Informacja

2019-01-09

Podczas IV Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 grudnia 2018r. miedzy innymi uchwalony został budżet na 2019 rok. Uchwalenie budżetu to jeden z ważniejszych zadań Rady ponieważ daje o to możliwość zrealizowania zaplanowanych zadań jak i gwarantuje ciągłość pracy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. Budżet na 2019 rok jest jednym z najwyższych w historii naszej Gminy i opiewa na kwotę 16 698 611,03 zł po stronie dochodów i kwotą 18 276 437,63 zł z czego na inwestycje przeznaczamy w 2019 r. kwotę ponad 5 068 000 i planowany deficyt planujemy zabezpieczyć przychodami w wysokości 1 850 000 tys. zł.

W budżecie zabezpieczamy funkcjonowanie wszystkim jednostkom organizacyjnym a również zapewniamy kontynuowanie rozpoczętych prac i realizację bardzo dużych inwestycji tak oczekiwanych przez naszych mieszkańców tj:

· Dalsza budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Czarnieckiego, Wiejskiej, Kolejowej ,Jodłowej oraz na Zagórze w kwocie 2 865 076,75 .

· Budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na nowo powstającym osiedlu gdzie jest podpisana umowa na realizację tego zadania w kwocie 1 931 100zł gdyż sprzedając działki gminne Gmina deklarowała że zostaną uzbrojone w podstawowe media tj wodę , kanalizacje i energię.

· Rozbudowę oczyszczalni ścieków w naszej gminie inwestycja ta jest bezpośrednio związana z budową kanalizacji sanitarnej wartość tej inwestycji to ponad 2 150 000 zł.

· Zabezpieczyliśmy środki na gospodarkę komunalną odpadami ponieważ cena na przetargu wzrosła o ponad 67 %.

· Zabezpieczmy również środki finansowe na podwyżki gazu i prądu i tutaj nie wiemy co się jeszcze stanie gdyż przetargi i umowy zostały podpisane bądź zaraz po Nowym Roku podpiszemy

· Są środki finansowe na przebudowę GOK,

Właściwa polityka podatkowa powoduje, że środki z subwencji co roku są większe np. w stosunku do roku 2018 wzrost jest o kwotę 890 tys.zł a na 2019 rok wzrost opat i podatków jest na poziomie niższym jak planowana inflacja (z wyjątkiem gospodarki komunalnej).

Za jego uchwalenie bardzo dziękuję Radzie Gminy.

<< wróć