Ogłoszenie

2018-09-19

logotypy2020.jpg

Ochotnicza Straż Pożarna w Żyłce informuje, iż zostało zrealizowane zadanie pn.:” Remont połączony z modernizacją świetlicy w Żyłce” w ramach projektu grantowego współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020.

Zadanie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie nr 5/5/2017/G z dnia 29 .01.2018 r.

W związku z realizacją operacji powstał jeden wyremontowany i zmodernizowany obiekt w zakresie :

1. Wymiana pokrycia dachowego – 240,62 m²

2. Docieplenie stropu świetlicy – 90,0 m²

3. Posadzki z terakoty – 90,0 m²

Obiekt posiadał pokrycie dachowe z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku. Został on zmodernizowany poprzez docieplenie stropu świetlicy i pokrycie dachu blachą. Niezbędne było również wykonanie posadzki i wyłożenie płytami z terakoty. W celu prawidłowego funkcjonowania świetlicy wiejskiej wszystkie te prace były konieczne do wykonania.

Świetlica po przeprowadzonej operacji jest dogodnym miejscem spotkań mieszkańców umożliwiającym organizację różnych inicjatyw. W wyniku przeprowadzonej modernizacji i remontu już teraz mogą być tam prowadzone warsztaty kulinarne, wokalne, rękodzielnicze itp. Ponadto świetlica posłuży do organizacji wydarzeń o charakterze gminnym i ponadgminnym takie jak spotkania sołtysów, spotkania stowarzyszeń oraz spotkania mieszkańców z przedstawicielami Urzędu Gminy Bełżec. Dodatkowo przy świetlicy będą organizowane corocznie imprezy sołeckie takie jak pikniki, festyny, czy dożynki.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

<< wróć drukuj