ZAWIADOMIENIE

2012-04-13

Stosownie do pisma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Zamość wykonawcy robót na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec na odcinku od km 68+296 do km 73+007 dł. 4,711 km” zawiadamia się mieszkańców, że od dnia 18.04.2012 r. na okres 2 miesięcy zostanie wyłączony z ruchu odcinek w/w drogi tj. ul. Świerczewskiego i ul. Czarnieckiego w Bełżcu.

Ruch pojazdów odbywać się będzie wyznaczonymi objazdami:

- samochody osobowe, komunikacja zbiorowa z Bełżca do Jarosławia przez Tomaszów Lub. – Susiec – Paary – Narol;

- samochody ciężarowe (tranzyt) z Bełżca w kierunku Jarosławia został wyznaczony przez Tomaszów Lub. – Jozefów – Wola Obszańska – Lubliniec – Cieszanów.

Jednocześnie informuje się, że dojazd mieszkańców do posesji zlokalizowanych przy w/w drodze odbywał się będzie po remontowanym odcinku z możliwymi utrudnieniami.

W związku z przebudową przejazdu kolejowego na ulicy Czarnieckiego od dnia 18.04.2012 r. w okresie ok 2 tygodni przejazd będzie całkowicie zamknięty dla ruchu pojazdów.

Wójt Gminy Bełżec

Andrzej Adamek

<< wróć