Wizyta Studyjna nt. „ Szlak turystyczny z Bełżca do Bełza-pierwszy krok do współpracy”

2008-10-10 jm


W dniach 9-10 października 2008 roku odbyła się wizyta studyjna " Szlak turystyczny z Bełżca do Bełza- pierwszy krok do współpracy". Uczestnicy przejechali całą trasę szlaku, który został wytyczony na poprzednim spotkaniu, podczas konferencji mającej miejsce w dniach 4-5 września w Polsce. Podczas wizyty zostały również zaprezentowane szczegółowo miejsca, zabytki oraz ich walory, które znajdują się na trasie wytyczonego szlaku BBB.

Po stronie polskiej szlak będzie miał początek w Bełżcu i poprowadzi przez Bełz okrężną drogą do Bełżca. Natomiast po stronie ukraińskiej szlak zaczynać się będzie w Bełzie i podobnie okrężnie przez Bełżec doprowadzi do Bełza. W tych dwóch miejscowościach znajdą się „bramy” do szlaku. Do tego okrężnego szlaku można się będzie włączyć w każdym miejscu i w dowolnym miejscu go opuścić. Z chwilą uruchomienia przejścia granicznego w Dołhobyczowie szlak może być podzielić na dwa podokręgi: Hrebenne- Dołhobyczów- Hrebenne i Dołhobyczów- Zosin- Dołhobyczów. Oddanie takiego szlaku przygranicznego do użytkowania pozwoli na organizowanie wycieczek z przewodnikiem na wzór dzisiejszych wyjazdów do Lwowa.

Szlak generalnie przeznaczony będzie dla turystów zmotoryzowanych (plus wycieczki autokarem i mikrobusem), ale zakładamy dostępność dla rowerzystów, zwłaszcza na wspomnianych „podokręgach”. Wiąże się z tym usprawnienie trybu przekraczania granicy dla turystów z jednośladami. Szlak przyczyni się do integracji gmin po obu stronach granicy, jak również otworzy możliwość aktywności gospodarczej dla mieszkańców.

Granica jest przeszkodą, ale także atutem- przejazd szlakiem to odwiedzenie dwu państw.

Powyżej opisany szlak stanowi część projektu pn. „ Strategia współpracy Gminy Bełżec z Miastem Bełz – pierwszy krok do utworzenia turystycznego szlaku transgranicznego”, który został opracowany przez Urząd Gminy Bełżec w ramach Programu Polskiej Pomocy Zagranicznej MSZ RP w 2008 roku. Jeszcze w październiku br. ukaże się publikacja dwujęzycznego folderu zawierającego informacje na temat szlaku.

[Relacja fotograficzna]

17.Uhn__w_9_10.10.2008.jpg  2.Uhn__w_9_10.10.2008.jpg  22.Uhn__w_9_10.10.2008.jpg  26.Uhn__w_9_10.10.2008.jpg  28.Be__z_9_10.10.2008.jpg  37.Czerwonograd__9_10.10.2008.jpg  39.Czerwonograd_9_10.10.2008.jpg  42.CZerwonograd__9_10.10.2008.jpg  44.Czerwonograd_do_Pa__.Potockich_9.10.10.2008.jpg  45.Czerwonograd_Pa__.Potockich_9_10.10.2008.jpg  49.Czerwonograd_Pa__.Potockich_9_10.10.2008.jpg  64.Sokal_9_10.10.2008.jpg  64.Sokal_9_10.10.2008_100.jpg  66.Sokal__widok_na_Bug_9_10.10.2008.jpg  68.Sokal_9_10.10.2008.jpg  70.War_____Ko__ci_____Pijar__w_9_10.10.2008.jpg  76.War_____Ko__ci_____Pijar__w_9_10.10.2008.jpg  77.War_____Ko__ci_____Pijar__w_9_10.10.2008.jpg  79.War_____Ko__ci_____Pijar__w__9_10.10.2008.jpg  8.Uhn__w_9_10.10.2008.jpg  86.Zimno_zamek_klasztor__9_10.10.2008.jpg  88.Zimno_zamek_klasztor__9_10.10.2008.jpg  90.Zimno_zamek_klasztor__9_10.10.2008.jpg  92.Zimno zamek-klasztor 9-10.10.2008_1.jpg   117.Zimno_zamek_klasztor__9_10.10.2008.jpg  118.Zimno_zamek_klasztor_9_10.10.2008.jpg  121.Zimno_zamek_klasztor__9_10.10.2008r.jpg  107.Zimno_zamek_klasztor__9_10.10.2008.jpg  108.Zimno_zamek_klasztor__9_10.10.2008.jpg  110.Zimno_zamek_klasztor__9_10.10.2008.jpg  105.Zimno_zamek_klasztor__9_10.10.2008.jpg

<< wróć