Pomniki przyrody

Na terenie gminy zarejestrowanych jest 5 obiektów stanowiących pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej, objętych ochroną konserwatora:

  • jałowiec pospolity (Juniperus communis) o obwodzie 92 cm, dz. nr 296 (ark.2),
  • dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie 300 cm, dz. nr 265/3 (ark.2),
  • leszczyna turecka (Corylus colurna) o obwodzie 150 cm, dz. nr 265/3 (ark.2) cm,
  • pozostałość parku o kompozycji barokowej z przełomu XVII/XIX w., obejmująca lipy drobnolistne w ilości 68 szt. (Tilia cordata) o obwodach 150-340 cm dz. nr 570 (ark.4),
  • tereny źródliskowe o pow. 0.11 ha dz. nr 315/1 (ark.3).

czytaj drukuj