Sprawozdanie CKNONW - kwiecień 2009

2009-04-19 jm

20080319_ckn1.jpg

Sprawozdanie z działalności CKNONW w gminie

Bełżec - Kwiecień 2009 r.

 

Ogólnopolski projekt e-learningowy " Centra kształcenia Na Odległość Na Wsiach" w Gminie Bełżec finansowany przez Unię Europejską   nadal  trwa...

Na koniec marca  CKNONW w Bełżcu posiadało już 192  użytkowników. Otwierane kursy  to w większości moduły ECDL- a. Zaś najczęściej wybierane to: Adobe Photoshop, Matematyka, Podstawy Technik Informatycznych, Przetwarzanie teksu, Zawody przyszłości oraz Język Angielski. W ramach funkcjonowania Centrum użytkownicy również  próbowali swoich sił w zakresie ukończonych  przez siebie szkoleń. Zdawali  egzaminy w przypadku kursów kończących się egzaminem. Na chwilę obecną zakończonych  wynikiem pozytywnym  jest 44 egzaminów.

 

Konsorcjum w składzie :

·       Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego – Lider Projektu

·       4system Polska

·       Ecorys Polska Sp. z o.o.

·       Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo

 

Użytkownikami są głównie młodzież i mieszkańcy Gminy Bełżec choć również korzystają z Centrum osoby spoza obszaru  naszej gminy.

 

Poniżej zamieszczamy informację o najciekawszych kursach. Szczegóły natomiast poznasz wtedy, gdy odwiedzisz osobiście Centrum Kształcenia  Na Odległość w Bełżcu w godzinach, które przedstawia harmonogram.

 

 

20080319_ckn.jpg

<< wróć