Miasto partnerskie Belz na Ukrainie

Miastem partnerskim Gminy Bełżec jest miasto Bełz na Ukrainie. Współpraca między Gminą Bełżec a miastem Bełz została zainicjowana w dniu 1 marca 2007 roku w Bełżcu podpisaniem deklaracji współpracy o współpracy we wszystkich dziedzinach, a szczególnie na płaszczyźnie gospodarczej, kulturalnej, oświatowej, sportowej i turystycznej.

Podpisanie umowy o współpracy nastąpiło 18 maja 2007 roku w Bełzie.

Współpraca obejmuje:

  1. wymianę doświadczeń, inicjowanie, wspieranie oraz tworzenie warunków do współpracy różnych szczebli administracji Polski i Ukrainy oraz organizacji pozarządowych z terenów objętych umową,

  2. nawiązanie obustronnej działalności w zakresie zdrowia i środowiska naturalnego,

  3. wymianę doświadczeń w dziedzinie rozwoju gospodarstw agroturystycznych,

  4. nawiązanie obustronnej działalności w zakresie rozwoju turystyki międzyregionalnej,

  5. organizowanie wspólnych przedsięwzięć kulturalnych i sportowych,

  6. nawiązanie obustronnej działalności w zakresie nauki i oświaty,

  7. opracowywanie i wprowadzanie wspólnych projektów rozwoju regionów dla otrzymania środków finansowych międzynarodowych grandów,

  8. wspólne wchodzenie do organizacji międzynarodowych,

  9. wymianę doświadczeń w zakresie ochrony zabytków.

Zdjęcia z podpisania porozumienia pomiędzy miejscowościami Bełżec i Bełz oraz herb miasta Bełz.

belz_lwow_052.jpg
Bełżec 1 marca 2007 podpisanie listu intencyjnego o współpracy
belz_lwow_040.jpg belz_lwow_042.jpg belz_city_coa_1772.jpg
Bełz 18 maja 2007 podpisanie porozumienia o wspólpracy oraz herb Bełza


<< wróć