Informacja o projekcie

W odpowiedzi na zaproszenie skierowane do jednostek samorządu terytorialnego do składania wniosków projektowych na realizację projektów pomocowych w ramach ”Polskiego programu pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w 2008 roku” Gmina Bełżec w maju 2008 r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Strategia współpracy Gminy Bełżec z Miastem Bełz – pierwszy krok do utworzenia turystycznego szlaku transgranicznego wraz z wymaganymi załącznikami.

Dnia 28 lipca 2008 r. poinformowano Gminę Bełżec, iż projekt został zaakceptowany do sfinansowania w kwocie 76.677,63 PLN.

W dniu 7 sierpnia 2008 r. została podpisana Umowa Dotacji 1401/2008/SAM/11 na realizację projektu pomocowego pod nazwą : „ Strategia współpracy Gminy Bełżec z Miastem Bełz – pierwszy krok do utworzenia turystycznego szlaku transgranicznegopomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych jako Dotującym a Gminą Bełżec jako Dotowanym.

<< wróć