Ogłoszenie o I sesji Rady Gminy Bełżec

2018-11-15

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Wójt Gminy Bełżec zwołuje I sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 21 listopada 2018r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.

3. Złożenie ślubowania przez radnych wg. treści określonej w art.23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

4. Uchwalenie porządku obrad.

5. Wybór przewodniczącego Rady Gminy:

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy.

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej.

c) prezentacja kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy.

d) przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego w przedmiocie wyboru przewodniczącego Rady Gminy.

e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór przewodniczącego Rady Gminy.
6. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy:

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
b) prezentacja kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

c) powołanie Komisji Skrutacyjnej.

d) przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego w przedmiocie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

7. Złożenie ślubowania przez Wójta wg. treści określonej w art.29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

8. Sprawy różne

9. Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Gminy.

Wójt Gminy Bełżec

Andrzej Adamek

<< wróć