INFORMACJA

2010-09-29

NFORMACJA

Wójta Gminy

Bełżec

z dnia 27 września 2010r.

Na podstawie art.94 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U.z2003r. Nr 159,poz.1547 z póź.zm.) oraz Uchwały Nr XXXV/1888/10 Rady Gminy Bełżec z dnia 28 maja 2010r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu podaje się do publicznej wiadomości wyborców informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

Numer Okręgu

Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Sołectwo Bełżec I

ul.Armii Krajowej, ul.Cicha, ul.Grunwaldzka, ul.Konopnickiej, ul.Kopernika, ul.Lwowska od nr 1 do nr 40 (z wyjątkiem nr 35 i 37), ul.Łokietka, ul.Mickiewicza, ul.Ogrodowa, ul.Pogodna, ul.Polna, ul.Stawowa, ul. Świerczewskiego od nr 1 do nr 40, ul.Wąska od nr 1 do nr 87, ul.Zamojska, ul.Zielona,

5

2

Sołectwo Bełżec I

ul.Graniczna, ul.Kościuszki, ul.Lwowska od nr 41 do nr 68 i nr 35 i 37,ul.Skośna, ul.Sobieskiego, ul.Szczetowa,

Sołectwo Bełżec III

ul.Kochanowskiego, ul.Ofiar Obozu Zagłady, ul.Słoneczna,

2

3

Sołectwo Bełżec II

ul.Czarnieckiego, ul.Hetmańska, ul.Jodłowa, ul.Kolejowa, ul.Leśna, ul.Osiedlowa, ul.Partyzantów, ul.Piaseckiego, ul.Reja, ul.Spokojna, ul.Świerkowa, ul.Wiejska, ul.Wrzosowa,.

Sołectwo Bełżec I

ul.Świerczewskiego od nr 41 do nr 102

4

4

Sołectwo Żyłka

Żyłka

Sołectwo Szalenik-Kolonia

Szalenik-Kolonia

Sołectwo Bełżec I

ul.Prusa, ul. Wąska od nr 89 do nr 121

1

5

Sołectwo Chyże

Chyże

2

6

Sołectwo Brzeziny

Brzeziny

1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej znajduje się w Urzędzie Gminy Bełżec.

Wójt Gminy

/-/ Andrzej Adamek

<< wróć