Informacja o zrealizowanych działaniach promocyjnych

2017-08-16

logo.jpg

W ramach promocji projektu „Przebudowa budynku – wydzielenie pomieszczeń dydaktycznych dla potrzeb Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w celu zwiększenia dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Bełżec” wykonano:

Tablicę informacyjną – 1 szt.,

Tablice pamiątkową – 1 szt.,

tablica.jpg

Ulotkę – 1 000 szt.,

Ulotka1.jpg

Ulotka2.jpg

Kalendarze trójdzielne na 2018 r. – 100 szt.

kalendarz.jpg

Promocja projektu prowadzona była zgodnie z obowiązującym ( aktualnym) na dzień realizacji zadania promocyjnego „ Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”

 

<< wróć