Harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku

2018-06-18

Harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku

1. Urząd Miejski w Tyszowcach przy ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce z filią - Urząd Gminy w Ulhówku przy ul. Kościelnej 1/1, 22-678 Ulhówek

Lp.

Dzień tygodnia

Miejscowość

Godziny przyjęć

Nazwisko i Imię osoby obsługującej NPP

Uwagi

1.

Poniedziałek

Tyszowce

13.00 – 17.00

Adwokat- P. Agnieszka Herda

2.

Wtorek

Ulhówek

8.30 – 12.30

Organizacja pozarządowa

(„OIC Poland” z Lublina)

- radca prawny – P. Michał Marciniak

3.

Środa

Tyszowce

i Ulhówek

9.00 – 13.00

8.30 – 12.30

Organizacja pozarządowa

(„OIC Poland” z Lublina)

- radca prawny – P. Michał Marciniak

Adwokat – P. Justyna Jarentowska

4.

Czwartek

X

X

X

5.

Piątek

Ulhówek

8.00 – 12.00

Radca prawny – P. Tomasz Gawęda

2. Urząd Gminy w Telatynie przy ul. Fryderyka Chopina 10 ; 22-652 Telatyn

Lp.

Dzień tygodnia

Godziny przyjęć

Nazwisko i Imię osoby obsługującej NPP

Uwagi

1.

Poniedziałek

8.00 – 12.00

Adwokat – P. Agnieszka Herda

2.

Wtorek

13.00 – 17.00

Radca Prawny – P. Michał Marciniak

3.

Środa

9.00 – 13.00

13.00 – 17.00

Radca prawny – P. Łukasz Dziura

Organizacja pozarządowa

(„OIC Poland” z Lublina)

- radca prawny – P. Łukasz Dziura

4.

Czwartek

X

X

5.

Piątek

9.00 – 13.00

Organizacja pozarządowa

- radca prawny – P. Łukasz Dziura

3. Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim ul. Żwirki i Wigury 2, 22-600 Tomaszów Lubelski

Lp.

Dzień tygodnia

Godziny przyjęć

Nazwisko i Imię osoby obsługującej NPP

Uwagi

1.

Poniedziałek

13.00 – 17.00

Organizacja pozarządowa

(„OIC Poland” z Lublina)

- radca prawny – P. Łukasz Dziura

2.

Wtorek

14.00 – 18.00

Radca prawny – P. Jakub Batalia

3.

Środa

14.00 – 18.00

Radca prawny – P. Marcin Sobczuk

4.

Czwartek

9.00 – 13.00

Adwokat – P. Anita Okońska- Mandziuk

5.

Piątek

12.00 – 16.00

Adwokat – P. Aleksandra Bury

<< wróć