Ogłoszenie

2018-09-20

logotypy2020.jpg

Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Gminy Bełżec informuje, iż zostało zrealizowane zadanie pn.: „Ustawienie tablicy upamiętniającej pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bełżcu wraz z zagospodarowaniem terenu”, w ramach projektu grantowego współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020.

Zadanie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie nr 4/7/2017/G z dnia 01 .12.2017 r.

W związku z realizacją operacji powstał jeden zagospodarowany teren z jednym obiektem historycznym – tablicą upamiętniającą pobyt Józefa Piłsudskiego w Bełżcu.

Zakres zadania jaki został wykonany:

1. Ustawienie tablicy upamiętniającej o wymiarach 1,2 m x 1,0 m, postawionej na fundamencie z kostki granitowej o wymiarach cokołu 2,2 m x 0,7 m x 1,0 m. Tablica została ustawiona od strony północnej przy drodze krajowej.

2. Plac utwardzony został kostką betonową.

3. Wykonano ogrodzenie terenu ze słupków ( 12 sztuk ) ogrodzeniowych żeliwnych o wysokości do 1,10 m połączonych łańcuchami

4. Ustawiono ławki parkowe w ilości 7 szt.

Realizacja zadania poprawiła jakość przestrzeni publicznej poprzez ustawienie nowego obiektu infrastruktury kulturalnej o znaczeniu historycznym czyli tablicy upamiętniającej pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bełżcu. Inwestycja poprawiła ofertę kulturalną miejscowości, zagospodarowany teren wokół tablicy umożliwił lepsze użytkowanie przez społeczność lokalną zwiększając jej estetykę i funkcjonalność oraz zachęci mieszkańców Bełżca jak również mieszkańców pobliskich miejscowości do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych na tym terenie. Ustawiona tablica i zagospodarowany wokół teren są miejscem publicznym i wzbogaciły ofertę miejscowości Bełżec służąc w przyszłości organizacji sesji naukowych, wycieczek, rajdów. Jednocześnie to miejsce swoim wyglądem i formą użytkową poprawiło zdecydowanie jakość przestrzeni publicznej. Poszerzona została oferta aktywnego wypoczynku poprzez ustawienie tablicy i zagospodarowanie wokół niej terenu. Powstało miejsce, które przyczyni się do promowania takich wartości jak: patriotyzm, Służba Ojczyźnie i bliźniemu, ofiarność, odwaga, wiara. Miejscowa społeczność otrzymała miejsce dogodne do refleksji i wypoczynku, gdyż powstały alejki i ustawione zostały ławeczki wypoczynkowe.

pomnik_1.jpg pomnik_2.jpg

pomnik_3.jpg pomnik_4.jpg

pomnik_5.jpg pomnik_6.jpg

pomnik_7.jpg pomnik_8.jpg

pomnik_9.jpg

<< wróć drukuj