Ogłoszenie

2018-12-12

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Uprzejmie informuję o spotkaniach Komisji Rady Gminy Bełżec, które odbędą się w sali narad Urzędu Gminy Bełżec w następujących terminach:

Data

Dzień

Godzina

Nazwa Komisji

W sprawie

14.12.2018r.

Piątek

830

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

projektu budżetu na 2019 rok

17.12.2018r

Poniedziałek

800

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

j.w.

18.12.2018r.

Wtorek

800

Komisja Rewizyjna

j.w.

19.12.2018r.

Środa

830

Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

j.w.

20.12.2018r

Czwartek

1000

Komisja Mienia Komunalnego, Budżetu, samorządu i Inicjatyw Społecznych

j.w.

Podstawa prawna do usprawiedliwienia nieobecności w pracy - art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.).

<< wróć