Pismo skierowane do instytucji publicznych, przedsiębiorców oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.

2013-04-15

GG. 6232. 5. 2012

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391 j.t.) informuję, że od dnia 1 lipca 2013 r. Gmina Bełżec przejmuje obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy – nieruchomości zamieszkałych.

Rada Gminy Bełżec nie podjęła uchwały w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (instytucji publicznych, przedsiębiorstw oraz osób prowadzących działalność gospodarczą), na których powstają odpady komunalne.

W związku z powyższym instytucje publiczne, przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą - właściciele nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne, z dniem 1 lipca 2013 r. będą musieli mieć podpisane umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady, zarejestrowanym w rejestrze działalności regulowanej w tutejszym Urzędzie Gminy.

Wójt Gminy Bełżec

/-/ Andrzej Adamek

<< wróć