Realizacja na dzień 10.09.2018

2018-09-19


logo.jpg

Zakres na rok 2018 obejmujący wykonanie 1,4 km sieci kanalizacji podciśnieniowej przy ulicach Czarnieckiego, Świerkowej i Partyzantów został wykonany. Oprócz sieci wykonane zostały przyłącza grawitacyjne, studnie zbiorcze, studnie rewizyjne oraz monitoring zaworów podciśnieniowych.

Planowany przebieg dalszej realizacji:

Realizacja zgodnie z zaplanowanym harmonogramem robót. Budowa sieci kanalizacji z odgałęzieniami: Ul. Czarnieckiego - droga wojewódzka, Ul. Świerkowa, Ul. Jodłowa, Ul. Partyzantów i Ul. Reja. Oprócz sieci wykonane zostaną również przyłącza grawitacyjne, studnie zbiorcze, studnie rewizyjne oraz monitoring zaworów podciśnieniowych.

Relacja fotograficzna zrealizowanej części:

 

<< wróć