminę Bełżec został złożony wniosek o dofinansowanie z w/w programu na przebudowę budynku GOK w Bełżcu pt. "Poprawa dostępności do usług kultury poprzez przebudowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz zakup wyposażenia" 
W dniu 2 października zarząd województwa zatwierdził listę operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy – Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu znalazł się na 8 pozycji z 47 zakwalifikowanych.

dotacja.jpg

<< wróć