Ogłoszenie

2018-07-25

Tytuł:
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzająca wysokość cen netto za odprowadzanie ścieków oraz Uchwała Rady Gminy Bełżec Nr XL/279/2018 z dnia 25.07.2018 r. w sprawie dopłaty do ceny netto 1m3odprowadzanych ścieków.
Data utworzenia:
2018-07-25

<< wróć